Tuesday, October 8, 2013

KONGRES MELAYU YANG MENEBUS MARUAH MELAYU - Ucapan Dato Onn Jaafar Mac 1946

Ucapan Dato’ Onn Jaafar’ sebagai pengerusi persidangan kongres Melayu yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur, pada 1-4 Mac 1946.


Yang amat mulia tengku-tengku, datuk-datuk,saudara-saudara lelaki dan perempuan sekalian. Sebelum saya ucapkan berkenaan dengan tujuan atas fasal yang pertama di dalam agenda mesyuarat ini, saya ucapkan terima kasih dengan setulus-tulus hati kerana kehormatan yang tinggi yang tuan-tuan kurniakan kepada saya dengan melantik saya sebagai pengerusi bagi persidangan yang sangat bermakna bagi wakil-wakil umat Melayu dan segenap negeri dan jajahan Tanah Melayu ini. Saya mencadangkan kongres ini, tetapi mereka yang menanggung keberatan, oleh itu saya ucapkan terima kasih. 

Kepercayaan tuan-tuan ialah satu benda yang tidak dapat saya Iafazkan dengan lidah. Perbuatan atas saya lafaz kepercayaan tuan-tuan atas mustahaknya persidangan, sebagaimana yang berkumpul di sini dan atas kemahuan dan keazaman tuan-tuan, dan rundingan-rundingan dan keputusan hari ini hendak membinakan tapak-tapak bangunan yang akan menghasilkan dan mengesahkan cita-cita bangsa kita yang telah lama diidamkan iaitu persatuan di antara kita sendiri.

Apakah maksud dan tujuan yang telah menghimpunkan kita beramai-ramai pada hari ini? Adapun maksud dan tujuan ini ialah keyakinan di hati kita bahawa nasib bangsa kita ini hanyalah dapat diperkekalkan dengan kesatuan hati di antara kita juga dan kesatuan kebangsaan kita itu hanyalah akan dapat dipeliharakan dengan berpegang kepada kepercayaan yang lebih besar dan lebih tinggi daripada bangsa itu sekalian. Sebagaimana kita ini ada menaruh fikiran faham yang berlainan dan apa juga taraf dan kedudukan kita, adalah sama sahaja hakikat dan kehendak kita itu, iaitu kita berkehendak meninggikan dan memeliharakan maruah serta kesopanan bangsa kita. Kita berkehendak tanahair dan bangsa kita ini terselamat dan kuat. Kedua-duanya itu hanyalah boleh terselamat jika kuat, dan hanyalah boleh kuat jika bersatu padu. Dan lagi kita berkehendak mengambil bahagian dan pikulan kita pada menolakkan, selagi ada masanya, akan keaiban yang disebabkan oleh kebinasaan dan kehapusan bangsa kita. Kita berkehendak melihat supaya berhasil persatuan di antara bangsa kita ini disokong dan dibantu dengan sepenuh-penuh serta secukup kekuatan menurut kehendak zaman yang ada ini.

Pada waktu dan zaman kehidupan kita ini, setelah ditimpa sesuatu peperangan yang tiada bandingannya di dalam tawarikh dunia, maka sekalian manusia di dalam segala negeri berharap akan dapat merasai sesuatu keadaan hidup yang lebih baik dan lebih selamat daripada yang sudah.

Apakah kita berkehendak memandang sahaja akan hal-hal itu atau apakah kita berkehendak juga menyaingi mereka itu? Belumlah pernah lagi terhadap kepada kita suatu peluang sebagaimana yang ada ini memilih yang mana kita berkehendak ini. Apakah kebahagiaan atau kecelakaan? Maka pilihan itu adalah terbuka kepada tuan-tuan sekalian pada memilihnya. Timbangan neraca nasib bangsa kita itu adalah di dalam genggaman tuan-tuan pada hari ini. Keputusan dan pilihan tuan-tuan itu akan menentukan sama ada sekiranya kita akan mengambil bahagian yang terpuji pada memberatkan timbangan neraca itu kepada mendatangkan kepercayaan daripada kebimbangan dan kebahagiaan dan daripada kesengsaraan. 

Adapun kemudian daripada kemalangan yang terbit daripada peperangan dunia yang baru lepas ini maka bangsa-bangsa dunia telah bersatu padu mengadakan satu ikhtiar bagi menyelamatkan dirinya daripada dibinasakan oleh bangsa yang lain serta mengadakan satu ikhtiar bagi membetulkan perkara-perkara yang mendatangkan kesusahan kepadanya dengan tidak payah lagi bermusuh-musuhan. Maka daripada ikhtiar lahirlah UMNO ini. Orang-orang Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu telah mendirikan persekutuan, persatuan, kesatuan, parti dan pergerakan, kesemuanya dengan satu tujuan iaitu hendak menyatukan dan memperbaiki keadaan kehidupan bangsanya. Maka hanya itu telah didirikan Persekutuan dan lain-lain itu telah membantutkan tujuan kesemuanya dan tiap-tiap sebuah daripadanya itu, maka daripada bersatu hati telah tersemai pula benih yang kelak membawa kepada berpecah belah. Perusahaan kita tiada menyamai dengan cita-cita dan tujuan-tujuan kita. 

Terbayanglah di sini bayangan berpecah belah dan kehampaan. Kedengaranlah kepada kita ejekan-ejekan dan celaan-celaan oleh tiada berhasil sebagaimana cita-cita kita ini. Kiranya telah ada berpecah belah itu maka hendaklah kita memperbetulkannya. Apakah kita berfikir perbuatan ini tidak terdapat kepada kita membuatnya? Sebagaimana juga bangsa-bangsa dunia telah berkumpul pada mengadakan satu ikhtiar bagi keselamatannya dan supaya mempertahankan serangan di atasnya dan supaya perkara-perkara yang mendatangkan kesusahan padanya dan orang-orangnya boleh dapat diperbaiki. Maka demikianlah Persekutuan Melayu dan lain-lain itu hendaklah berkumpul supaya kesusahan-kesusahan orang-orangnya dapat diperbaiki dan diselamatkan. Adapun ikhtiar yang terbuka daripada umat Melayu itu ialah mengadakan persatuan di antara kesatuan-kesatuan iaitu berdiri serta berpegang teguh kepada kesatuan itu. Dari segala corak merupa Semenanjung Tanah Melayu  ini telah kedengaran kepada kita seruan supaya bersatu dan pada hari ini kesungguhan semua ini akan beruji dan tatkala di dalam ujian ini maka tuan-tuan yang mewakili mereka itu hendaklah bersatu suara supaya semua ini akan dapat sahutannya. 

Di luar negara kita yang dulu senang dan makmur maka dunia ini adalah gelap gelita. Di dalam negara kita sendiri maka perkembangan sebuah negeri yang makmur dan senang - itu mengandungi penduduk yang tersenyum dan bersenang had telah dicemarkan oleh pergaduhan bangsa-bangsa serta perbuatan yang menyalahi di atas kita. Adalah terbayang suatu kebimbangan keadaan yang ada ini bukanlah sebagai yang patutnya. Akan tetapi janganiah hal-hal ini mendatangkan kecil hati kepada tuan-tuan pada han ini lebih danipada lain masa di dalam tawanikh dan kehidupan umat Melayu. Adalah dikehendaki kita bersabar dan bertenang fikiran supaya dapat kita menimbangkan secara yang benar akan olakan-olakan yang terbit daripada dunia ini. 

Pada hari ini lebih daripada lain-lain masa di dalam tawanikh bangsa kita, adalah dikehendaki kita berkuat hati supaya dapat kita hadapkan apa jua akan datang dengan kepercayaan di atas diri kita sendiri. Marilah kita tunjukkan kepada dunia iaitu roh dan semangat datuk nenek kita ini masih ada lagi dengan kita. Marilah kita tunjukkan kamu masih boleh mengangkat kepala dan menatap dunia sebagaimana orang yang benar dan kuat hatinya membuat. Marilah kita tunjukkan iaitu seberat-berat paluan boleh kita pertahankan dengan tersenyum dan berhidup dengan lebih segar daripada dahulu. Marilah kita tunjukkan iaitu dengan pensatuan di antara kita berkehendakkan menzahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan subun, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Marilah kita menegakkan akan diri kita, tidak kurang sedikit pun dari lain-lain bangsa. Marilah kita bersatu dan berusaha bagi faedah bangsa kita dan marilah kita bekerjasama dan menyamakan perusahaan-perusahaan kita itu bagi melayakkan diri kita menjadi satu bangsa yang benar. 

Bersatulah sebagaimana kita belum pernah bersatu dahulu dan berusahalah sebagaimana belum pernah kita berusaha. Tunjukkanlah bahawa kita ini sebenar-benarnya berketununan datuk nenek kita yang menghadapi bahaya dan bersatu hati. Dengan bersatu itu sahaja akan dapat kita menghadapi masa yang akan datang dengan harapan dan akan menjadi cita-cita kita ini. Hadapilah apa-apa yang akan datang itu dengan hati yang kukuh dan perasaan yang sabar serta dengan sepenuh-penuh kepercayaan di atas keikhlasan niat-niat dan tujuan-tujuan kita itu. Insya-AlIah pada suatu hari kita akan hidup didalam cahaya sinaran kemerdekaan, sama taraf dengan orang-orang yang merdeka dan menjadi kemegahan kepada diri kita sendiri. Saya telah mendengar iaitu persatuan diantara onang-orang Melayu akan menjadi berbahaya kepada lain-lain bangsa di dalam Semenanjung Tanah Melayu ini  akan tetapi saya tidak mengerti apa sebabnya. 

Sebaliknya pula persatuan umat Melayu itu akan menjadi lebih-lebih membawa kepada ketetapan dan keadilan di dalam negeni kita, yang di dalamnya kita sentiasa telah memberi, akan tetapi tiada mendapat balasan yang berpadanan. Berlawan-lawan di dalam segala perkara kehidupan sememang telah ada dan masih akan ada lagi, akan tetapi berlawanan yang benar tidak patut dibimbangkan bahkan patut disambut. Sungguhpun pada masa setahun atau lebih yang baru  lepas ini telah berlaku beberapa kejadian di antara bangs-abangsa yang telah mencacatkan kehidupan benibu-nibu orang yang telah hidup dengan baik dan semenjak sebelum Semenanjung ini diperintah oleh suatu bangsa, akan tetapi tiada patut dibimbangkan bahawa kesatuan di antara onang Melayu itu akan membawa kepada pergaduhan dan perkelahian lagi. Sebelum saya tutupkan percakapan saya ml, maka saya hendak bercakap sedikit bagi maruah dan nama bangsa kita. Adapun tuan-tuan yang berhimpun di sini pada hari ini ialah wakil-wakil yang terpilih dan tiap-tiap sepatah perkataan dan tiap-tiap satu gerak-geri dan perbuatan tuan-tuan itu akan ditimbangkan dan diperhatikan. 

Yang demikian itu jemputlah menjalankan rundingan kita ini dengan keadaan berbaik-baik dan berikhlasnya hati dan jika sekiranya ada yang hendak mendatangkan teguran, maka biarlah teguran-teguran barang yang bernas dan memberi faedah. Tuan-tuan adalah dikehendaki memberi satu keputusan sahaja iaitu adakah atau tidak hendak dijadikan UMO. Butir-butir pendirian dan penjalanan UMNO itu ialah perkara yang tuan-tuan juga mesti menetapkan. Saya hanya meminta supaya fikiran dan syor-syor yang berfaedah tatkala dibukakan peluang bagi merundingkan perkara-perkara ins. Demikianlah pencakapan saya, dengan mengulangi sekali lagi sepenuh-penuh tenima kasih daripada hati saya yang ikhlas.

No comments: