Wednesday, December 30, 2020

Monday, November 2, 2020

SEJARAH RINGKAS PENERBITAN JURNAL SEJARAH DI MALAYSIA 1846-1966

Jurnal sejarah yang paling awal diterbitkan di negara kita ialah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia pada tahun 1847. Jurnal ini lebih dikenali sebagai Logan’s Journal yakni nama penerbit dan pengarangnya, James Richardson Logan, seorang wartawan dan peguam di Negeri-negeri Selat. Secara ringkasnya, sebanyak tiga belas jilid jurnal ini telah diterbitkan antara tahun-tahun 1847-1863. Jilid I hingga Jilid IX dikeluarkan antara tahun-tahun 1847-1855 manakala Jilid I (siri baru) hingga Jilid 3 (siri baru) 1856-1859 dan Jilid IV (siri baru) 1863. Selepas tahun 1863, jurnal ini telah terkubur begitu sahaja. Penggerak utamanya, Logan telah meninggal dunia di Pulau Pinang pada tahun 1869. 

Sepanjang penerbitannya, purata jumlah edaran adalah di antara 200 hingga 300 naskhah setiap kali keluaran. Dalam pada itu, lebih kurang 50 naskhah telah dilanggan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk kegunaan para pegawainya.  Logan’s Journal merupakan salah satu jurnal ilmiah yang terawal di negara kita yang diterbitkan di Negeri-negeri Selat. Rencana-rencana yang dimuatkan dalam jurnal ini ditulis dalam Bahasa Inggeris dan biasanya membincangkan tentang sejarah, kesusasteraan dan etnologi geografi Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.


Seterusnya, jurnal sejarah yang kedua terawal penerbitannya ialah Journal of Eastern Asia yang diterbitkan oleh James Collins pada bulan Julai, 1875. Collins merupakan seorang pegawai British yang berkhidmat di Negeri-negeri Selat dan memegang jawatan Setiausaha dan Pustakawan di Muzium dan Perpustakaan Raffles, Singapura. Collins telah mengikut jejak Logan dalam menerbitkan sebuah jurnal persendirian (suku tahunan) dengan menanggung semua kos pengeluarannya. Tambahan pula, beliau memperolehi sokongan moral dan bantuan khas daripada Gabenor Negeri-negeri Selat, Sir Andrew Clarke dalam usaha menerbitkan jurnalnya. Namun demikian, ianya tidak dapat kekal lama kerana keluaran seterusnya yang dijangkakan diterbitkan pada bulan Oktober, 1875 tidak menjadi kenyataan akibat masalah kewangan dan kekurangan rencana. Selain daripada sejarah, jurnal ini juga memuatkan rencana tentang botani, zoologi, geologi, mineralogi, dan meteorlogi. Semua rencana yang dimuatkan dalam edisi sulungnya adalah dalam Bahasa Inggeris.

Ketiga ialah Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society yang mulamula diterbitkan pada tahun 1878 oleh Straits Branch of the Royal Asiatic Society (Persatuan Asia Diraja Bahagian Selat) yang berpusat di Singapura. Pada mulanya, jurnal ini mengandungi pelbagai rencana mengenai sejarah semulajadi, falsafah, geografi, geologi, kesusasteraaan, filologi, sejarah dan etnologi. Kemudiannya, pada 1920an, jurnal tersebut mulai memuatkan lebih rencana bersifat sejarah terutamanya apabila jurnal bertukar nama kepada Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society (1923-1963) pada tahun 1923.

Antara tahun-tahun 1941-1946, penerbitan jurnal telah tergendala akibat pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu. Seterusnya, apabila Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak digabungkan menjadi Malaysia pada tahun 1963, sekali lagi jurnal ini bertukar nama menjadi Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society (1964 hingga sekarang). Dari tahun pertama penerbitannya hingga sekarang, jurnal ini telah disunting oleh seorang pengarang yang dilantik khas oleh Persatuan untuk mengendalikan pengurusan jurnalnya. Kemudiannya, akibat beban kerja penerbitan yang terlalu rumit dan bertambah, sebuah sidang editorial diwujudkan untuk membantu pengarang. Pengarang pertama jurnal ini ialah Dr. N. B. Dennys (1878), Setiausaha, Persatuan Asia Diraja Bahagian Selat.

Seterusnya, antara tokoh-tokoh yang pernah menjawat tugas pengarang ialah A.M. Skinner (1879), W. E. Maxell (1883-1887), H. N. Ridley (1890-1893, 1898-1900, 1902- 1907,1909-1911), C. A. Gibson-Hill (1948-1961), Alastair Lamb (1963-1964), Wang Gungwu (1964-1968), S. Arasaratnam (1969-1970), Mubin Sheppard (1971-1994), dan Khoo Kay Kim (1995-1998). Mulai Jilid 71 (2) Disember 1998, tugas pengarang telah diambil alih Dr. Cheah Boon Kheng, Naib Presiden Persatuan Asia Diraja Bahagian Malaysia. Isu terbaru jurnal ini ialah Jilid 73 (2) Disember 2000. Semua rencana yang disumbangkan kepada jurnal ini adalah dalam Bahasa Inggeris.

Jurnal seterusnya ialah Perak Museum Notes (1893-1898) yang diterbitkan oleh Muzium Taiping, Perak. Kemunginan besar orang yang ditugaskan mengelolakan penerbitan Perak Museum Notes ialah Leonard Wray, Kurator Muzium Perak sendiri. Antara tahun-tahun 1899-1904 tidak ada keluaran terbaru daripada jurnal ini. Pada tahun 1905, jurnal ini bertukar nama kepada Journal of the Federated Malay States Museum sempena penggabungan Muzium Perak dan Muzium Selangor. Pada masa yang sama, jurnal ini memulakan nombor siri yang baru. Kemudiannya, jurnal ini telah bertukar imej dan nama lagi kepada Federation Museums Journal apabila Muzium Negara mengambil alih penerbitannya iaitu Jilid 1 & II Siri Baru 1954/1955 yang telah diberikan nombor siri yang baru juga. Sebelum itu, seperti Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, penerbitannya turut tergendala selama dua belas tahun iaitu antara tahun-tahun 1941-1953 kerana Perang Dunia Kedua dan masalah-masalah tertentu. Pengarang jilid sulung selepas perang ialah G. De G. Sieveking, Kurator Muzium, Persekutuan Tanah Melayu. Kemudiannya, Mubin Sheppard telah mengambil alih tugas pengarang mulai Jilid IV Siri baru 1960.

Dalam pada itu, akibat kesibukan kerja dan bebanan tugas, mulai Jilid VI 1961, Sheppard telah dibantu H. A. Lamb dan Lord Medway dalam kerja-kerja penerbitan jurnal. Kemudiannya, Shahrum bin Yub, Timbalan Pengarah Muzium dengan bantuan Lord Medway telah diberi tanggungjawab menerbitkan jurnal tersebut sehingga tahun 1969. Mulai Jilid XV Siri Baru 1970, Shahrum bin Yub yang kemudiannya menjadi Pengarah Muzium Negara telah mengambil alih tugas pengarang sepenuhnya sehingga tahun 1985. Antara tahun-tahun 1986-1990, jurnal ini tidak diterbitkan sehingga tahun 1991 iaitu Jilid 31 Siri Baru yang mana pengarangnya ialah Haji Mohd Zulkifli bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pengarah Jabatan Muzium dan Antiquiti dengan dibantu oleh sebuah sidang pengarang yang terdiri daripada pegawai-pegawai Jabatan Muzium dan Antiquiti. Selepas tahun 1991, jurnal ini mengambil nama baru iaitu Malaysia Mueums Journal dengan terbitnya Jilid 34 Siri Baru, 1998 yang mana Zuraina Majid menjadi pengarangnya.

Isu jurnal yang akan datang ialah Jilid 35 Siri Baru. Pada keseluruhannya, jurnal ini mengandungi rencana mengenai etnologi, antropologi dan arkeologi. Namun demikian, ada juga terselit dalam setiap keluaran rencana-rencana mengenai sejarah. Pada mulanya artikel-artikel dalam jurnal ini ditulis dalam Bahasa Inggeris tetapi menjelang penubuhan Malaysia pada tahun 1963, ia mula mengandungi rencana dalam Bahasa Melayu.  Jurnal kelima ialah Sarawak Museum Journal yang diterbitkan pada tahun 1911 oleh Muzium Sarawak. Pengarang pertama jurnal ini merupakan Major J. C. Moulton, Kurator Muzium Sarawak sendiri. Menjelang tahun 1937, Muzium Sarawak telah berjaya menerbitkan 15 jilid jurnalnya. Seperti jurnal-jurnal sejarah yang lain, penerbitannya  turut terhenti apabila tentera Jepun menduduki Sarawak. Jurnal ini telah menyambung semula penerbitannya dengan siri baru hanya pada Mei 1949, Jilid 5, no. 1 (Siri baru), no. 16 (Siri lama). Dalam pada itu, antara pengarang-pengarang yang telah mengambil-alih tugas penyuntingan jurnal tersebut ialah Tom Harrison (1949-1965), Tom Harrrison dan Benedict Sandin (1966-1967), Benendict Sandin (1968-1971), Lucas Chin (1972-1991), Peter M. Kedit (1992-1996) dan Sanib Said (1997 hingga sekarang).

Secara tradisinya, jawatan Pengarang jurnal biasanya dipegang oleh Kurator Muzium Sarawak. Sejak Jilid 24 (Siri Lama) 45 (Siri Baru) 1976, pengarang dibantu dalam kerja-kerja penerbitan oleh sebuah sidang pengarang. Dalam pada itu, pada tahun 1992, setelah mengambil alih tugas pengarang jurnal, Peter M. Kedit telah memberi wajah baru kepada jurnal dengan memperkenalkan kulit depan jurnal yang berwarna untuk menceriakan lagi imej jurnal. Secara amnya, jurnal ini memuatkan rencana-rencana tentang sejarah, sejarah semulajadi, arkeologi, etnologi dan lain-lain lagi mengenai Sarawak dan kawasan-kawasan sekitarnya. Jilid terkini jurnal ini ialah Jilid 68 (Siri Lama) 50 (Siri Baru). Selepas Perang Dunia Kedua, jurnal sejarah seterusnya ialah Malayan Historical Journal, the Journal of the Malayan Historical Society yang diterbitkan oleh Malayan Historical Society (Persatuan Sejarah Malaya) pada tahun 1954. Pengarang pertama jurnal ini ialah J. C. Bottoms, Setiausaha Sulit Pesuruhjaya Tinggi British yang mengelolakan penerbitkan jurnal sehingga Jilid 3, no. 1, Julai 1956. Setahun kemudian, pada Julai 1957, Haji Mubin Sheppard telah mengambil alih jawatan Pengarang dan terus menyelenggarakan penerbitan jurnal yang telah diberi nama baru Malaya in History (1957-1962). Ketika menjadi pengarang jurnal, beliau telah memberi wajah baru yakni kulit depan yang berwarna tetapi nombor sirinya telah dikekalkan.

Pada tahun 1963  dengan penubuhan Malaysia, Malaya in History menjadi Malaysia in History (1963-1985). Haji Mubin Sheppard telah bertugas sebagai pengarang selama 13 tahun hingga pengeluaran Jilid 14, no. 2, April 1972. Kemudian tanggungjawab untuk menerbitkan jurnal telah diambilalih oleh Professor Zainal Abidin bin A. Wahid yang telah berjaya mengeluarkan jurnal Malaysia dari segi Sejarah setiap tahun untuk memuatkan rencanarencana sejarah dalam Bahasa Melayu memandangkan sebelum ini Malaysia in History lebih banyak memuatkan rencana-rencana sejarah yang ditulis dalam Bahasa Inggeris.

Sebenarnya, seawal Februari 1961, memandangkan kurangnya terdapat jurnal-jurnal sejarah dalam Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka telah bekerjasama dengan Persatuan Sejarah Malaya untuk menterjemahkan beberapa rencana sejarah terpilih untuk dimuatkan dalam sebuah jurnal sejarah. Dengan itu, lahirlah Tanah Melayu dari segi Sejarah, yang pertama kali diterbitkan pada bulan Februari 1961 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk Persatuan Sejarah Malaya. Jurnal ini kemudiannya bertukar nama kepada Malaysia dari segi Sejarah. Dengan itu sebenarnya, Malaysia dari segi Sejarah adalah sambungan Tanah Melayu dari segi Sejarah. Yang membezakan kedua-duanya ialah Malaysia dari segi Sejarah diterbitkan sendiri oleh Persatuan Sejarah Malaya yang kemudiannya telah bertukar nama kepada Persatuan Sejarah Malaysia. 

Pada 28hb Julai 1978, Prof. Zainal Abidin bin A. Wahid telah menyerahkan jawatan pengarang kepada Prof. Khoo Kay Kim. Pada tahun 1985, selepas Jilid 28, 1985 penerbitan Malaysia in History terpaksa diberhentikan kepada kekurangan sumbangan rencana Bahasa Inggeris. Oleh itu, hanya Malaysia dari segi Sejarah yang dikeluarkan dan keluaran tersebut tidak lagi setebal keluaran-keluaran pada masa dahulu. Pada ketika itulah kemungkinan besar telah berlaku penyatuan jurnal sejarah yang pertama di negara kita kerana kedua-dua jurnal penerbitan Persatuan Sejarah Malaysia, iaitu Malaysia in History dan Malaysia dari segi Sejarah telah digabungkan menjadi satu kerana kekurangan dana penerbitan dan lain-lain masalah. Selepas Prof. Khoo Kay Kim mengundurkan diri sebagai pengarang, jawatan Pengarang telah diambil alih oleh Prof. Dr. Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman. Kini, kedua-kedua jurnal ini telah digabungkan ke dalam satu penerbitan sahaja bertajuk Malaysia dari segi Sejarah sejak tahun 1986. Jilid terkini Malaysia dari segi Sejarah ialah Bil. 28, 2000 yang mana pengarang barunya ialah Prof. Abdullah Zakaria Ghazali.

 Jurnal sejarah seterusnya ialah Journal of the Historical Society, University of Malaya, pertama diterbitkan pada tahun 1960. Jurnal ini dterbitkan oleh Persatuan Sejarah Universiti Malaya untuk membolehkan para pelajar mengikuti perkembangan penulisan sejarah yang dikarang para akademik dan rakan mereka. Jurnal ini kemudiannya bertukar nama kepada Jernal Sejarah mulai Jilid IX 1970/1971. Perubahan nama ini selaras dengan perkembangan terbaru dalam dasar pelajaran yang menggunakan Bahasa melayu sebagai bahasa pengantar di universiti-universiti tempatan. Dari Jilid 1, 1960 hingga Jilid V 1966/1967, semua rencana yang dimuatkan dalam jurnal adalah dalam Bahasa Inggeris tetapi mulai Jilid VI 1967/1968 sudah terdapat artikel sejarah yang ditulis dalam Bahasa Melayu.

Pengarang-pengarang jurnal ini semuanya merupakan pelajar-pelajar jurusan Sejarah di Jabatan Sejarah, Universiti Malaya. Antaranya ialah R. Bonney (Jilid 1, bil. 1, 1960), Oh Hong Choon (Jilid 1 , bil. 2, 1961), Gilbert Khoo (Jilid 1, bil. 3, 1962/1963 – Jilid II 1963/1964), Oli Mohamed (Jilid III 1964/1965), Mat Rasip Manap (Jilid IV 1965/1966), Karthar Singh (Jilid V 1966/1967), Xavier Nathan (Jilid VI 1967/1968), Anto Austin D’Cruz (Jilid VII l968/1969), Soosay Nathan K. (Jilid VIII l969/1970), G. Palanivel (Jilid IX 1970/1971), Thomas Mathews (Jilid X 1971/1972), Kassim Abbas (Jilid XI 1972/1973), Abdul Manaf Saad (Jilid XII 1973/1974), Ahmad Zahid Hamidi (Jilid XIII 1974/1975/1976), Sahabudin Mahmud (Jilid XIV 1976/1977), dan Ismail Wadin (Jilid XV 1977/1978). Pada mulanya, kebanyakan artikel sejarah jernal adalah sumbangan para pensyarah dan tutor Jabatan Sejarah, Universiti Malaya tetapi sejak tahun 1971, sumbangan daripada mahasiswa-mahasiswi semakin bertambah.

Pada keseluruhannya, rencana-rencana sejarah yang diterbitkan dalam jurnal ini adalah dalam bidang pengajian sejarah Malaysia.  Selepas itu, wujudlah jurnal sejarah, Kedah dari segi Sejarah Kedah in History, terbitan Persatuan Sejarah Malaysia, Cawangan Kedah. Jurnal ini telah mula dikeluarkan pada Jun 1966. Pengarangnya yang pertama ialah James F. Augustin yang terus menerbitkan jurnal tersebut sehingga Jilid 3, no. 1 Jun 1968. Ismail Haji Saleh telah menjadi pengarang jurnal mulai Bil. 7, No. 1, Julai 1976. Pada mulanya, rencana yang dituliskan adalah dalam Bahasa Inggeris tetapi kemudiannya sejajar dengan perkembangan pelajaran negara, ianya telah memuatkan rencana-rencana sejarah dalam Bahasa Melayu juga. 

Seterusnya, mulai Jilid 12, Bil. 1, 1995, jurnal ini bertukar nama kepada Cetera serta berwajah baru manakala pengarangnya ialah H. Md. Noor Salleh. Pengarang jurnal menguruskan penerbitan jurnal dengan dibantu oleh staf penyelenggara jurnal yang berkemungkinan besar sama ada merupakan kakitangan Muzium Negeri Kedah ataupun ahli-ahli Persatuan Sejarah Malaysia, Cawangan Kedah.  Jurnal sejarah yang kesepuluh ialah Peninjau Sejarah : Journal of the History Teachers’ Assocation of Malaya yang pertama kali diterbitkan pada Julai 1966. Jurnal ini diterbitkan atas kerjasama Persatuan Guru-guru Sejarah Tanah Melayu dan Jabatan  Sejarah, Universiti Malaya. 

Tujuan utama penerbitannya ialah untuk membolehkan peminat-peminat sejarah tanahair untuk memberi pendapat dan membincangkan soal-soal yang ada kaitan dengan bidang sejarah. Dari penerbitan sulung hingga keluaran terakhirnya, pengarangnya ialah Zainal Abidin b. A. Wahid yang bertugas di Jabatan Sejarah, Universiti Malaya. Namun demikian, pada keseluruhanya sambutan terhadap jurnal berkenaan tidaklah begitu memuaskan kerana jawatan Pengurus Jualan tidak dapat diisikan dengan calon yang sesuai. Ini ditambah dengan masalah jumlah ahli persatuan yang semakin berkurangan tahun demi tahun dan akhirnya jurnal ini terpaksa menghentikan penerbitannya selepas tahun 1968, Jilid 3, no. 2, September 1968. Pada hakikatnya, walaupun jurnal ini dikatakan bersifat dwibahasa tetapi semua rencana yang disumbangkan adalah dalam Bahasa Inggeris. 

Monday, October 26, 2020

Portal Pengurusan dan Pengurusan e-Jurnal Smart Manufacturing Research Institute

 Alhamdulilah berkat kerjasama pasukan sekreteriat Journal of Applied Engineering Design and Simulation (JAEDS) portal JAEDS fasa pertama telah siap dibangunkan. Portal tersebut boleh diakses melalui url https://jaeds.uitm.edu.my

Saturday, October 10, 2020

Mengisi Masa Dengan Aktiviti Yang Bermanfaat

10 Oktober 2020 (10-10-2020) hari ke 4 melalui Perintah Pengawasan dan Pemerhatian dibawah Seksyen 15(1) Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342). Saya memenuhi masa yang terluang dengan membangunkan portal pengurusan journal bertajuk Journal of Applied Engineering Design and Simulation untuk sebuah Pusat Kecemerlangan UiTM iaitu Smart Manufacturing and Research Institute. Portal ini dibangunkan menggunakan platform open sources. Server pembangunan sistem pengurusan journal ini dibina secara virtual di Data Center UiTM. Ia hanya boleh diakses melalui network dalam UiTM sahaja dan saya melakukan kerja-kerja installation dan configuration daripada rumah saya di Kolej Delima secara remote.

Paksa diri untuk faham dan tahu menggunakan CLI Operating System (OS) platform Linux (Ubuntu) dan menggunakan framework Laravel PHP version 7.4.11, web server Apache version Apache/2.4.41 (Ubuntu) dan Database server version 10.3.22-MariaDB-1ubuntu1. Perjalanan masih panjang untuk menyiapkan projek portal pengurusan jurnal ini. Seperkara yang diperakui ialah ia tidak semudah seperti yang disebut.
Friday, October 9, 2020

Penantian Suatu Penyiksaan

Pada 4 Oktober 2020, saya turut serta menghadiri program #MusaadahKhasSiswa di Kolej Seroja UiTM. Ia adalah program bantuan kewangan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM)  inisiatif  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) kepada pelajar IPTA yang terkandas di asrama kerana Covid-19  susulan kenyataan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) supaya pendaftaran secara fizikal/bersemuka bagi pelajar baharu dan lama untuk kemasukan ke kampus bulan ini ditangguhkan. Sebanyak RM15,000 diserahkan kepada wakil-wakil Kolej Kediaman di UiTM Shah Alam. Turut hadir Naib Canselor UiTM, Timbalan Naib Canselor (HEP) dan pengurusan tertinggi semua kolej kediaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri turun padang menyerahkan sendiri bantuan tersebut kepada mahasiswa.


Pada 5 Oktober 2020 Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri disahkan positif Covid-19. Susulan daripada itu, semua yang hadir dimajlis penyerahan bantuan tersebut diarahkan supaya menjalani Swap Test Covid-19 dan kuarantin selama 14 hari dirumah masing-masing.

Tuesday, March 17, 2020

SEJARAH PEMBENTUKAN PARTI KOMUNIS

BILA menyebut komunis atau Parti Komunis sebahagian besar daripada kita mempunyai anggapan bahawa komunis itu ialah gerombolan pengganas yang memikul senjata dan bergerak di hutan, menyerang, membunuh dan memusnahkan harta rakyat yang tidak berdosa.

Gerombolan komunis di hutan belantara itu adalah alat komunis. Mereka adalah lasykar komunis, lasykar daripada satu organisasi parti politik yang bersifat internasional yang mempunyai cita-cita tertentu untuk menukar wajah dunia atau menukar sistem pemerintahan dunia kepada apa yang dinamakan komunis sejagat, satu corak pemerintahan di mana kebebasan bersuara, beragama dan kebebasan individu tidak wujud.

Sekarang ini, komunis menjadi musuh dunia, musuh dari negara-negara yang mengamalkan dasar demokrasi berparlimen, musuh dari negara-negara yang mengamalkan kebebasan memilih kerajaan menerusi pilihan raya terbuka atas dasar satu undi, satu suara, ertinya rakyat bebas memilih parti yang mereka suka untuk mentadbir negara bagi satu tempoh 5 tahun

Dalam negara komunis, sistem kebebasan memilih itu tidak ada. Yang ada ialah cara pemerintahan diktator, di mana rakyat dipaksa menerima apa yang diatur oleh kerajaan, dengan nyawa di hujung muncung senjata, manusia hanyalah menjadi patung atau robot sahaja.

Matlamat akhir komunis internasional ialah menuju kepada tahap penaklukan komunis di seluruh dunia, iaitu mereka bercita-cita menjadikan seluruh negara di dunia berada di bawah panji-panji komunisme.

Perjuangan komunis internasional bermula selepas Parti Komunis berjaya merampas kuasa di Rusia dengan menggulingkan pemerintahan Kaiser Rusia dalam satu pemberontakan bersenjata pada bulan Oktober, 1917. Sejak dari tarikh tersebut Rusia menjadi pangkalan untuk melanjutkan cita-cita komunis bagi menakluki dunia.

Stalin dalam sebuah buku (edisi tahun 1954) yang berjudul Problems of Leninism antara lain menjelaskan bahawa matlamat komunis selepas revolusi bulan Oktober ialah untuk mengukuhkan kuasa pemerintahan diktator prolitariat (pemerintahan kuku besi kaum pekerja) dalam sebuah negara (Rusia) untuk dijadikan sebagai pangkalan untuk menewaskan kaum imperialisme di seluruh negara di dunia.

Dari situlah mereka bercadang mengembangkan revolusi ke seluruh negara di dunia. Dari detik
itulah bermulanya zaman revolusi komunis di dunia. Pada umumnya strategi yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin Soviet dalam perjuangan mereka menentang negara-negara bukan komunis di dunia adalah berpandukan kepada sebuah buku yang ditulis oleh Lenin dalam tahun 1916 berjudul Imperialism The Highest Stage of Capitalism.

Dalam buku tersebut Lenin cuba membuktikan bahawa ekonomi kuasa-kuasa barat sebenarnya bergantung kepada negara-negara Asia yang kaya dengan sumber-sumber alam (barang-barang mentah), sumber tenaga manusia dan pasaran yang luas di negara-negara kurang maju, tanpa negara-negara ini kuasa-kuasa barat akan runtuh.

Atas fakta itulah, maka negara-negara Asia dan negara paling lama dan rakyat kemudiannya bebas pula memilih parti lain jika mereka mendapati parti yang mereka pilih itu gagal menegakkan kemakmuran, keadilan dan kestabilan politik, ekonomi dan sosial.

Oleh kerana kedudukan Malaya (Malaysia) sebagai sebuah negara yang strategik di Asia Tenggara maka Malaysia dianggap sebagai sebuah negara penting oleh Soviet untuk menyebarkan pengaruh komunis. Sebagai sebuah negara yang menjadi idaman Moscow, Koumintang dengan tidak melengahkan masa telah bekerja keras mengirimkan ejen-ejennya ke sini. Sebaik saja persetujuan kerjasama tercapai di antara Soviet dengan Kuomintang dalam tahun 1923, penghasut-penghasut politik komunis telah diseludupkan berselindung di sebalik nama Kuomintang.

Pada ketika itu Kuomintang wujud sebagai parti politik yang halal di Persekutuan Tanah Melayu hingga bulan Julai, 1923. Rombongan pertama ejen-ejen komunis yang menyamar sebagai orang-orang Kuomintang itu dikirim secara langsung dari negeri China. Mereka bergerak menyebarkan ajaran-ajaran komunis di sekolah-sekolah malam Cina Hailam, kumpulan-kumpulan kecil kesatuan sekerja dan dalam kelab-kelab kerjatangan Cina. Dalam bulan Mei 1926, mereka telah berjaya menubuhkan organisasi komunis yang pertama yang diberi nama Nanyang.

General Labour Union atau Kesatuan Buruh Umum Nanyang. Pertubuhan itu dengan sendiri mencerminkan kejayaan yang telah mereka capai dalam meresapkan fahaman komunis di
kalangan setengah-setengah kaum pekerja Cina. Organisasi seumpama itu juga telah ditubuhkan di Singapura di bawah kuasa Parti Komunis China.

Bila kerjasama Soviet Kuomintang dibubarkan dalam tahun 1927, maka ia dengan sendiri tidak memungkinkan lagi ejen-ejen Komintern bergerak dengan menggunakan topeng Kuomintang Malaya, pihak Biro Timur Jauh komunis terpaksalah mengatur langkah yang lain. Untuk tujuan ini satu perwakilan lima orang Parti Komunis China telah dihantar ke Malaya pada penghujung tahun 1927. Perwakilan ini telah membentuk satu organisasi baru yang dikenal sebagai Nanyang Communist Party yang dikuasai oleh Parti Komunis China, manakala Kesatuan Buruh Umum Nanyang terus digerakkan, negara kurang maju menjadi tumpuan Soviet dan pemimpin-pemimpin Soviet sentiasa berikhtiar untuk melepaskan negara-negara Asia daripada ikatan dengan negara-negara barat dan meletakkan negara-negara itu di bawah penaklukan Soviet. Memang itulah satu-satunya jalan bagi Soviet untuk melemahkan kuasa-kuasa barat sebagai kuasa yang sebenarnya menghalang cita-cita penaklukan komunis di dunia.

Dalam perjuangannya menakluki dunia, pemimpin-pemimpin Soviet menggunakan berbagai-bagai taktik untuk disesuaikan dengan keadaan, ada masanya pemimpin-pemimpin Soviet menggalakkan kegiatan-kegiatan bersenjata, pada masa yang lain menggunakan muslihat politik dan pada satu ketika yang lain pula pemimpin-pemimpin Soviet berpura-pura menunjukkan dasar kompromi dan tolak-ansur. Dalam hubungkait mengenai perkara ini, Stalin pernah berkata: "Pada peringkat melanjutkan revolusi, taktik perjuangan berubah sebanyak mungkin bergantung kepada arus yang bergolak, sama ada naik atau menurun tetapi bagaimanapun strategi perjuangan tetap kekal."

Dalam hubungan ini juga, negara-negara Asia Tenggara adalah negara yang paling penting dalam rancangan pengembangan kuasa atau pengaruh Soviet. Negara-negara Asia disifatkan oleh Soviet sebagai negara-negara anak jajahan atau negara separuh jajahan, malah negara yang bukan tanah jajahan juga dianggap oleh Soviet tidak bebas kerana menurut anggapan mereka (pemimpin-pemimpin Soviet) politik dan ekonomi negara-negara tersebut dikuasai oleh barat, hanya negara-negara di bawah pimpinan komunis yang menumpahkan taat setia kepada Moscow sajalah dianggap sebagai bebas dan merdeka.

Dalam rancangan untuk mengembangkan penguasaan pengaruh Soviet, sebuah organisasi yang dipanggil Komunis Internasional (Komintern) telah ditubuhkan di Moscow dalam tahun 1919. Pertubuhan ini bertanggungjawab menyelaraskan semua dasar dan kegiatan komunis di seluruh dunia terutama di kalangan negara-negara Asia Tenggara, menentang Jepun yang popular ini memberikan kesempatan yang sebaiknya kepada Parti Komunis Malaya untuk memulihkan pengaruhnya di kalangan kaum buruh, khususnya kaum Cina.

Dalam bulan Mac 1948, satu perjumpaan jawatankuasa pusat Parti Komunis Malaya telah diadakan. Dalam sidang tersebut Moscow mengeluarkan arahan supaya satu pemberontakan bersenjata dilancarkan. Keganasan pun bermula. Keganasan itu dimulakan dengan beberapa pemogokan buruh di Singapura pada bulan April dan Mei kemudian merebak ke Persekutuan Tanah Melayu.

Mogok-mogok itu disertai dengan perbuatan-perbuatan jenayah seperti membakar kilang getah dan membunuh kontraktor-kontraktor, pengurus-pengurus serta mereka yang dicap oleh komunis sebagai kambing hitam.

Dalam masa setengah bulan pertama bulan Jun tahun 1948, sembilan belas kes bunuh dan cuba membunuh telah berlaku dan tiga belas kes membakar, manakala pada setengah bulan yang kedua bulan Jun, 26 kejadian bunuh, 22 cuba bunuh, 2 kes bakar telah berlaku ke atas balai-balai polis yang terpencil, kesemua kejadian itu dilakukan oleh "Pasukan Bergerak", satu unit yang dibentuk secara rahsia dari pasukan Bintang Tiga atau MPAJA.

Akhirnya pada tengah malam 20 Jun, 1948, kuatkuasa undang-undang darurat telah diisytiharkan di seluruh Persekutuan Tanah Melayu tetapi sayangnya pada ketika itu juga semua pemimpin penting komunis telah lari ke hutan.

Manakala pemimpin-pemimpin parti komunis di Singapura juga sempat menghilangkan diri setelah keadaan darurat dikuatkuasakan di Singapura pasa 24 Jun, 1948. Pada 23 Julai, 1948, kerajaan Singapura dan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu serentak mengharamkan Parti Komunis Malaya dan badan-badan yang bergabung dengannya, sebagai "Organisasi Rakyat" untuk melaksanakan arahan dari badan yang baru dibentuk itu atau Parti Komunis Nanyang.

Badan Parti Komunis yang baru itu mempunyai bidang tanggungjawab yang luas. la bukan saja bertanggungjawab dengan kerja-kerja komunis di Malaya tetapi juga merangkumi kerja-kerja komunis Thailand, Indo China dan Hindia Timur, dan kepulauan Indonesia.

Dalam tahun 1929, Komintern telah mengambil keputusan menyusun semula Parti Komunis Nanyang dan mengarahkan satu perhimpunan perwakilan diadakan di Singapura pada awal
tahun 1930. Sidang tersebut yang dikenal sebagai sidang perwakilan ketiga mengambil keputusan membubarkan Parti Komunis Nanyang dan Kesatuan Buruh Umum Nanyang untuk memberi jalan kepada penubuhan Parti Komunis Malaya dan Kesatuan Buruh Umum Malaya.

Pertubuhan ini berkembang terutama sekali bila pecah perang China — Jepun dalam bulan Julai tahun 1937, semangat, Pada umumnya, di dunia hari ini terdapat dua blok komunis yang besar iaitu Soviet Union dan Republik Rakyat China. Sungguhpun dua kuasa besar ini pada dasarnya menganut ideologi yang sama tetapi mereka sering tidak sekata atau sependapat dalam beberapa perkara terutama dari segi strategi dan taktik perjuangan.

Sejak beberapa abad yang lalu, dua kuasa besar ini saling rebut-merebut pengaruh untuk menyebar ideologinya. Dalam perjuangannya itu mereka saling menggunakan taktik untuk menanamkan jarumnya bagi meresapi pengaruh mereka di negara-negara kecil untuk masuk ke perangkap mereka. Komunisme menurut V. Thompson bererti: "suatu fahaman yang menentang elit atau establishment (golongan pemerintah) yang tradisional, feudalis dan imperialis dengan cara kekerasan (militant) untuk menggulingkan mereka dan menggantikannya dengan sebuah pemerintahan yang menganut ideologi sosialis."

Semenanjung Tanah Melayu adalah salah sebuah negara di Asia Tenggara yang menjadi idaman blok komunis itu. Selepas Jepun menyerah kalah, mereka mempergiatkan usaha mereka untuk memenangi hati rakyat dan seterusnya menguasai Tanah Melayu. Cita-cita dan impian mereka musnah. Pergerakan mereka dari hutan-hutan dapat ditumpaskan oleh pihak tentera yang sentiasa berwaspada dan melancarkan operasi demi operasi.

Secara rasminya zaman darurat di Tanah Melayu bermula pada 16 Jun, 1948 dan berakhir pada 31 Julai, 1960. Di bawah undang-undang ini, kerajaan berusaha untuk melumpuhkan kegiatan komunis di hutan-hutan dengan menyekat saluran makanan, bantuan dan sebagainya. Operasi-operasi sering dijalankan untuk menggempur mereka. Dalam masa darurat, pertempuran-pertempuran sering berlaku di hutan-hutan. Ramai terkorban sama ada di pihak musuh mahupun di pihak pasukan keselamatan. Hutan belantara Tanah Melayu adalah di antara hutan-hutan yang tebal di dunia ini.

Tuesday, March 3, 2020

PESANAN KEPADA KERAJAAN PN: WALAUPUN KEKAL SEHARI, BUAT YANG BETUL Oleh Tun Abdul Hamid Mohamad

Kedudukan Kerajaan PN sangat rapuh. Jika undi tidak percaya dilakukan terhadap TS Muhyiddin apabila Parlimen bersidang, kita tidak tahu beliau boleh mendapat sokongan majoriti atau tidak.

Isu yang paling utama ialah adanya UMNO dalam kerajaan itu. PH tahu tanpa UMNO, kerajaan itu akan tumbang. Modal besar PH terhadap UMNO ialah UMNO parti corrupt. Penyertaannya dalam Kerajaan PN menjadikan kerajaan itu sebuah kerajaan corrupt.

Perhatian khusus akan diberi kepa DS Zahid, sama ada beliau akan diberi jawatan dalam cabinet. Jika beliau diberi jawatan Menteri, apatah lagi Timbalan Perdana Menteri, terus terang saya katakan, TS Muyiddin akan kalah undi tidak percaya dan Kerajaan PN akan tumbang.

Bukan itu sahaja, orang ramai yang menyokong Kerajaan PN, termasuk saya, akan menarik balik sokongan mereka, dan berkecuali. Mereka akan mengambil sikap “Mampus pi lah” kerana mereka telah terlalu bosan dengan ahli politik yang hanya menjaga perut masing-masing.

Maka, sebelum dilakukan undi tidak percaya, pemimpin parti-parti komponen PN perlulah bermesyuarat, mengambil pendirian, mengeluarkan kenyataan dan melakukan apa yang sempat dilakukan, bahawa:

1. PN tidak akan mengulangi kesilapan UMNO dan PH.
2. PN tidak akan berkompromi dengan amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa.
3. PN tidak akan melantik ahli Parlimen yang sedang menghadapi pertuduhan di mahkamah untuk memegang sebarang jawatan dalan Kabinet PN.
4. Kerajaan PN akan melantik seorang pegawai Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan yang kanan, berpengalaman dalam pendakwaan dan undang-undang, berdedikasi dan berintegriti untuk menjadi Peguam Negara/Pendakwa Raya.
5. Kerajaan PN akan melantik seorang pegawai kanan SPRM yang berpengalaman, berdedikasi dan berintegriti untuk menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM.
6. Kerajaan PN tidak akan campur tangan atau cuba mempengaruhi Peguam Negara/Pendakwa Raya dan Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
7. Kerajaan PN juga sekali-kali tidak akan mempengaruhi atau menekan Pendakwa Raya supaya menghentikan pendakwaan atau menarik balik pertuduhan terhadap ahli kabinet PN, ahli Parlimen PN atau penyokongnya.
8. Kerajaan PN juga sekali-kali tidak akan campur tangan atau cuba mempengaruhi mahkamah dalam menjalankan tugas kehakimannya.
9. Kerajaan PN tidak akan meminta pengampunan ke atas sabitan dan hukuman yang dikenakan oleh mahkamah terhadap ahli kabinet PN, ahli Parlimen PN atau penyokongnya. Tetapi hak mereka berbuat demikian tidak dihalang.
10. Kerajaan PN akan menumpukan perhatian sepenuhnya untuk memperbaiki ekonomi negara, taraf kehidupan rakyat dan pentadbiran negara.

TS Muhyiddin dan pemimpin parti-parti komponen hendaklah bertegas dalam hal ini. Lebih baik tumbang semasa melakukan sesuatu yang betul, bukan kerana melakukan sesuatu yang salah.

Jika UMNO berkeras menghendaki DS Zahid menjadi Menteri atau TPM dan mengugut keluar PN, biarkan UMNO keluar, biarkan PN tumbang. UMNO akan dikutuk oleh orang Melayu dan mati tak berkubur. Percayalah.

Dalam ucapan pelantikan saya sebagai Ketua Hakim Negara pada 11-12-2007, antara lain, saya berkata:

“Saya sedar bahawa, jika Allah s.a.w. melanjutkan usia saya sekalipun, tempoh untuk saya memegang jawatan Ketua Hakim Negara ini adalah amat singkat. Tetapi, jika, dengan takdir Allah s.w.t. saya memegang jawatan ini hanya sehari sahaja pun, dalam masa satu hari itu, saya berazam untuk melakukan apa yang saya, dengan jujur, fikir adalah betul, sehabis baik yang saya boleh lakukan. Sama ada sehabis baik saya itu cukup baik atau tidak terserahlah kepada orang ramai untuk menghakiminya.”

Mungkin ada pengajaran yang boleh diambil daripadanya.
02-03- 2020

tunabdulhamid@gmail.com
http://www.tunabdulhamid.my

Friday, February 28, 2020

Dato' Hasni Mohammad mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor

ADUN BENUT ANGKAT SUMPAH SEBAGAI MENTERI BESAR JOHOR YANG BAHARU

Dato' Hasni Mohammad mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di hadapan DYMM Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar hari ini (28 Februari).

Berangkat sama, DYAM Mejar Jeneral Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor.

Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Benut itu menerima surat tauliah pelantikan dan melafazkan sumpah menyandang jawatan dalam Istiadat Penyerahan Surat Tauliah dan Pengisytiharan Pelantikan Menteri Besar Johor, yang berlangsung di Istana Bukit Serene, Johor Bahru.

Parti Pribumi Bersatu Malaysia Calonkan YB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj Mohad Yassin


Kenyataan Media Istana Negara


Wednesday, February 26, 2020

PERUTUSAN KHAS YAB TUN DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD, PERDANA MENTERI MALAYSIA PADA 26 FEBRUARI 2020 (RABU)
1. Terlebih dahulu izinkan saya memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia kerana keadaan politik Negara yang agak kucar-kacir dan mungkin menimbulkan keresahan dikalangan tuan-tuan dan puan-puan.

2. Seperti umum ketahui, saya telah menyerah surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 kepada Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong.

3. Walaubagaimanapun, saya telah dipanggil mengadap Yang diPertuan Agong kemudiannya, dan setelah berbincang selama lebih satu jam, Tuanku telah bersetuju menerima surat peletakan jawatan saya dan setelah itu menitah saya supaya menjadi Perdana Menteri Interim.

4. Ada banyak sebab mengapa saya meletak jawatan tetapi cukuplah saya katakan bahawa saya merasa kononnya mendapat sokongan dari semua pihak sehingga saya tidak dapat memilih pihak mana yang saya pilih.

5. Selain itu, terdapat juga tuduhan bahawa saya tidak berniat untuk melepas jawatan dan gila kuasa.

6. Maka saya letak jawatan kerana saya tidak melihat kuasa dan jawatan itu sebagai “be all and end all” adalah matlamat saya. Bagi saya kuasa dan kedudukan itu adalah “a means to an end” ataupun satu alat untuk mencapai objektif. Dan objektif kita semua tentulah untuk kebaikan negara.

7. Kerana itu saya meletak jawatan kerana bagi saya ternampak bahawa bagi orang politik yang terpenting ialah parti mana yang memerintah, sama ada yang kalah atau yang menang.

8. Sebenarnya saya telah janji akan letak jawatan untuk memberi peluang kepada Dewan Rakyat menentukan siapa yang akan mengganti saya. Jika benarlah saya masih disokong saya akan kembali. Jika tidak saya akan terima siapa sahaja yang dipilih.

9. Jadi peluang untuk menukar kepimpinan memang ada. Hanya saya berpendapat oleh kerana saya disokong oleh kedua-dua pihak, masa untuk saya letak jawatan belum tiba.

10. Saya minta diberi masa. Tetapi parti saya BERSATU memutuskan untuk keluar dari Pakatan Harapan. Ada juga ahli dari parti komponen lain yang akan keluar. Dengan perlakuan ini Kerajaan Pakatan Harapan akan gugur.

11. Kesannya jika BERSATU sokong PAS dan UMNO maka parti-parti yang kalahlah yang akan diri Kerajaan. Kerajaan ini akan didominasi oleh UMNO sebagai parti yang terbesar.

12. Saya sanggup terima ahli UMNO yang keluar UMNO dan menyertai parti lain. Tetapi UMNO akan sertai Kerajaan campuran ini sebagai Parti UMNO. Ini tidak dapat diterima oleh saya. Maka terpaksalah saya letak jawatan.

13. Sebagai manusia biasa saya tidak sunyi dari melaku kesilapan. Saya pohon maaf jika peletakan jawatan oleh saya adalah salah.

14. Yang diPertuan Agong bertitah supaya saya dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Saya sedar apa juga yang dilakukan oleh saya sekarang akan ditentang dan ditolak oleh ramai, tetapi mungkin ada yang menyokong. Saya tidak cari untuk disukai ramai. Saya hanyalah membuat sesuatu saya anggap baik bagi negara.

15. Politik, orang politik dan parti politik terlalu utama politik sehingga lupa negara menghadapi masalah ekonomi dan kesihatan yang mengancam negara.

16. Saya berpendapat betul atau tidak, politik dan parti politik perlu diketepikan buat masa sekarang. Jika dibenar saya akan cuba adakan pemerintahan yang tidak memihak kepada mana-mana parti. Hanya kepentingan negara sahaja yang akan diutamakan.

17. Jika diizin inilah yang akan saya cuba.

18. Saya berdoa dan saya pohon kepada Allah SWT saya diberi petunjuk dalam usaha ini.

Sekian, terima kasih.

Monday, February 24, 2020

Kabinet Pakatan Harapan Terbubar

Yang di-Pertuan Agong berkenan membatalkan pelantikan menteri-menteri atas nasihat Perdana Menteri hari ini - KSN

Tun Dr Mahathir Mohamad Letak Jawatan Sebagai Perdana Menteri

KUALA LUMPUR, 24 Feb -- Pengumuman mengejut Tun Dr Mahathir Mohamad hari ini telah melakar sejarah sebagai peletakan jawatan perdana menteri buat kali kedua di negara ini, malah tindakan itu datangnya daripada individu yang sama.

Sama seperti ketika beliau mengambil keputusan untuk meletak jawatan sebagai perdana menteri keempat Malaysia pada 2003, pengumuman hari ini adalah sesuatu yang tidak dijangka dan memeranjatkan semua pihak.

Wednesday, December 4, 2019

Lima Universiti Awam tubuh Unit Perkhidmatan OKU

KUALA LUMPUR, 3 Dis -- Sebanyak lima Universiti Awam (UA) telah menubuhkan Unit Perkhidmatan Orang Kurang Upaya (OKU) di bawah Dasar Inklusif OKU yang dilancarkan Kementerian Pendidikan (KPM) pada awal September lepas.

Menteri Pendidikan Dr Maszlee Malik berkata, Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Malaya (UM), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sudah menubuhkan unit itu dan akan disusuli oleh Institut Pengajian Tinggi (IPT) lain dalam masa terdekat.

“Antara saranan dilakukan semua UA itu telah meletakkan unit berkenaan secara langsung di bawah naib canselor universiti masing-masing untuk mereka memantau pelaksanaannya pada fasa awal ini.

“Kita akan pastikan kita meletakkan foundation serta dasar yang kuat dan kukuh untuk membentuk masa depan lebih baik kepada OKU di IPT,” katanya dalam soal jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini.

Beliau menjawab soalan tambahan S. Kesavan (PH-Sungai Siput) yang ingin tahu inisiaitif KPM terhadap OKU bagi memudahkan mereka memasuki universiti serta menjaga kebajikan golongan itu.

Maszlee sebelum ini dilapor berkata, semua 20 UA di seluruh negara wajib melaksanakan Dasar Inklusif OKU dan menubuhkan Unit Perkhidmatan OKU bermula sesi kemasukan pelajar 2019/2020.

Menerusi garis panduan dibangunkan KPM, dasar itu dilaksanakan bertujuan menghapuskan pengasingan pelajar OKU daripada pelajar lain.

Sementara itu, Maszlee berkata, 466 calon OKU ditawarkan tempat pengajian di universiti awam bagi sesi kemasukan akademik 2019/2020 daripada 547 calon yang memohon.

Menjawab soalan asal Kesavan yang ingin tahu peruntukan untuk mengecualikan yuran pendaftaran golongan anak asnaf atau golongan B40 bagi kategori sekolah dan UA, Maszlee berkata peruntukan bantuan persekolahan bagi tahun 2020 meningkat kepada RM3.4 bilion berbanding RM3 bilion tahun ini. 

-- BERNAMA

Wednesday, November 27, 2019

18 TNC UA sokong Dr Maszlee

KUALA LUMPUR: Lapan belas Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Awam (UA) menyatakan Dr Maszlee Malik menjalankan tugas sebagai Menteri Pendidikan dengan baik dan penuh bertanggungjawab.

Dalam satu kenyataan bersama hari ini, mereka menyatakan undian yang dibuat sebuah portal berhubung cadangan pengguguran menteri itu perlu dipertikai kerana mempunyai motif serta niat yang jahat untuk menjatuhkan kredibiliti Maszlee.

“Kami semua Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar UA sebulat suara mempertikaikan dan menolak keputusan undian yang dilaksanakan portal itu dan percaya undian itu mempunyai motif niat jahat untuk menjatuhkan kredibiliti Dr Maszlee,” kata kenyataan itu.

Kumpulan Timbalan Naib Canselor UA itu juga turut menyatakan sokongan penuh kami kepada Maszlee sebagai Menteri Pendidikan

“Kami berharap undian dan tulisan yang cuba menjejaskan kredibiliti beliau tidak akan mempengaruhi apa-apa keputusan Perdana Menteri (Tun Dr Mahathir Mohamad) seandainya rombakan kabinet dibuat pada masa akan datang,” katanya.

Timbalan Naib Canselor yang memberi sokongan itu adalah Prof Madya Dr Mohd Afandi Salleh (Universiti Sultan Zainal Abidin), Prof Ir Datuk Dr Othman A Karim (Universiti Kebangsaan Malaysia), Prof Datuk Dr Yuserrie Zainuddin (Universiti Malaysia Pahang), Prof Madya Dr Mohd Foad Sakdan (Universiti Malaysia Perlis).

Prof Madya Dr Zulkifli Hasan (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Prof Ir Dr Abdul Aziz Abdul Raman (Universiti Malaya); Prof Dr Mohd Roslan Sulaiman (Universiti Putra Malaysia), Prof Madya Dr Afandi Ahmad (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).

Prof Madya Dr Hendrik Lamsali (Universiti Utara Malaysia), Prof Dr Aldrin Abdullah (Universiti Sains Malaysia), Prof Dr Azizan Abdullah (Universiti Teknologi Mara), Prof Madya Dr Mohd Rushdan Mohd Jailani (Universiti Sains Islam Malaysia), Leftenan Kolonel Prof Dr Zaliman Sauli (Universiti Malaysia Kelantan).

Prof Madya Dr Raman Noordin (Universiti Malaysia Sabah), Prof Ts Dr Muhd Zuazhan Yahya (Universiti Pertahanan Nasional Malaysia), Prof Dr Durrishah Idrus (Universiti Teknologi Malaysia), Prof Madya Dr Nurul Fajar (Universiti Teknikal Malaysia Melaka) dan Prof Dr Md Amin Md Taff (Universiti Pendidikan Sultan Idris).

Sementara itu, Othman ketika dihubungi berkata, mereka sepakat untuk membuat kenyataan itu kerana merasakan ketidakadilan berlaku terhadap Maszlee.

“Dalam beberapa isu seperti isu kasut sekolah berwarna hitam, beliau ditanya dalam program dan sudah tentu beliau menjawab perkara itu.

“Malah, beliau sebenarnya sudah melakukan banyak perkara untuk mengubah pendidikan di peringkat sekolah serta pengajian tinggi tetapi isu itu tidak diberi perhatian sebaliknya berdepan dengan isu lain,” katanya.

(Sumber - https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/11/632031/18-tnc-ua-sokong-dr-maszlee)

UniSZA persoal keputusan undian populariti menteri, anggap tak tepat


 Prof. Dato' Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan, Naib Canselor UniSZA.

KUALA NERUS – Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) hari ini tampil mempertikaikan keputusan undian secara dalam talian mengenai populariti menteri kabinet oleh sebuah portal berita tempatan.

Naib Canselor Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Prof Datuk Dr Hassan Basri Awang Mat Dahan berkata undian itu tidak tepat kerana ia hanya melibatkan bilangan responden yang kecil iaitu 12,000 orang atau 0.04 peratus daripada keseluruhan rakyat Malaysia.

Selain itu, sampel yang digunakan juga tidak jelas daripada segi jantina, ras kaum, lokasi dan pekerjaan yang juga merupakan maklumat penting bagi sampel yang digunakan untuk tinjauan atau kajian pendapat.

“Berita yang ditularkan dalam media sosial mengenai beberapa orang menteri termasuk Menteri Pendidikan, Dr Maszlee Malik mendapat undi tidak popular masih boleh dipersoal.

“UniSZA sebagai sebuah universiti yang mempunyai bidang sains sosialnya tersendiri mempersoal pungutan suara ini kerana ia tidak menggambarkan keadaan sebenar pencapaian serta prestasi Dr Maszlee,” katanya dalam kenyataan di sini.

Pada 22 November lepas, portal Malaysian Insight telah menjalankan tinjauan pendapat secara dalam talian selama lapan jam bagi mendapatkan reaksi warganet mengenai senarai menteri yang perlu digugurkan daripada kabinet.

Keputusan undian yang tersebar di beberapa laman sosial itu menunjukkan Maszlee tersenarai sebagai menteri paling tidak popular diikuti dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, P Waytha Moorthy.

Mengulas lanjut Hassan Basri berkata sebagai ahli akademik, beliau berpendapat bahawa Maszlee telah memberikan perkhidmatan cemerlang dengan melakukan pelbagai transformasi dalam sistem pendidikan.

“UniSZA menyaksikan sendiri banyak transformasi pendidikan telah dilaksanakan, begitu juga inovasi dan pengiktirafan kepada warga pendidik.

“Oleh itu UniSZA amat yakin bahawa sembilan teras dalam agenda pendidikan negara yang dibawa oleh Menteri Pendidikan akan dapat dicapai sekiranya beliau terus dikekalkan menerajui kementerian,” katanya.- BERNAMA

Sinar baharu dalam pendidikan negara oleh Profesor Emeritus Datuk Ir. Dr. Mohd Azraai Kassim, Naib Canselor UiTM


Naib Canselor UiTM, Datuk Prof Emeritus Ir Dr Mohd Azraai Kassim


PERDANA Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini, ada menyatakan hasrat beliau untuk melakukan rombakan Menteri kabinet. Perdebatan beberapa pihak sejak tahun lalu terhadap perubahan beberapa kementerian, kini bukan lagi menjadi telahan. 

Mungkin bagi sesetengah pihak itu perkara biasa. Perubahan dalam kepimpinan merupakan perkara yang sememangnya akan berlaku. Tiada apa yang pelik dan istimewa bagi sesetengah daripada kita, namun, pada pandangan saya perkara utama yang mendorong Perdana Menteri menjalankan perubahan drastik ini adalah untuk memberikan motivasi kepada barisan kepimpinan agar lebih agresif dalam memainkan peranan masing-masing. 

Dalam persoalan ini, banyak teka-teki yang timbul. Banyak pula telahan yang muncul. Tidak kurang juga banyak pihak yang membuat andaian terhadap tumpuan utama rombakan ini. Perubahan dalam kepimpinan itu penting dan ada kebaikannya dalam membina sebuah negara yang mahukan kemakmuran rakyat. 

Namun begitu, saya lebih tertarik untuk membicarakan kementerian yang saya sendiri berada di bawahnya, Kementerian Pendidikan. Kami mempunyai seorang menteri yang boleh dikatakan agak muda, Dr. Maszlee Malik. Sejak dari awal pelantikan beliau sudah mula ada cerita. Mungkin kerana kementerian ini adalah antara kementerian yang terpenting serta memainkan peranan yang besar dalam mencorak masa depan negara. 

Sepanjang hampir dua tahun di bawah teraju beliau, banyak perkara dan peristiwa yang dilalui dan ditempuh. Maklum sahajalah, perjuangan merubah nilai bercampur cerita persepsi politik, tidak mudah untuk ditangani bersama. Ditambah pula apabila menerajui satu kementerian besar yang sebelum ini merupakan dua buah kementerian iaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. 

Tidaklah mudah seperti memetik hujung jari kerana bagi saya ianya memerlukan satu semangat dan segala roh perjuangan demi perubahan pendidikan masa depan anak-anak dan itulah yang beliau lakukan. 

Sepanjang setahun, banyak perubahan drastik yang berlaku di bawah kepimpinan beliau sehingga membuka mata semua pendidik, bahawasanya perubahan yang dilakukan dalam pendidikan ini amat penting untuk melahirkan generasi yang berpengetahuan dari pelbagai aspek. 

Di bawah Kementerian Pendidikan kini, terdapat sembilan teras pencapaian disasarkan iaitu yang pertama, manfaat untuk pelajar B40. Kedua, guru sebagai fokus utama. Ketiga, murid sebagai tonggak. Keempat, komitmen tangani isu sekolah daif. Kelima, perhatian penuh kepada OKU. Keenam, kewibawaan Institusi Pendidikan Tinggi. Ketujuh, peningkatan kerjasama dalam Pendidikan Tinggi. Kelapan, Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional serta yang kesembilan adalah berfokus kepada pemerkasaan bahasa, budaya dan sastera. 

Berpandukan pada teras yang pertama dalam pencapaian Kementerian Pendidikan, banyak perubahan telah dilakukan, antaranya membuka kuota sebanyak 60 peratus kemasukan ke sekolah berasrama penuh (SBP) mulai tahun 2019, yang menyaksikan seramai 4,888 pelajar telah ditawarkan ke SBP. Daripada jumlah tersebut, 2,630 atau 53.8 peratus menerima tawaran ke sekolah berasrama penuh mulai sesi 2019. 

Seterusnya, berdasarkan teras ini, kementerian juga memberi keutamaan kepada pelajar B40 dengan memastikan sebanyak 60 peratus daripada jumlah enrolmen dikhaskan kepada golongan ini. Di samping itu, dalam teras pencapaian ini juga kementerian telah menetapkan biasiswa dan bantuan kewangan dengan memperuntukkan RM68.1 juta dengan seramai 17,100 pelajar mendapat manfaatnya. 

Guru sebagai fokus utama juga merupakan teras dalam pencapaian Kementerian Pendidikan yang mementingkan kebajikan dan imej seseorang guru tersebut. Bagi aspek bebanan tugas guru, kementerian telah berjaya memansuhkan sebanyak 30 peratus daripada beban kerja guru. Selain itu, kementerian juga berpegang kepada teras murid sebagai tonggak. 

Melalui teras ini kementerian telah memansuhkan peperiksaan tahap 1 yang melibatkan lebih 1 juta murid. Lanjutan daripada pemansuhan tersebut, laporan penilaian pertengahan tahun telah dikeluarkan pada Jun 2019. Kementerian Pendidikan juga melakukan semakan semula Akta Pendidikan 1996 bagi mengadakan peruntukan pendidikan wajib selama 11 tahun.

Teras keempat ialah komitmen untuk menangani isu sekolah daif. Berdasarkan teras tersebut kementerian telah memulakan pembinaan sebanyak 107 sekolah yang dijangka siap pada penghujung tahun 2019. Seterusnya, sebanyak 93 sekolah sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.

Jumlah paling tinggi dalam menangani isu sekolah daif ini adalah sebanyak 301 sekolah telah siap dibina dan dilengkapi dengan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC). Pembangunan sekolah daif ini ditambah baik dari aspek penggunaan impak, kaedah pelaksanaan dan skop pembinaan.

Hubungan kerjasama dengan kerajaan negeri juga turut dijalankan apabila sebanyak RM1 bilion peruntukan oleh kerajaan negeri Sarawak diberikan kepada kerajaan Persekutuan untuk membaiki sekolah daif.

Perhatian penuh kepada orang kurang upaya (OKU) juga merupakan teras dalam pencapaian Kementerian Pendidikan sekarang. Hal ini kerana, kementerian telah memperkenalkan Dasar Sifar Penolakan. Berdasarkan dasar ini, seramai 10,948 murid telah mendapat manfaat di bawah Murid Berkeperluan Khas (MBK) pada April 2019.

Kementerian Pendidikan juga telah mengambil pendekatan menjalinkan kerjasama dengan badan bukan kerajaan (NGO) yang aktif seperti Persatuan Sokongan Ibu Bapa Dileksia Malaysia (PSIDM), Persatuan Down Syndrome Malaysia, Autism Malaysia dan Persatuan Pendidikan Khas Kebangsaan.

Selain itu, kementerian turut membuka ruang kepada MBK untuk menempatkan diri di setiap universiti dalam kuota khas.

Kewibawaan Institusi Pendidikan Tinggi juga menjadi teras dalam Kementerian Pendidikan di bawah teraju Dr. Maszlee. Kewibawaan ini terserlah apabila kementerian telah membuat pindaan AUKU dengan memansuhkannya yang akan digantikan dengan akta baharu sedang dirangka untuk dibentangkan di Parlimen pada tahun 2020.

Semua pelajar Universiti Awam juga diberikan mandat untuk mengendalikan pilihan raya kampus sendiri. Selain itu, suara mahasiswa juga mendapat perhatian apabila wakil pelajar dilantik menganggotai Senat Universiti.

Di samping itu, Kementerian Pendidikan memperkenalkan peningkatan kerjasama dalam pendidikan tinggi yang melibatkan urusan dengan Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS).

Libat urus ini menghasilkan Roadmap untuk Pendidikan Tinggi Swasta supaya usaha sama Universiti Awam dan Swasta dapat dipertingkatkan.

Pendidian Teknikal dan Latihan Vokasional juga tidak terlepas dalam teras pencapaian apabila pada 21 Jun 2018 telah ditubuhkan jawatankuasa pemerkasaan TVET yang bertujuan untuk memperkasakan pendidikan dan hala tuju TVET.

Jawatankuasa ini juga beroperasi sebagai sekretariat merentasi semua Kementerian Penyelia TVET.

Tambahan lagi, pemerkasaan Kolej Vokasional (KV) turut dilakukan dengan membentuk Jawatan Khas Hala Tuju Kolej Vokasional dan pembentukan jawatankuasa tersebut bagi transformasi Pendidikan Vokasional dan mempergiat usaha berterusan dalam membentuk KV dan memenuhi standard MQA dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Akses Politeknik dan Kolej Komuniti juga diperluas melalui Program ACES (Apprenticeship Programme, Profesional Certificate, Entrepreneurship Programme dan Sijil Kolej Komuniti (Program Persediaan).

Begitu juga dengan kerjasama Institut TVET dari segi sumber, peralatan, fasiliti, tenaga pengajar dan kepakaran. Tahfiz TVET juga dilaksanakan melalui program Tahfiz TVET secara bermodul.

Seterusnya, dalam teras perancangan ini juga Kementerian Pendidikan telah memperkukuh jalinan kolaborasi Institusi TVET bersama industri dan agensi yang membawa impak kepada kebolehpasaran graduan.

Pemerkasaan bahasa, budaya dan sastera juga merupakan teras dalam pencapaian Kementerian Pendidikan. Pelbagai program telah dilaksanakan menerusi teras pencapaian ini seperti Program Sasterawan Negara Universiti. Program ini melibatkan hampir semua Universiti Awam yang telah mengadakan perbincangan dengan barisan Sasterawan Negara.

Kempen Dekad Membaca Kebangsaan (2021-2030) juga telah dilaksanakan dan menunjukkan lebih daripada 36,000 kegiatan berkaitan kempen membaca telah dirancang di seluruh negara bagi tahun 2019.

Semakan semula Dasar Bahasa Kebangsaan juga telah dilaksanakan melalui pembentangan draf pindaan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam mesyuarat Lembaga Pengelola DBP Julai 2019.

Perubahan yang berlaku dalam pendidikan sepanjang setahun ini amat mementingkan nilai untuk kesejahteraan generasi akan datang. Sememangnya, perubahan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Mungkin menyingkap perubahan yang telah dilakukan oleh Dr. Maszlee jauh daripada kewajaran untuk dipanjangkan dan diuar-uarkan. Namun, jika tidak dikongsikan sudah tentu besar lagi persepsi dan jurang tanggapan masyarakat.

Perubahan dalam pendidikan bukanlah taruhan yang dinilai untuk setahun dua atau untuk dilihat kesannya sekelip mata. Walau apa jua tanggapan, demi membina generasi berintegriti yang mempunyai nilai-nilai murni serta membina kejayaan mengikut acuan kita, Dr. Maszlee telah menunjukkan prestasi yang amat memberangsangkan dan mengekalkan beliau di portfolio pendidikan adalah suatu keperluan yang bukan kepalang.

Semoga segala yang diusahakan oleh barisan kepimpinan di bawah Kementerian Pendidikan akan mencapai matlamat dan manfaatnya ke arah kemajuan pendidikan negara. – MalaysiaGazette

Monday, November 25, 2019

David Swensen - Yale’s Chief Endowment Investment OfficerDavid Swensen, Yale’s Chief Investment Officer, is responsible for more than $18 billion in Endowment assets and several hundreds of millions of dollars of other investment funds. Under his stewardship during the past 21 years the Yale Endowment generated returns of 16.3 percent per annum, a record unequalled among institutional investors. Mr. Swensen leads a staff of 20, located near the University’s campus in downtown New Haven.

Prior to joining Yale in 1985, Mr. Swensen spent six years on Wall Street – three years at Lehman Brothers and three years at Salomon Brothers – where his work focused on developing new financial technologies. At Salomon Brothers, he structured the first swap, a currency transaction involving IBM and the World Bank. Mr. Swensen authored Pioneering Portfolio Management: An Unconventional Approach to Institutional Investment and Unconventional Success: A Fundamental Approach to Personal Investment, both published by The Free Press, an imprint of Simon & Schuster. In 2004, he won the Inaugural Institutional Investor Award for Excellence in Investment
Management.

 Mr. Swensen is a Trustee of TIAA, a Trustee of the Carnegie Institution of Washington, a Trustee of The Brookings Institution, a Trustee of Wesleyan University, a member of the Hopkins Committee of Trustees and a member of the Investment Board of the University of Cambridge. He has advised the Carnegie Corporation, the New York Stock Exchange, the Howard Hughes Medical Institute, the Courtauld Institute of Art, the Yale New Haven Hospital, the Investment Fund for Foundations, the Edna McConnell Clark Foundation and the States of Connecticut and Massachusetts. At Yale, where he teaches students in Yale College and at the School of Management, he is a Fellow of Berkeley College, an Incorporator of the Elizabethan Club, and a Fellow of the International Center for Finance.

Wednesday, October 30, 2019

QUO VADIS AGENDA BELIA/SISWA oleh Sayed Munawar

QUO VADIS AGENDA BELIA/SISWA
============================

Menyarankan NGO Belia dan organisasi mahasiswa tidak lagi hanya menuntut-nuntut hak. Hak tetap hak.

Cuma di sebalik laungan tentang hak, umat ingin tahu apa citra kalian terhadap masa depan. Apa solusi terhadap cabaran-cabaran semasa?

Greta Thunberg hanya 15 tahun sewaktu mula menyuarakan agendanya, bersendirian. Dalam setahun 'Greta Thurnberg effect' membuana dan diangkat Time dalam senarai 100 individu paling berpengaruh di dunia.

Di dunia.

Bukan di Malaysia. Bukan dalam perkarangan kampus.

Greta bukan hanya berpiket, Greta hatta mempengaruhi ibu bapanya untuk mengubah gaya hidup agar mengurangkan dampak karbon.

Greta. 15 tahun. Bukan sebuah organisasi yang sarat tokoh orator terdidik di menara gading.

Greta mengisi ruang buana dengan naratifnya yang sangat substantif berbekalkan dokongan maya. Greta menjadi penanda aras baru 'Next Generation Leader' oleh Times.

Nyahkan dokongan politik kepartian sempit. NGO belia dan organisasi mahasiswa perlu menawarkan naratif unggul untuk manfaat umat, bukannya retorik suntuk. Dokongan akan datang secara tabi'e.

Umat perlu dipimpin pemikirannya, barulah emosi mereka akan menyusul dengan santun.

Umat menunggu.