Sunday, September 22, 2019

SEJARAH RINGKAS KUALA LUMPUR

Kuala Lumpur - Pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Masjid Jamek Kuala Lumpur (1909) kelihatan di unjuran tanah

Penemuan dan pembukaan Kuala Lumpur ada berkait rapat dengan Raja Abdullah bin Raja
Jaafar, adik kepada Raja Jumaat bin Raja Jaafar. Raja Jaafar Bin Raja Haji (Bapa Raja Jumaat dan Raja Abdullah ialah Yang Dipertuan Muda Riau ke VI (1805 - 1832) Raja Jumaat dilantik oleh Sultan Muhammad Selangor sebagai wakil baginda di Lukut (dulu wilayah Selangor tetapi sekarang sebahagian Negeri Sembilan) dan membuka lombong bijih timah pada 1830 dan menjadi kaya. 

Sultan Muhammad (1826-1857) Sultan ke III Selangor yang berkerajaan di Kuala Selangor memberitahu Raja Jaalar bahawa Lukut adalah jajahan takluk Negeri Selangor dan melantik Raja Jumaat Bin Raja Jaffar sebagai Ketua Wilayah Lukut dan mewakili baginda dalam semua urusan tadbir termasuk memungut cukai lombong bijih. Raja Jumaat dibantu oleh adiknya Raja Abdullah.

Pada tahun 1850an Sultan Muhammad, Raja Jumaat dan Raja Abdullah telah pergi ke Melaka bersabit urusan sumber kewangan dari Tauke Cina dan saudagar Eropah bagi membiayai dan menerokai lombong bijih timah baru dengan memudiki Sungai Klang. Pada ketika itu Raja Sulaiman, anak Sultan Muhammad menjadi wakil Sultan di wilayah Lembah Sungai Kelang tetapi tidak pernah menunjukkan minat untuk melombong bijih timah.

Pada tahun 1857, Raja Abdullah bersama 87 kuli lombong dari Lukut telah memudiki Sungai
Kelang dan sampai ke pertemuan sungai Gombak dengan Sungai Klang. Mereka telah mendarat ditempat yang sekarang ini dikenali sebagai Benteng.

Pada keseluruhan kawasan itu belum bernama tetapi disebabkan dipenuhi dengan lumpur maka dikenali sebagai Lumpur. Raja Abdullah telah membelanjakan wang yang begitu banyak untuk membiayai lombong-lombong yang baru di buka di Ampang dan sekitar Kuala Lumpur. Pada masa yang sama ramai orang Melayu keturunan Mandiling, Riau, Bangkahulu dan Rawa datang
berniaga membuka kedai makan, jahitan di Benteng dan Ampang.

Kumpulan kaum Melayu ini diketuai oleh Sutan Puasa keturunan Mandiling. Manakala Raja Abdullah terpaksa melantik dikalangan pelombong-pelombong Cina seorang ketua sebagai wakil kerana bilangan kuli lombong telah berlipatkali ganda ramainya dan ketua mereka yang bergelar Kapitan Cina yang pertama ialah Hiu Siew (1860 - 1862) dari suku Hakka perlantikannya disokong oleh Sutan Puasa.

Kapitan Cina ke II Liu Ngim Keng (1862 -1868) juga dari suku Hakka. Liu Ngim Keng ialah yang bertanggungjawab mengajak Yap Ah Loy ketika itu menjadi Kapitan Cina Sungai Ujung untuk datang menjadi pembantunya di Kuala Lumpur. Yap Ah Loy juga dari suku kaum Hakka berbadan tegap dan pendek. Beliau juga berasal dari Negeri China datang ke Tanah Melayu ketika berusia 17 tahun.

Yap Ah Loy menjadi Kapitan Cina Kuala Lumpur ke III (1868 - 1885) berusia 33 tahun lantikan dari Sultan Abdul Samad dengan sokongan Raja Abdullah. Keistimewaan Yap Ah Loy ialah kepakarannya membuat batu bata. Brickfield mendapat namanya kerana di sanalah Yap Ah Loy mempunyai kilang serta padang jemuran batu bata.

Sejak itu Kuala Lumpur banyak mempunyai bangunan diperbuat dari batu bata. Tempat pertama dibangunkan ialah di Benteng yang sekarang ini dikenali sebagai Medan Pasar. Kapitan Cina seterusnya ialah Yap Ah Shak (1885) dan terakhir ialah Yap Kwan Seng (1885-1902)

Pada tahun 1867 - 1873 telah berlaku pergolakan kuasa di limbangan Sungai Kelang antara Raja Mahadi bin Raja Sulaiman dengan Tengku Kudin (Putera Sultan Kedah berkahwin dengan puteri Sultan Abdul Samad Selangor) Viceroy of Selangor dan pertelingkahan ini membuka jalan untuk campur tangan British dan pada 1874 mereka berjaya menerapi kuasa pentadbiran Kerajaan Selangor.

Pada tahun 1880 British memindahkan urusan tadbirannya dari Klang ke Kuala Lumpur. G.Davidson ialah Resident British pertama di Selangor. Pembangunan Kuala Lumpur menjadi lebih tersusun dan sistematik ketika Frank Swettenham menjadi Resident Selangor pada tahun 1882. Pada 1896 Kuala Lumpur menjadi pusat tadbir Negeri-Negeri Melayu Bersekutu kerana ia terletak di tengah-tengah empat buah Negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor.

Sir Frank Swettenham menjadi Resident General pertama dan tinggal di Carcosa. (sekarang Carcosa Sri Negara, Hotel Mewah) 1896 - Air paip pertama di Kuala Lumpur dan mendapat bekalan air dari kolam air di Ampang.

Tahun ini juga akhbar The Malay Mail buat kali pertama dicetak di Kuala Lumpur sebanyak 200 naskah dijual dalam Bahasa Inggeris. Tahun 1900 penduduk Kuala Lumpur berjumlah lebih kurang 30,000 orang.

Pada tahun 1948 Persekutuan Tanah Melayu di tubuhkan menggantikan Malayan Union yang
ditentang sekeras-kerasnya oleh orang Melayu pada tahun 1946. Kuala Lumpur dipilih menjadi pusat tadbir. Bila Tanah Melayu Merdeka pada 31 Ogos 1957 Kuala Lumpur seterusnya menjadi Ibu Negara.

Pada 1 Februari 1972 Kuala Lumpur naiktaraf dari Majlis Perbandaran menjadi Dewan Bandaraya. Pada 1 Februari 1974 Kuala Lumpur menjadi Wilayah Persekutuan dan terkeluar dari jajahan taaluk Negeri Selangor.

Semasa menyambut Merdeka pada tahun 1957 penduduk Kuala Lumpur ketika itu hanya 300,000 orang dan setelah 50 tahun Merdeka penduduknya telah meningkat kepada 2,000,000 orang. Kini sedikit demi sedikit beban tanggungjawab Kuala Lumpur sebagai Ibu Negara dipindahkan ke Putrajaya dalam bidang pentadbiran kerajaan, malah Kuala Lumpur kini menumpukan usaha untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat perdagangan dan komersial rantau Asia Pasifik.

Semoga rencana di atas dapat dijadikan dasar untuk memperingati nama Raja Abdullah Bin
Raja Jaafar sebagai orang yang mula-mula menemui (founder) tempat di tebing persimpangan Sungai Gombak dengan Sungai Kelang yang tidak lama kemudian di tempat yang sama didirikan bandar KUALA LUMPUR - Berilah penghormatan kita kepada orang yang sepatutnya menerima penghargaan itu dengan tidak memandang kaya miskin.

Sekian. (Para terakhir di atas adalah dari katahati Haji Buyong Bin Adil- Sejarawan terkenal.)

Saturday, September 21, 2019

Wawasan 2020 - Mampukah kita menjadikan ia suatu realiti?

Cabaran pertama -  ialah mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. la mesti menjadi negara yang aman, berintegrasi diperingkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni dan bekerjasama.

Cabaran kedua - ialah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada, dengan apa yang dicapai, gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecermerlangan, sedar semua kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain.

Cabaran ketiga - yang sering kita hadapi adalah usaha mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman matang, demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.

Cabaran keempat - ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, yang mana warganegaranya kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika paling tinggi.

Cabaran kelima yang selalu kita alami ialah untuk mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, yang mana rakyat Malaysia pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudyaaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama, meletakkan kesetiaan mereka kepada negara.

Cabaran keenam - ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamaddun saintifik dan teknologi masa depan.

Cabaran ketujuh - ialah untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang dan pada tahun-tahun akan datang, akan menjadi generasi terakhir warganegara kita yang tinggal di negara yang di gelar "membangun". Matlamat utama yang kita tujui ialah Malaysia yang menjadi negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Cabaran kelapan - ialah cabaran untuk memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Ini adalah masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, yang mana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi, Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi dan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum.

Cabaran kesembilan - ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.

Friday, September 13, 2019

Vision 2020 - Tun Dr Mahathir Mohamad


During the late 1980's Malaysia was experiencing an average growth rate of 8 percent a year. There was a need to articulate this growth and set an ultimate target, hence the idea of Vision 2020 was born. The late Tan Sri Dr Noordin Sopiee of the Institute of Strategic and International Studies developed a blueprint that defined our country's path to social, economic and political development.

"As a doctor, I am attracted to the optometric measurement of vision. 2020 indicates 100 percent vision in both eyes, as it implied a clear idea of where we wanted to go and what we wanted by the year 2020."

To reach Vision 2020, our economy will have to grow at seven percent per annum over a projected period of 30 years and we had to increase the people's annual per capita income to about US$16,000. I presented the Vision 2020 Paper at the first meeting of the Malaysian Business Council on February 8, 1991. Our development, I said had to be more than just economic.

We had to become a nation that was both politically sophisticated, socially and culturally advanced but without losing our spiritual and moral values. We needed to first establish a single united Malaysian nation. Though born of different races, all Malaysians had to see themselves as nationals of one and the same country.

Different though we were in our origins, ours was a common destiny. Economic wise, we needed to develop a strong and diversified economy that would be fully competitive and dynamic, capable of withstanding and perhaps prospering in difficult times. That meant encouraging the growth of a strong middle class, not just economically but in broad social terms.

Information technology was an area we needed to focus on to fuel the country's development. We also needed to create innovative products that we could update regularly so as not to be left behind with dated technology. Without research, we would never discover anything new that might contribute to our wealth.

Malaysia's route to becoming a developed nation was to be achieved according to our own way, with distinctive ethical and moral values intact. We would chart our own journey and become a developed country in our own cultural mould. Over the years, I would repeatedly emphasise that we believe in establishing a fully caring and sharing society, one that is ferociously dynamic but not rapacious. We wanted a society with a human face and a big human heart.

Our people have to be proud of being Malaysians, proud of their country and its achievements. They had to stand tall in the eyes of the world, through among themselves, they also had to always remain modest about their own social and economic status. Ultimately we realised that there could be no modern economy, society or technology unless there were truly modern people at the heart and core of this new Malaysia. New buildings, systems and industries are not enough, the missing part was people. Malaysians, through education and science need to find their way forward while retaining their Asian values and human identities.

If you look at KLIA or Petronas Twin Towers, you will see great manifestations of that brave new Malaysian modernity. They form the tangible and undeniable testimony of what we are capable of. I hope that in time we would be able to transform ourselves in similarly powerful and impressive ways in order to make the Vision 2020 dream come true. 

Malayan Emergency 1950 - 1960


The Malayan Emergency was declared on 18 June 1948 after three estate managers were murdered in Perak, northern Malaya, by guerrillas of the Malayan Communist Party (MCP), an outgrowth of the anti-Japanese guerrilla movement which had emerged during the Second World War. Despite never having had more than a few thousand members, the MCP was able to draw on the support of many disaffected Malayan Chinese, who were upset that British promises of an easier path to full Malayan citizenship had not been fulfilled. The harsh post-war economic and social conditions also contributed to the rise of anti-government activity.

The Malayan government was slow to react to the MCP at first and did not appoint a director of operations to counter the insurgency until March 1950. The new director planned to address the underlying economic, social and political problems facing the Chinese community while at the same time bringing government control to the fringe areas where the MCP received much of its support. Before this plan was fully implemented, however, the situation deteriorated further with the assassination of the British High Commissioner in October 1951. The attack galvanised British resolve to meet the threat posed by the MCP, and the Malayan government, in turn, stepped up counter-insurgency measures. Prolonged operations were undertaken against the communists in an effort to destroy their base of support in local communities and to drive them into the jungle, where it would be difficult for them to receive supplies from supporters.

Australia's involvement in the Emergency began in 1950 with the arrival of RAAF aircraft and personnel in Singapore. Dakotas from 38 Squadron were deployed on cargo runs, troop movements and paratroop and leaflet drops in Malaya, while six Lincoln bombers of 1 Squadron provided the backbone of aerial operations. As the capacity of army and police units operating against the communists improved, however, the need for air power decreased, and by 1952 Lincolns were increasingly used as part of combined air-ground assaults against the communists. One of the major military successes of the conflict was one such coordinated operation in July 1954, east of Ipoh in Perak state. In Operation Termite, as the exercise was known, five RAAF Lincolns and six from a Royal Air Force squadron made simultaneous attacks on two communist camps, followed by paratroop drops, a ground attack and further bombing runs ten days later. The operation destroyed 181 camps and killed thirteen communists; one communist surrendered. 

By October 1955, when the 2nd Battalion, Royal Australian Regiment (2 RAR), arrived in Penang, the outcome of the Emergency was no longer in doubt, although a lengthy "mopping up" stage followed, largely undertaken by Australian troops. After several false starts 2 RAR crossed to the mainland in January 1956 to begin anti-communist operations. Over the next 20 months, as part of 28 Commonwealth Brigade, 2 RAR participated in a variety of operations, mainly in Perak, one of the main areas of communist activity. Their work consisted of extensive patrolling, watching for contacts

in the rubber plantations and mounting a perimeter guard on the New Villages, settlements which the government had established to provide infrastructure and services in outlying areas in the hope of denying the guerrillas access to their support base.

Contacts were rare, however, and the battalion had a mixed record, killing two communists in an ambush on 25 June 1956 but losing three of its own troops. 2 RAR left Malaya in October 1957 and was replaced by 3 RAR in the same month. After six weeks of training in jungle warfare 3 RAR began driving the insurgents into the jungle in Perak and Kedah, separating them from food and other supplies. Early successes for the battalion confirmed the growing ascendancy of the security forces over the communists, and by April 1959 one of the main communist centres, Perak, was declared secure. By late 1959 operations against the communists were in their final phase and many communists had crossed Malaya's northern border into Thailand. 3 RAR left Malaya in October 1959 to be replaced by 1 RAR. Although operating in the border region 1 RAR made no contact with the enemy and were forbidden to move into Thailand, even when the presence and location of communists was known.

As the threat continued to dissipate, the Malayan government offically declared the Emergency over on 31 July 1960, though 1 RAR remained in Malaya until October the following year, when 2 RAR returned for a second tour. In August 1962 the battalion was committed to anti-communist operations in Perlis and Kedah, completing its tour in August 1963. In addition to air and infantry forces, Australia also provided artillery and engineering support, and an air-field construction squadron built the main runway for the air force base at Butterworth. Ships of the Royal Australian Navy also served in Malayan waters, and Australian ships had occasion to fire on suspected communist positions in 1956 and 1957. Australian ground forces in Malaya formed part of Australia's contribution to the Far East Strategic Reserve, which was set up in April 1955 primarily to deter external communist aggression against countries in south-east Asia, especially Malaya and Singapore. Lasting 13 years, the Malayan Emergency was the longest continuous military commitment in Australia's history. Thirty-nine Australian servicemen were killed in Malaya, although only 15 of these deaths occurred as a result of operations, and 27 were wounded, most of whom were in the army. 

Wednesday, September 11, 2019

Sejarah Ringkas DAP

Pada tahun 1965, sekumpulan rakyat Malaysia yang berpegang kepada prinsip "Malaysian Malaysia" - hak dan peluang saksama untuk setiap warganegara tanpa mengira kaum dan agama - telah duduk berbincang untuk menubuhkan sebuah parti politik. Mereka berpegang kepada prinsip dan ideologi sosialisme demokratik bagi membezakan perjuangan daripada parti-parti yang ada pada masa itu yang begitu eksterim di pihak kiri dan kanan.

Bagi kumpulan ini yang mana pengerusi penajanya adalah Dr Chen Man Hin, mereka tidak mahu dikaitkan dengan ideologi dan politik komunis yang dianggap terlalu ekstrim dan pada masa yang sama mereka juga menolak politik kaum yang diamalkan oleh UMNO dan Perikatan. Setelah berbincang, mereka mengemukakan permohonan untuk menubuhkan sebuah parti yang bemama Parti Tindakan Demokratik (DAP) yang diajukan kepada Pendaftar Pertubuhan pada 10 Oktober 1965.

Mereka terpaksa menunggu selama enam bulan sebelum permohonan diluluskan untuk menubuhkan DAP secara rasmi pada 18 Mac 1966. Tetapi proses menunggu itu tidak disia-siakan begitu sahaja. Apabila kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Rahang di Negeri Sembilan yang dimenangi oleh Perikatan dalam pilihan raya umum (PRU) 1964 dikosongkan, Dr Chen bertanding sebagai calon bebas pada 11 Disember 1965. Beliau mencatatkan kemenangan besar dalam pilihan raya kecil (PRK) itu dengan memperolehi 3,576 undi iaitu majoriti 1,538 undi dalam pertandingan tiga penjuru di mana Perikatan mendapat 2,038 dan Front Sosialis 1,231 undi. Ini bererti kejayaan pertama DAP sebelum diluluskan pendaftaran adalah merampas kerusi milik Perikatan. 

Walau pun ia adalah menerusi pertama dimenangi dalam satu PRK, DAP sebenamya sudah mempunyai satu kerusi Parlimen yang dimenangi oleh C.V. Devan Nair yang bertanding atas lambang Parti Tindakan Rakyat (PAP) yang berpusat di Singapura dalam PRU 1964 sewaktu Singapura masih bersama Malaysia. Nair yang memilih untuk menetap di Kuala Lumpur selepas Singapura disingkirkan dari Malaysia telah dipilih sebagai Setiausaha Agung DAP dengan kerusi Parlimen Bangsar, Kuala Lumpur apabila parti diluluskan pendaftaran pada 18 Mac 1966. 

Antara matlamat perjuangan DAP yang digariskan atas landasan Malaysian Malaysia adalah:

1. Berjuang menerusi cara-cara berperlembagaan dalam menubuhkan satu masyarakat bercorak sosialisme demokratik di Malaysia;

2. Memajukan dan melindungi kekuatan dan kemerdekaan negara Malaysia;

3. Memelihara negara Malaysia yang demokratik berasaskan hak mengundi dewasa sejagat rakyat Malaysia;

4. Menghapuskan ketidakseimbangan ekonomi dan peluang dalam sistem sedia ada; menubuhkan satu susunan ekonomi yang memberikan peluang pekerjaan kepada seluruh rakyat dan pulangan ekonomi setimpal dengan usaha dan kemahiran mereka; memastikan kehidupan yang memuaskan dan keselamatan sosial kepada golongan tua dan kurang upaya; dan

5. Menyemai semangat perpaduan negara, beramanah dan berdikari di kalangan rakyat Malaysia dan menggalakkan mereka dengan perasaan untuk berikhtiar dalam mewujudkan satu masyarakat yang makmur, stabil dan saksama.


Thursday, August 29, 2019

The Gold-Exchange Standard (1947–1971)

In 1944, representatives of the United States, the United Kingdom, and 42 other nations
met at Bretton Woods, New Hampshire, to decide on what international monetary system
to establish after the war.

The system devised at Bretton Woods called for the establishment of the International Monetary Fund (IMF) for the purposes of (1) overseeing that nations followed a set of agreed upon rules of conduct in international trade and finance and (2) providing borrowing facilities for nations in temporary balance-of-payments difficulties.

The new international monetary system reflected the plan of the American delegation, drawn up by Harry D. White of the U.S. Treasury, rather than the plan submitted by John Maynard Keynes, who headed the British delegation. Keynes had called for the establishment of a clearing union able to create international liquidity based on a new unit of account called the “bancor,” just as a national central bank (the Federal Reserve in the United States) can create money domestically.

The IMF opened its doors on March 1, 1947, with a membership of 30 nations. With the admission of the Soviet Republics and other nations during the 1990s, IMF membership reached 187 at the beginning of 2012. Only a few countries, such as Cuba and North Korea, are not members.

The Bretton Woods system was a gold-exchange standard. The United States was to maintain the price of gold fixed at $35 per ounce and be ready to exchange on demand dollars for gold at that price without restrictions or limitations. Other nations were to fix the price of their currencies in terms of dollars (and thus implicitly in terms of gold) and intervene in foreign exchange markets to keep the exchange rate from moving by more than 1 percent above or below the par value. Within the allowed band of fluctuation, the exchange rate was determined by the forces of demand and supply.

Specifically, a nation would have to draw down its dollar reserves to purchase its own currency in order to prevent it from depreciating by more than 1 percent from the agreed par value, or the nation would have to purchase dollars with its own currency (adding to its international reserves) to prevent an appreciation of its currency by more than 1 percent from the par value. Until the late 1950s and early 1960s, when other currencies became fully convertible into dollars, the U.S. dollar was the only intervention currency, so that the new system was practically a gold-dollar standard.

Nations were to finance temporary balance-of-payments deficits out of their international reserves and by borrowing from the IMF. Only in a case of fundamental disequilibrium was a nation allowed, after the approval of the Fund, to change the par value of its currency.

Fundamental disequilibrium was nowhere clearly defined but broadly referred to large and persistent balance-of-payments deficits or surpluses. Exchange rate changes of less than 10 percent were, however, allowed without Fund approval. Thus, the Bretton Woods system was in the nature of an adjustable peg system, at least as originally conceived, combining general exchange rate stability with some flexibility. The stress on fixity can best be understood as resulting from the strong desire of nations to avoid the chaotic conditions in international trade and finance that prevailed during the interwar period.

After a period of transition following the war, nations were to remove all restrictions on the full convertibility of their currencies into other currencies and into the U.S. dollar. Nations were forbidden to impose additional trade restrictions (otherwise currency convertibility would not have much meaning), and existing trade restrictions were to be removed gradually in multilateral negotiations under the sponsorship of GATT.

Restrictions on international liquid capital flows were, however, permitted to allow nations to protect their currencies against large destabilizing, or “hot,” international money flows. Borrowing from the Fund (to be described below) was restricted to cover temporary balance-of-payments deficits and was to be repaid within three to five years so as not to tie up the Fund’s resources in long-term loans. Long-run development assistance was to be provided by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD or World Bank) and its affiliates, the International Finance Corporation (established in 1956 to stimulate private investments in developing nations from indigenous and foreign sources) and the International Development Association (established in 1960 to make loans at subsidized rates to the poorer developing nations).

The Fund was also to collect and propagate balance-of-payments, international trade, and other economic data of member nations. Today the IMF publishes, among other things, International Financial Statistics and Direction of Trade Statistics, the most authoritative sources of comparable time series.

Saturday, August 24, 2019

Bersatu Hati Menentang Malayan Union oleh Dato Onn Jaafar di Kongres Melayu Pertama, di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur pada 1-4 Mac 1946

Sebelum saya ucapkan berkenaan dengan tujuan atas fasal yang pertama di dalam agenda mesyuarat ini, saya ucapkan terima kasih dengan setulus-tulus ikhlas hati kerana kehormatan yang tinggi yang telah tuan-tuan kurniakan kepada saya dengan melantik saya sebagai Pengerusi bagi persidangan yang sangat bermakna ini dan wakil-wakil umat Melayu dari segenap negeri di jajahan Tanah Melayu ini. Saya mencadangkan kongres ini tetapi mereka yang menanggung keberatan. Oleh itu saya ucapkan terima kasih.

Kepercayaan tuan-tuan atas saya ialah suatu benda yang tidak dapat saya lafazkan dengan lidah. Perbuatan tuan-tuan atas saya ialah suatu lazaf kepercayaan tuan-tuan atas mustahaknya persidangan sebagaimana adanya perkumpulan di sini hari ini, dan atas kemahuan dan keazaman tuan-tuan, dari rundingan-rundingan dan keputusan-keputusan hari ini hendak menciptakan tapak-tapak bangunan yang akan menghasilkan dan membuktikan cita-cita bangsa kita yang telah lama diidam-idamkan, iaitu persatuan di antara kita sendiri.

Apakah maksud dan tujuan yang telah menyebabkan kita berhimpunan beramai-ramai di sini pada hari ini? Adapun maksud dan tujuan kita ialah keyakinan diri kita bahawa nasib bangsa kita hanyalah akan dapat diperkenalkan dengan kesatuan hati di antara kita juga dan kesatuan kebangsaan kita itu hanyalah akan dapat diperliharakan dengan berpegang teguh kepada suatu kepercayaan yang lebih besar dan lebih tinggi daripada bangsa itu sekalian. Sungguhpun ada di antara kita yang berlain-lainan fikiran dan faham serta berlain-lainan taraf dan kedudukan kita tetapi hakikat tujuan dan maksud kita hanya satu jua: iaitu kita hendak meninggikan dan memelihara maruah serta kesopanan bangsa kita.

Kita berkehendak supaya tanah air dan bangsa ini terselamat dan kuat, dan hanyalah boleh kuat jika kita bersatu padu. Dan lagi kita berkehendak kepada mengambil bahagian dan pikulan kita pada menolakkan keaiban yang disebabkan oleh kebinasaan dan kehapusan bangsa kita. Kita berkehendak melihat supaya berhasil persatuan di antara bangsa kita, disokong dan dibantu dengan sepenuh penuhnya serta secukup-cukup perbuatan menurut kehendak zaman yang ada ini.

Pada waktu dan zaman kehidupan kita setelah ditimpa oleh suatu peperangan yang tiada bandingannya di dalam tawarikh dunia ini maka sekalian manusia di dalam segala negeri adalah berharap akan dapat merasai suatu keadaan hidup yang lebih baik dan lebih selamat daripada yang sudah.

Adakah kita hendak memandang sahaja akan hal-hal itu atau adakah kita berkehendak jua menyaingi mereka itu? Belumlah pernah ada terhadap kepada kita suatu peluang bagaimana yang ada ini untuk memilih yang mana yang kita kehendaki itu; adakah kebahagiaannya atau kecelakaannya. Untuk memilihnya adalah terbuka kepada tuan-tuan sekalian. Timbangan neraca nasib bangsa kita itu adalah di dalam genggaman tuan-tuan pada hari ini. Keputusan dan pilihan tuan-tuan itulah yang akan menentukan sama ada sekiranya kita akan mengambil bahagian yang terpuji pada memberatkan timbangan neraca itu kepada mendatangkan kepercayaan daripada kebimbangan dan kebahagiaan daripada kesengsaraan.

Kemudian daripada kemalangan yang terbit daripada peperangan dunia yang baru lepas ini, maka bangsa-bangsa dunia telah bersatu padu mengadakan suatu ikhtiar bagaimana hendak terselamat daripada dibinasakan oleh bangsa lain serta supaya mengadakan satu ikhtiar bagi membetulkan perkara-perkara yang mendatangkan kesusahan kepadanya dengan tidak payah lagi bermusuh-musuhan. Daripada ikhtiar itu lahirlah UNO (United Nations Organization). Orang Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu ini telah mendirikan persekutuan, persatuan, kesatuan, parti dan pergerakan kesemuanya dengan tujuan itu hendak menyatukan dan memperbaiki keadaan kehidupan bangsanya.

Maka hanya iaitu telah didirikan persekutuan dan lain-lain itu telah membantutkan tujuan kesemuanya dan tiap-tiap sebuah daripadanya itu. Maka daripada bersatu hati telah tersemai pula benih yang kelak membawa kepada berpecah belah? Perusahaan kita itu tiada menyamai dengan cita-cita dan tujuan-tujuan kita. Terbayanglah di sini bayangnya berpecah belah dan kehampaan. Kedengaranlah kepada kita ejekan-ejekan dan celaan-celaan oleh tiada berhasil bagaimana cita-cita kita itu. Kiranya telah ada berpecah belah itu maka hendaklah kita memperbetulkannya. Adakah kita berfikir perbuatan ini tidak terdaya kepada kita membuatnya?

Sebagaimana juga bangsa-bangsa dunia telah berkumpul mengadakan suatu ikhtiar bagi keselamatannya dan supaya mempertahankan serangan ke atasnya dan supaya perkara-perkara yang mendatangkan kesusahan kepadanya dan kepada orangnya boleh dapat diperbaiki, maka demikian itu jugalah persatuan-persatuan Melayu dan lain-lain itu terkumpul di sini pada hari ini dengan tujuan supaya kesusahan-kesusahan orangnya dapat diperbaiki dan diselamatkan.

Adapun ikhtiar yang terbuka kepada umat Melayu ialah mengadakan persatuan di antara kesatuan-kesatuan mereka dengan berdiri dan berpegang teguh kepada persatuan mereka itu. Dari segala ceruk rantau Semenanjung Tanah Melayu ini telah kedengaran kepada kita seruan supaya bersatu padu, dan pada hari ini kesungguhan seruan itu akan teruji dan tatkala diadakan ujian itu maka tuan-tuan yang mewakili mereka itu hendaklah bersatu suara supaya seruan itu akan dapat sahutannya.

Di luar negeri kita yang dahulu senang dan makmur maka sekarang adalah gelap-gelita. Di dalam negeri kita sendiri, gambaran sebuah negeri yang makmur dan senang itu mengandungi penduduk yang tersenyum dan bersenang hati, telah dicemarkan oleh pergaduhan di antara bangsa-bangsa serta perbuatan-perbuatan yang menyalahi. Di atas kita adalah terbayang suatu bayangan yang gelap iaitu tidak kita ketahui apakah dia dan suatu kebimbangan keadaan yang ada ini bukanlah sebagai yang patutnya. Akan tetapi janganlah hal-hal ini mendatangkan kecil hati kepada tuan-tuan. Pada hari ini lebih daripada lain masa di dalam tarikh dan kehidupan umat Melayu adalah menghendaki kita bersabar dan bertenang fikiran supaya dapat kita menimbangkan secara mana

yang benar untuk menemui olak-olakan yang terbit daripada dunia itu. Pada hari ini lebih daripada lain-lain masa di dalam tawarikh bangsa kita adalah dikehendaki kita berkuat hati supaya dapat kita hadapi apa juga yang akan datang dengan kepercayaan di atas diri kita sendiri. Marilah kita tunjukkan kepada dunia iaitu roh dan semangat datuk nenek kita itu masih ada lagi dengan kita. Marilah kita tunjukkan iaitu kita masih boleh mengangkat kepala kita dan menatap dunia bagaimana orang yang benar dan kuat hatinya membuat.

Marilah kita tunjukkan iaitu seberat-berat paluan boleh kita pertahankan dengan tersenyum dan berhidup dengan lebih segar daripada dahulu. Marilah kita tunjukkan iaitu dengan persatuan di antara kita maka kita berkehendakkan menzahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan subur, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tetap dan bersatu. Marilah kita mengaku akan diri kita tidak kurang sedikit pun dari lain-lain bangsa.

Marilah kita bersatu dan berusaha bagi faedah bangsa kita dan marilah kita bekerjasama dan menyamakan perusahaan-perusahaan kita itu bagi melayakkan diri kita menjadi satu bangsa yang besar. Bersatulah sebagaimana belum pernah kita bersatu dahulu dan berusahalah sebagaimana belum pernah kita berusaha. Tunjukkanlah bahawa kita ini sebenar-benarnya keturunan datuk nenek kita yang menghadap merbahaya dengan bersatu hati. Hadaplah apa-apa yang akan datang itu dengan hati yang kukuh dan perasaan yang sabar serta dengan sepenuh-penuhnya kepercayaan di atas keikhlasan niat-niat dan tujuan-tujuan kita itu.

InsyaAllah pada suatu hari kita akan hidup di dalam cahaya sinaran kemerdekaan sama taraf dengan orang yang merdeka dan menjadi kemegahan kepada diri kita sendiri. Saya telah mendengar iaitu persatuan di antara orang Melayu akan menjadi merbahaya kepada lain-lain bangsa di dalam Semenanjung Tanah Melayu ini. Akan tetapi saya tidak mengerti apa sebabnya. Sebaliknya pula persatuan umat Melayu itu akan menjadi lebih-lebih membawa kepada ketetapan dan keadilan di dalam negeri kita yang di dalamnya kita sentiasa telah memberi akan tetapi tiada mendapat balasan yang berpadanan.

Berlawan-lawanan di dalam segala perkara kehidupan sememang telah ada dan masih akan ada lagi akan tetapi perlawanan yang benar tidak patut dibimbangkan bahkan patut disambut. Sungguhpun pada masa setahun atau lebih yang baharu lepas ini telah berlaku beberapa kejadian di antara bangsa-bangsa yang mencatatkan kehidupan beribu-ribu orang yang telah hidup dengan baik dari semenjak sebelum Semenanjung ini diperintah oleh satu bangsa akan tetapi tiada patut dibimbang bahawa kesatuan di antara orang Melayu itu akan membawa kepada pergaduhan dan perkelahian lagi.

Sebelum saya tutupkan percakapan saya ini maka saya hendak bercakap sedikit bagi maruah dan bangsa kita. Adapun tuan-tuan yang berhimpun di sini pada hari ini ialah wakil-wakil yang terpilih dan tiap-tiap sepatah perkataan serta tiap-tiap satu gerak-geri dan perbuatan tuan-tuan itu akan ditimbangkan dan diperhatikan. Yang demikian itu jemputlah menjalankan rundingan kita dengan keadaan berbaik-baik dan berikhlasan hati dan jika sekiranya ada yang hendak mendatangkan teguran maka biarlah teguran-teguran itu barang yang bernas dan memberi faedah.

Tuan-tuan adalah dikehendaki memberi satu keputusan sahaja iaitu adakah atau tidak hendak dijadikan U.M.O. (United Malays Organization). Butir-butir pendirian dan perjalanan U.M.O. itu ialah perkara yang tuan-tuan juga mesti menetapkan. Saya hanyalah meminta supaya fikiran dan syor-syor yang berfaedah tatkala dibukakan peluang bagi merundingkan perkara-perkara itu. Demikianlah percakapan saya dengan mengulangi sekali lagi sepenuh-penuhnya terima kasih daripada hati saya yang ikhlas, adanya. Hidup Melayu.

History of the ISA

In 1948 the British colonial authorities enacted a State of Emergency in the British colony of Malaya as a response to the perceived threat by the Communist Party of Malaya (CPM) and their armed guerrilla force. This was lifted in 1960, three years after independence, with the substantive defeat of the communist forces. However, in the same year the Malaysian government enacted the ISA. Unlike the 1948 Emergency Regulations, which was a temporary measure to deal with extraordinary circumstances, the ISA was made permanent in law.

The ISA was initially justified by the authorities as necessary in order to counter what remained of the communist threat within the country. In the 1970s the communist threat again surfaced as justification, though this time in the context of war in mainland Southeast Asia. Other justifications for the existence of the ISA have been the maintenance of inter-ethnic harmony and economic stability. After 11 September 2001 the main justification became ‘terrorism.’

The ISA has been used in a politically-motivated and selective manner to target peaceful members of civil society that the government perceives to be a threat. More than 4,000 people have been detained under the ISA since its inception in the 1960s.

Tuesday, April 23, 2019

Amanat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

22 April 2019: 9am -12pm. YBhg Prof Madya Dr Mohd Fozi Ali Menyampaikan amanat beliau  kepada kakitangan Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur (PPII) Shah Alam dan Ketua2-ketua cawangan sejajar dengan halatuju UiTM bertemakan "Melonjak Profil Global UiTM " -Peranan PPII dan seterusnya melancarkan eProjek, eRuang, Dasar ICT (DICT) & Dasar Keselamatan ICT(DKICT) UiTM. Amanat ini mencipta sejarahnya tersendiri kerana buat julung kalinya UiTM mewujudkan jawatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) di UiTM pada 15 November 2018 dimana Prof Madya Dr Mohd Fozi Ali adalah individu pertama yang dilantik ke jawatan tersebut.

Memulakan amanat beliau, beliau menegaskan bahawa Manusia yang dicipta oleh Allah S.W.T sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Kelebihan dan keistimewaan ini ialah kerana manusia dikurniakan akal. Akal fikiranlah yang membezakan secara kualitatif, di antara manusia dan haiwan. Akal atau minda adalah sumber ilmu intelek (intellectual knowledge) yang menghasilkan pengetahuan melalui proses pemikiran dan pentaakulan minda (akal). Akal adalah tempat bersemadinya kearifan dan kebijaksanaan (hikmah). Akal adalah merupakan kurniaan Allah S.W.T. yang sangat berharga kepada hambaNya. Melaluinya manusia boleh membuat pentaakulan (rationalize), membentuk konsep (conceptualize), dapat memahami (comprehend) dan sebagainya. Untuk memiliki sifat ‘hikmah’ (wisdom), seseorang perlulah menjalani latihan penajaman minda dan pendidikan pembersihan akal.

Di samping dikaitkan dengan otak, hikmah juga dikaitkan dengan ‘qalbu’ manusia. Qalbu adalah sumber ilmu yang menghasilkan pengetahuan melalui ilham, taufiq dan hidayah (bisikan suara hati dan suara qalbu). Pemberian Allah S.W.T. kepada seseorang kerana bersihnya hati yang dimiliki. Hati mempunyai keupayaan pentaakulan dan daya faham seperti kemampuan akal, boleh mengesani dan menemui kebenaran. Pengetahuan yang diperolehi melalui mata hati dapat membezakan yang benar dari yang palsu, yang betul dari yang salah, kebaikan dari keburukan. Untuk memperolehi pengetahuan bersumberkan hati, seseorang itu perlu mempunyai qalbu yang suci dan ini dapat dicapai melalui latihan penyucian qalbu (purification of the heart). Sekiranya manusia dapat menggunakan akal dan qalbunya dalam mengeluarkan buah fikiran, maka ia dikira sebagai telah menggunakan akalnya dengan bijak.

Tiga perkara yang perlu dilakukan secara konsisten supaya kita sentiasa berada dilandasan yang betul ialah istiqamah dengan solat, membaca dan menghayati Al Quran dan mengingati kematian. 

Dalam amanat yang disampaikan oleh beliau kepada semua warga Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur (PPII) beliau menekankan betapa pentingnya peranan PPII  dalam mengkoordinasi keseluruhan usaha berkaitan merancang, rekaan dan pengurusan bangunan termasuk sistem ICT, peralatan dan perabot untuk meningkatkan keupayaan universiti bagi bersaing dalam perubahan dunia yang pesat. Beliau akan melaksanakan satu pendekatan bersepadu kepada operasi, selenggaraan, peningkatan dan penyesuaian bangunan, infrastruktur dan infostruktur universiti dengan tujuan mewujudkan satu persekitaran yang kuat menyokong objektif utama dan hala tuju universiti.

Pada masa kini, skop peranan PPII merangkumi keseluruhan aktiviti pengurusan fasiliti termasuk pengurusan harta tanah, kesihatan dan keselamatan, pengurusan kontrak, pengurusan sumber manusia, bangunan dan penyelenggaraan, perkhidmatan domestik dan bekalan utiliti. Selain daripada itu, PPII dilihat sebagai fungsi strategik dan membawa peningkatan yang positif dan kejayaan organisasi. Perkhidmatan PPII diyakini sebagai sumber kejayaan universiti dan boleh juga berlaku sebaliknya jika tidak dikoordinasi dengan betul. 

Bagi memberi perkhidmatan yang baik di dalam penyelenggaraan bangunan maka pihak pengurusan bangunan yang di dalam hal ini diketuai sebagai pengurus fasiliti mestilah seorang yang tahu peranannya dan kompeten. Seseorang pengurus perlu berfikir dengan baik dan lakukan tugas dengan cemerlang, dia mestilah faham peranannya dengan jelas dalam kata lain, tidak kabur tentang bidang tugasannya. seseorang pengurus harus mempunyai kompetensi di bidang yang berkaitan, ia bertujuan untuk mengembangkan kemahiran, melaksanakan tugas dan membuat sesuatu keputusan mengikut bidang yang dipertanggungjawabkan. Peranan bermaksud fungsi atau posisi yang perlu dijalankan oleh seseorang pengurus manakala kompetensi yang dimaksudkan adalah pengetahuan, kemahiran, kebolehan, dan perlakuan yang membolehkan seseorang melaksanakan tugasnya dalam satu-satu profesion.

Fungsi utama penyelenggaraan bangunan bukan hanya untuk memastikan bangunan, sistem atau peralatan beroperasi pada kecekapan yang maksimum tetapi juga bagi memastikan bangunan sentiasa memenuhi keperluan penghuni dan perundangan seperti berikut:-

i) Memastikan bangunan dalam keadaan selamat.
ii) Memastikan bangunan adalah kondusif.
iii) Memastikan bangunan berkebolehan untuk digunakan.
iv) Memastikan bangunan memenuhi semua keperluan undang-undang.
v) Mengekalkan nilai fizikal aset bagi pelaburan bangunan.
vi) Mengekalkan kualiti bangunan.

Dua elemen utama yang perlu diambil perhatian bagi perancangan strategi penyelenggaraan bangunan adalah:-

 i) Kualiti
ii) Keselamatan dan kesihatan

Friday, April 19, 2019

Renaisans

Revolusi Sains, suatu episod penting dalam perkembangan sejarah Eropah, berlaku setelah berlalunya zaman renaisans. Perkembangan pemikiran dalam ilmu, khususnya ilmu sains pada zaman itu memberi asas kepada Revolusi Sains pada abad ke-17. Renaisans ialah kebangkitan semula semangat pembelajaran ilmu-ilmu kiasik Yunani, yang berlaku pada peringkat akhir abad ke- 15 di Eropah. Sarjana-sarjana renaisans mempelajari ilmu Yunani daripada terjemahan manuskrip Muslim dalam pelbagai bidang sains dan juga bidang pemikiran termasuk buah fikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rushd yang membincangkan buah fikiran ahli falsafah Yunani. Mereka juga mengkaji manuskrip Yunani asli yang baru mereka peroleh daripada pendeta-pendeta Byzantium yang lari ke Itali apabila kota Constantinople jatuh ke tangan pemerintahan Islam.

Wednesday, April 17, 2019

Penulisan bersahaja sdr Muhammad Suhail tentang Xinjiang, Uyghur dan China.

Isu bahasa masih tak selesai sejak zaman BN hingga ke PH. Yalah, PH masih baharu katanya mungkin ambil masa. Hmm..
Sedikit aku sambung kisah di Kashgar, Xinjiang. Mungkin kita patut belajar daripada China.
Seperti yang dah diceritakan sebelum ini mengenai sejarah panjang bangsa Uyghur sebelum berada dalam wilayah kekuasaan China, mereka merupakan bangsa yang punya rupa, cara hidup, budaya, tulisan dan bahasa berbeza.
Logiknya ia mencurigakan kerajaan kerana tak mahu sejarah lama berulang. Sejarah apa tuan-tuan? Sejarah dua bangsa bukan-Cina yang pernah menguasai China iaitu bangsa Monggol (Dinasti Yuan) dan bangsa Manchu (Dinasti Qing).
Yalah, kalau kita orang Melayu pergi kedai Cina di Malaysia, tiba-tiba dia cakap Cina apabila berurusan dengan kita, mesti ada rasa curiga yang mereka sedang mengutuk atau menipu kita. Itulah sangkaan kita sedangkan dia sebenarnya berbual kosong dengan rakannya (contohlah). Ditambah pula tak faham 4 nada bunyi Mandarin yang menyebabkan kita rasa dia sedang kutuk kita apabila cakapnya kasar.
Maka, diwajibkan orang Uyghur mengikuti kelas bahasa, budaya dan sebagainya sebagai cara mengekalkan keamanan dan kestabilan negara sepertimana rakyat lain. Hal ini tak menjadi masalah besar bagi Hui kerana mereka sememangnya berbudaya dan berbahasa Cina.
Jadi, wujudlah pusat pendidikan dan vokasional ("re-education") di Xinjiang. Ada juga etnik Kazak, Uzbek, Kyrgyz dan lain-lain di wilayah ini dimasukkan juga ke pusat pendidikan ini jika tak pandai bahasa Cina. Budaya asal mereka dikekalkan menerusi persembahan muzik dan tarian.
Bagaimana kalau kita gunakan kaedah sama dalam mewajibkan penguasaan bahasa kebangsaan kita? Tentu dikatakan kejam, zalim dan sebagainya. Malah, kalau serius tulisan Jawi pun diwajibkan. Alangkah baiknya kalau boleh buat juga. 😁
Itulah alasan mengapa China mewujudkan pusat pendidikan dan vokasional itu kala wilayah Xinjiang sering berlaku pemberontakan sejak berzaman. Pengeboman berani mati terakhir direkodkan ialah pada 2014. Kashgar adalah bandar yang sering berlaku hal ini. Mereka yang disyaki terlibat anasir keganasan akan diberi pilihan untuk "re-education" atau didakwa (jika kesalahan serius, terus didakwa).
Ditambah lagi dengan slogan pembebasan Turkistan Timur (iaitu merujuk kepada Xinjiang) dengan bendera biru berkibar, bukankah wajar China melabel mereka sebagai kelompok pemisah? Negara mana yang tenang dengan tindakan begini? Kisah GAM di Aceh? Kisah Kurdi di Turki?
Bukanlah semua Uyghur terkesan. Hanya mereka yang disyaki terlibat atau terpengaruh dengan anasir keganasan dan pemisah.
Kata wakil pegawai kerajaan China, terpulanglah kepada kita menilai hal ini. Mahu percaya atau terus prejudis, silakan. Mereka sudah tunjukkan dan menjawab persoalan yang dilemparkan.
Sepanjang aku menulis tentang Xinjiang, aku tak menulis apa yang mereka maklumkan kecuali apabila aku beritahu. Lebih setahun aku sudah membaca sejarah panjang mereka. Hanya datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri keadaan yang dirakam sejarah.
Jika benar dakwaan penindasan itu, adalah wajar kita perjuangkan hak mangsa diadili dengan benar. Itu adalah hak kemanusiaan. Itu sememangnya tiada kompromi. Dan wajarlah perlindungan diberikan buat mereka yang dizalimi.
Usah berikan tanggapan salah bahawa ini 'isu agama' kerana umat Islam di China itu ada 10 etnik. Hanya etnik Uyghur yang dikaitkan dengan pergolakan ini. Lebih 10 juta lagi umat Islam lain diberikan kebebasan menurut situasi setempat mereka.
Shadian di Yunnan misalnya, umat Islam mereka hidup di bandar umpama Madinah. Azan berkumandang sahut menyahut antara 7 buah masjid. Kedai ditinggalkan tanpa penjaga. Waktu solat kedai ditutup. Anak remaja fasih berbahasa Arab. Tadika Islam pun dibenarkan. Pengamal tarikat di Lanzhou, Gansu juga dibenarkan berkumpul untuk majlis haul.
Jaga-jaga dengan tindakan kita. Polisi China sering berubah mengikut situasi. Jika silap langkah, umat Islam lain di China turut terkesan. Tanganilah isu ini dengan dialog.
China adalah negara yang boleh berbincang. Contohi Saad Abi Waqqas, Ibnu Wahab, dan Ibnu Batuttah.. mereka pergi mengadap Maharaja China, sampaikan ajaran Islam. Hari ini mereka masih banyak tak faham tentang Islam.
Contohi Tun M.. dapat selesaikan isu Proton dan ECRL. Situasi menang-menang. Itu lebih wajar kita usahakan. Nantikanlah menteri agama kita ke sana. Mereka lebih bijak atasi isu ini. Siapalah aku untuk komen.
Aku sempat berbual dengan seorang gadis Uyghur yang boleh baca jawi Uyghur tapi tak reti tulis. Cakap Cinanya pun fasih. Berjaya nampaknya..Hehehe..
Nota: Aku hanya pencinta sejarah, pengembara jalanan, penyebar keamanan dan kasih sayang, dan penulis yang suka berkongsi pengalaman.

Monday, April 15, 2019

Kerajaan Bersungguh Menambahbaik Projek Laluan Rel Pantai Timur.

Kerajaan Bersungguh Menambahbaik Projek Laluan Rel Pantai Timur.

Pengumuman kerajaan berkaitan projek Projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) menyumbangkan pelbagai impak positif kepada industri pengangkutan dan logistik di Malaysia. Kejayaan Utusan Khas Perdana Menteri, Tun Daim Zainuddin, mengurangkan kos pembinaan kepada RM44 bilion, berkurangan RM21.5 bilion daripada nilai asal RM65.5 bilion, menunjukkan kesungguhan kerajaan memajukan industri pengangkutan dan logistik di negara ini.

“Dengan jarak jajaran asal sepanjang 688 kilometer itu dikurangkan 40 km kepada 648 km dengan tambahan formasi landasan berkembar, pengurangan kos sebanyak RM21.5 billion dilihat berbaloi kerana pengurangan hampir satu pertiga daripada kos pembinaan asal. Ini menunjukkan kawasan 40km yang dikurangkan itu membawa kos pembangunan yang sangat tinggi khususnya kos pembinaan terowong sepanjang 17km,” menurut Dr Harlina Suzana Jaafar, Pengarah Institut Pengangkutan Malaysia (MITRANS), Universiti Teknologi MARA.

Dr Harlina menambah, “Jika dilihat daripada aspek pengurusan logistik, semua perniagaan dan urusan impot dan ekspot di kawasan pantai timur boleh disatukan atau di ‘hub’kan di Pelabuhan Klang. Dengan cara ‘hub’ ini, ia boleh meningkatkan tahap efisien dan kapasiti pelabuhan, dan secara langsung kos perjalanan dan pengangkutan barangan dan perkhidmatan akan menjadi lebih rendah.”

“Dari segi aspek pengurusan pengangkutan pelanggan pula, stesen Putrajaya Sentral, Kajang dan Bangi bakal berkembang pesat menjadi stesen utama untuk perjalanan pelanggan ke Kawasan Pantai Timur” katanya lagi.

“Diharap pihak kerajaan mengambil kira dan mengkaji keterkaitan jaringan (connectivity) yang efisien di antara stesen yang bakal dibangunkan dengan ERL, LRT dan stesen Komuter untuk kemudahan rakyat awam” katanya

Sunday, April 14, 2019

RAJA MANGGA

The  Guinness Book of World Records  pada tahun 1995,  telah menabalkan Carabao dari Filipina sebagai mangga termanis dunia!

Mangga Filipina rupanya.

Mangga Carabao sendiri mempunyai 14 jenis.
Ukuran Brix kemanisannya adalah berbeza antara setiap jenis. Pilihan Guinness Book of World Record adalah Sweet Elena dari   Zambales, Pulau Luzon.  Catatan kemanisannya menggunakan  Refractometer adalah 18.98 °Bx atau °Brix. Sweet Elena dimahkotakan tiga tahun berturut-turut sebagai mangga termanis.

Ukuran Brix adalah untuk mengukur kandungan gula dalam buah-buahan menggunakan alat yang dipanggil Refractometer.

Namun, adik beradik Sweet Elena dalam keluarga Carabao iaitu Guimaras Super (Galila) mempunyai  22.3 °Bx, lebih manis sebenarnya dari Sweet Elena. Itu mengikut ukuran dibuat oleh Bureau of Agricultural Research of the Department of Agriculture pada tahun 2003.

Tetapi mangga bukan hanya diukur keenakannya semata-mata dari kandungan gula. Kandungan rasanya yang lain sama ada lemak, unsur masam, keharuman, tebal nipis fiber dan lain-lain juga menjadi ukuran.

Dari sudut kandungan gula atau TSS (Total Solubal Solid), manga tempatan kita Chakonan tidak jauh ketinggalan sebenarnya. Tetapi keenakan mangga lebih dari sekadar manisnya saja.
 
Saya membuat catitan tentang kemanisan  Manggang Kalabaw/Mangga Kalabaw - dalam sebutan bahasa Tagalog -  ini untuk menunjukkan kedekatan kemungkinan negara kita boleh menghasilkan mangga terbaik dunia. Filipina sangat serumpun dengan kita.

Kalabaw atau carabao semakna dengan kerbau dalam bahasa kita. Orang Thai juga menggunakan perkataan yang sama untuk kerbau mereka. Pengertian yang sama untuk ternakan pesawah - Kalabaw/Carabao/Kerbau - ini menunjukkan sekali lagi kedekatan itu.

Ia mengingatkan saya kepada  Carabao Dang Energy Drink - iaitu minuman kedua popular di Thailand dengan penguasaan 21% pasaran minuman segera Thailand.

Carabao Dang menggunakan kepala kerbau bertanduk panjang sebagai simbol minuman mereka dan ia bermaksud semangat jagoan seperti gagah dan beraninya kerbau atau carabao. Pengasas minuman ini ialah bintang rock  Yuenyong Opakul dengan gelaran popularnya  Aed Carabao. Kini minuman ini telah memasuki pasaran Amerika, Australia, Cina, India dan lain-lain.

Kembali kepada mangga Sweet Elena, sejarahnya menarik.

Keenakannya menyebabkan ia pernah menjadi hidangan White House dan Buckingham Palace.

Pokok mangga yang ada sekarang berasal dari sebatang pokok induk  berusia  108 tahun yang masih hidup dalam taman persendirian Penida Moselina Malabed seluas 5 ha, terletak    di Sabang, Sta. Cruz, Zambales.

Ini mengingatkan kita, usaha persendirian dalam penghasilan BENIH TERBAIK juga  boleh mencapai kejayaan menakjubkan.

Oleh itu, jangan malas menjadi PENGGILA BENIH!

Moyang Sweet Elena dari keluarga besar Carabao telah menjadi kegilaan orang Sepanyol sekian lama. Mangga bernama  Ataúlfo - dan di Mexico, ia mempunyai banyak gelaran - bayi, muda, kuning, madu, Adaulfo, Adolfo atau  Champagne - sebagai bukti populariti mangga ini di sana, adalah berketurunan Carabao.

Baka asal Carabao ini telah dipaksa belayar oleh Sepanyol menaiki kapal  Manila Galleons menyeberangi lautan  Pacific sejak abad ke 16 lagi. Manila Galleons adalah nama bagi pelayaran kapal dagang Sepanyol dari Acapulco ke Manila dan patah balik sebanyak dua kali dalam setahun sepanjang   1565 hingga 1815.

Sepanyol kemudian membawa ibu mangga  Ataulfo dengan nama  Manila Mango atau Manilita  ke Mexico pada tahun  1779 dan dikembang biak di sana. Dari  Mexico, ia menjejak kaki ke Amerika dan dipilih sebagai tanaman hiasan halaman rumah kerana saiz pokoknya kecil dan warna buahnya bila masak.

Fairchild Tropical Botanic Garden's 2010 International Mango Festival di  Miami, Florida telah memilih mangga ini sebagai tanaman hiasan taman pilihan. Saya sengaja menyebutkan ini semua untuk menunjukkan keluasan spektrum isu berkaitan.

Dalam menunjukkan kebanggaan terhadap mangga mereka , Guimaras telah mengadakan Manggahan Festival setiap tahun dengan sambutan menggalakkan dan Guimaras sampai digelar sebagai Bandaraya Mangga atau Mango City.

Hari ini, Filipina menduduki tempat keenam tertinggi dalam jumlah eksport mangga dan keluaran mangga dengan nilai keseluruhan sebanyak  USD 41 jua.

73 % pengeluar mangga Filipina adalah pekebun kecil sahaja dengan keluasan kebun di bawah 3 ha.  Kebun berkeluasan  3  hingga  9.99 ha pula menyumbang 24% dari keluasan keseluruhan kebun mangga.

Ini menunjukkan ekonomi mangga boleh diusahakan oleh petani kecil.
Mangga membantu menjana ekonimi kepada 2,5 juta petani Filipinan. Angka yang signifikan.

Dalam rangka ekonomi masa hadapan mangga, mungkin  pengumuman penemuan The National Mango Board of Orlando, Florida, bahawa mangga mampu melawan sel  kanser paru-paru,   leukemia,  prostate dan lebih berkesan untuk melawan sel kanser payu dara dan   colon, akan melonjakkan lagi permintaan mangga.

Saya memulakan tulisan ini pagi ini selepas saya selesai ‘berbual mesra’ dengan Himsagar, Chaunsa, Banganapali, Langra dan Dehseri dalam taman kecil saya. Meniru usaha Penida Moselina Malabed dari Zambales.

Satu-satunya keturunan Carabao yang saya ada hanyalah Davao. Dikirim oleh rakan dari Manila. Ditanam bersebelahan Sien Ta Lone dari Myanmar.

Mana satu lebih lazat?

Mungkinkah satu hari di Kuala Lumpur, akan diadakan pertandingan mangga terlazat dunia?

Untuk menentukan mangga mana sebenarnya Raja Mangga Dunia?

HUSAM MUSA
Jumaat, 12 April 2019.

NENAS STALIN PALING MANIS oleh YB Husam Musa

NENAS STALIN PALING MANIS

Jika diktator Rusia Joseph Stalin masih hidup, saya yakin beliau akan memesan Nenas MD 2 terbang ke Kremlin.

Saya terbaca sebuah buku mengenai Sejarah Makanan yang mencatitkan makanan kegemaran pemimpin dunia, termasuk Stalin, Shah Iran, Karl Marx dan lain-lain.

Puas saya mengeledah, saya terlupa tempat letak buku ini, tajuknya dan pengarangnya juga.

Apa yang masih ingat adalah catatan penulis buku ini tentang surat Joseph Stalin kepada Mao Tse-Tung, rakan komunisnya di Beijing.

Sebagai rakan satu ideologi, mungkin Stalin tidak segan berkongsi masalahnya - mendapatkan bekalan nenas yang cukup!  Khususnya nenas yang sudah di tin kan.

Agak silu jika didengar oleh pihak Barat yang menjalani Perang Dingin dengan Stalin dan Mao. Isunya hanya nenas?

Stalin meminta Mao meluluskan sebidang tanah di bahagian selatan Cina untuk kerajaan Rusia menanam nenas dan seterusnya membina kilang mengetin nenas. Ini untuk membolehkan bekalan nenas Stalin tidak terganggu!

Mao malangnya menolak cadangan itu.

Mao nampaknya tidak menjadikan kehendak perut Stalin sebagai hitungan polisi negaranya dan hubungannya dengan Rusia.

Stalin, agak saya, sangat kempunan.

Jika Stalin boleh mendapat jaminan bekalan itu dari Malaysia, sudah tentu beliau akan berbuat demikian. Enam bulan diliputi cuaca sejuk, bukan mudah untuk masyarakat Rusia, termasuk pemimpin sekeras Stalin.

Menikmati keenakan buah tropika boleh merawat kemurungan dikurung cuaca sebegitu.

Rahsia selera Stalin itu agak saya sama dengan selera keseluruhan masyarakat Rusia.

Keghairahan terhadap buahan tropika seperti papaya, nenas, jambu, manggis dan rambutan, tertanam dalam selera mereka.

Jika Stalin sukakan nenas yang sudah diproses, tentunya beliau juga akan sukakan nenas segar seperti MD 2.

Cuma, pada waktu itu, ketiadaan  rangkaian dan kemudahan pengangkutan seperti sekarang, khususnya kargo udara, meninggalkan Stalin tanpa pilihan.

Jika panggilan keenakan buah tropika boleh membuka pintu selera rakyat Rusia, ia adalah satu peluang pasaran yang besar untuk Malaysia.

‘Nenas Stalin’ dari negara kita harus segera mencari pintu memasuki pasaran Rusia dengan iklan besar terpampang dalam surat khabar Rusia esoknya : Stalins Pinneapple From Malaysia!

Di bawahnya, satu muka penuh iklan mengenai 17 manafaat kesihatan memakan nenas seperti link ini :17 Nutritional Benefits of Pineapples | Organic Facts
https://www.organicfacts.net/health-benefits/fruit/pineapples.html

Menteri Pertanian Salahudin Ayub tentu akan semakin sibuk mencari ladang dan peladang baru untuk nenas kegemarannya MD 2.

HUSAM MUSA
Ahad 14 April 2019.

Keputusan PRK Rantau.

Wednesday, April 10, 2019

Sebuah kisah bagaimana TABUNG HAJI bermula..

Profesor Diraja Ungku Aziz

Awal tahun 1950-an, Ungku Aziz (kini Profesor DiRaja Ungku Aziz yang merupakan pensyarah ekonomi di Universiti Malaya) telah menjalankan satu kajian bertajuk “The mobilisation of domestic savings in South East Asia”. Melalui kajian ini, Ungku Aziz dapat mengkaji bagaimana orang Melayu menyimpan duit dan tujuan mereka menyimpan duit. Beliau mendapati bahawa tujuan utama orang Melayu menyimpan adalah untuk menunaikan haji.

Hasil jualan getah oleh bakal-bakal haji dan gadaian tanah rizab digunakan untuk menampung perjalanan ke tanah suci. Sumber : arkib negara

Selain menyimpan duit secara tradisional (celah atap, bawah bantal etc), orang melayu juga akan membeli beberapa haiwan ternakan dan haiwan-haiwan ini akan dijual bila tiba masanya untuk menunaikan haji. Kita selalu dengar atuk nenek kita jual tanah, kebun, sawah, jual ternakan dan sebagainya untuk ke haji. Sebahagian pula, menyewakan atau memajak harta harta ini untuk beberapa tahun.

Tapi cuba bayangkan, dah bertahun pergi Haji naik kapal dan apabila pulang ke tanah air dah tidak ada aset lagi. Lebih malang ada yang dah jual rumah sekali. Ini sudah tentu tidak baik bagi ekonomi umat Islam di Tanah Melayu.

Selain itu, Jemaah Haji Malaysia perlu mendapatkan sendiri khidmat syeikh-syeikh haji. Meraka ini terdiri daripada ulamak dan broker atau ejen syarikat tempatan. Perkhidmatan yang disediakan tidak seragam dan banyak bergantung pada budi bicara mereka kerana ketika ini belum wujud peraturan atau undang-undang yang menjaga kebajikan jemaah haji.

Bermula dengan kunjungan seorang kawan lama, Dr. Zaki Badawi (almarhum), seorang ulamak dari Mesir, Ungku Aziz cuba mendalami soal riba (faedah) yang dilarang dalam Islam bagi membolehkan rancangannya untuk menubuhkan sebuah tabung kerana orang Melayu menjarakkan diri daripada simpanan bank kerana Riba’. Beliau mahu memastikan wang yang digunakan untuk ke Mekah tidak bercampur riba. Ungku Aziz mengatakan :

“Saya tahu Islam mengharamkan bunga (riba), iaitu bayaran tetap bagi kegunaan pinjaman wang, tetapi tidak melarang sebarang bentuk pembahagian keuntungan yang tidak ditetapkan semasa pinjaman. Jadi soal ini serta soal wang untuk ke Mekah yang saya mahu satukan.”

1963 – Timbalan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak Hussein Mengetuai mesyuarat pertama Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Wang Simpanan Bakal-bakal Haji di Kuala Lumpur.
Melihat kepada keadaan ini, Ungku Aziz telah menyerahkan satu memorandum bersejarah bertajuk “Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal–Bakal Haji” kepada kerajaan Malaysia pada Disember 1959. Memorandum ini mencadangkan penubuhan sebuah badan yang boleh menyimpan wang serta menguruskan perjalanan bakal haji ke Mekah. Tabung ini akan memberi pembahagiaan keuntungan bukan pembayaran bunga (riba’) kepada penabung.

Namun, idea ini tidak dapat dilaksanakan kerana Kerajaan Malaysia tidak dapat membuat keputusan muktamad berhubung dengan soal riba hinggalah apabila Rektor Universiti Al-Azhar iaitu Sheikh Mahmoud Al-Shaltut melakukan kunjungan ke Tanah Melayu.

“Setelah menerima memorandum itu, Kerajaan telah mengundang delegasi Arab yang pakar dalam soal ini untuk mengadakan perbincangan lebih lanjut lagi dengan saya.”

“Tanggungjawab mengendalikan soal ini diberi oleh Kerajaan kepada Datuk Khalid bin Awang Osman. Beliau mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Syeikh Mahmoud Al-Shaltut, iaitu Pengarah (Sheikh Al-Azhar) Universiti Al-Azhar. Kepada beliaulah terletaknya kata putus. Kalau tak silap, hampir dua belas orang tiba. Perbincangan itu diadakan di tempat kediaman saya dan pada masa itu Allahyarham Haji Wan Kadir, Timbalan Menteri dari Kuala Terengganu menjadi jurubahasa kami.” kata Ungku Aziz.

“Perbincangan itu penting kerana kerana kalau delegasi tersebut menolak cadangan saya, maka kerajaan tidak akan meneruskannya. Jadi, lama juga kami berbincang, saya memang sudah sedia untuk menjawab setiap yang dikemukakan termasuk pelaksanaannya nanti. Berbagai-bagai soalan dikemukakan pada saya dalam pertemuan itu. Nampaknya mereka sedar konsep ini belum ada dalam dunia Islam dan akhirnya mengakui ini memang satu langkah yang baik, sambil bergurau memuji pula,” kata Ungku Aziz.

Setelah mengkaji secara mendalam Rektor Al-Azhar merasa yakin sepenuhnya tentang kebaikan cadangan ini malah beliau menyifatkan rancangan itu sebagai usaha yang akan memberi manfaat besar kepada umat Islam.

2 September 1968 – Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein merasmikan pembukaan bangunan Tabung Haji di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur.

Pada Jun 1960, kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Kebajikan Ekonomi Bakal-Bakal Haji yang dipengerusikan oleh Y.B Menteri Muda Kementerian Luar Bandar, Tuan Haji Abdul Khalid bin Awang Osman. Jawatankuasa ini kemudiannya mengemukakan Kertas Putih 22/62 pada Kerajaan pada 24 Januari 1962. Pada September 1962, Rang Undang-Undang Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji telah dilulusakan Parlimen. Maka lahirlah Tabung Haji.

Sumber: FB Ambil Peduli

Monday, April 8, 2019

WALI DAN KOPI oleh YB Husam Musa

WALI DAN KOPI

Dua Wali (masyarakat setempat mempercayai mereka adalah Wali) pemaju kopi yang menarik perhatian saya. Baba Budan dari India yang hidup di abad ke 16 dan Ahmadou Bamba dari Senegal yang meninggal pada tahun 1927.

Baba Budan diingati jasanya membawa pulang TUJUH BIJI KOPI pertama ke India dari Yaman. Dari benih yg ditanam oleh Baba Budan, kini Karnataka menjadi wilayah pengeluar kopi utama India.

Berbeza dari kebanyakan negara pengeluar  lain, kopi Karnataka di tanam di bawah teduhan pokok lain. Ia dikatakan menjadikan kopi Karnataka lebih istimewa berbanding kopi lain.

Itali menjadi negara utama mengimport kopi Karnataka, selain German, Russia, Sepanyol, Belgium, Slovenia, United States, Jepun, Greece, Netherlands  dan Perancis. Itali mengimport 26% dari keluaran kopi mentah India.

Semuanya bermula dari TUJUH BIJI KOPI dibawa pulang Baba Buldan dari perjalanan hajinya.

Kini, India mengeluarkan 8,200 tan kopi mentah setiap tahun. 71% dari pengeluaran ini adalah dari Karnataka, khususnya dari Lereng Bukit Baba Buldan!

India kini mempunyai 250,000 pekebun kecil kopi. Terhasil dari minat PEMUNGUT BENIH/SEEDS COLLECTOR - Baba Buldan.

Inilah dikatakan KEKUATAN BENIH/THE POWER OF SEEDS.

Ulama sufi se orang lagi yg memajukan kopi adalah Sheikh Ahmadou Bamba.

Ulama kurun ke 20 ini dikenali kerana pendekatan amannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Senegal dari Perancis.

Kali pertama saya mengenali ulama konstruktif dan berwibawa tinggi ini menerusi buku bertajuk Shaykh Ahmadou Bamba - A Peacemaker for Our Time - tulisan Michelle R Kimball,  yang dijual di kedai buku Kinokuniya di KLCC.

Sekalipun dibuang negara beberapa kali oleh Perancis, Ahmadou tetap meneruskan perjuangan menuntut kemerdekaan negaranya menerusi jalan damai dan diplomasi.

Mempunyai pengikut yang ramai menerusi gerakan pendidikan dan pembaharuannya -  Mouride Brotherhood atau Muridiyyah.

Selain berpolitik, beliau turut membangunkan bandar dan perkampungan baru serta pusat-pusat pendidikan bersepadu.

Hingga kini, gerakan  yang diasaskannya masih aktif.

Lalu, apa hubungan Sheikh Ahmadou Bamba dengan kopi?

Ketika Baba Budan hidup di kurun ke 16, Shaykh Ahmadou hidup di awal kurun ke 20. Ketika Baba Budan tidak meninggalkan sebarang potret kecuali sejarah, Ahmadou meninggalkan foto tunggal yang dirakamkan oleh SB Perancis - memakai jubah putih, berserban dan menutup sebahagian mukanya. Berwajah tenang dan berkarisma - potret satu-satunya ini sampai sekarang menimbulkan getaran pengaruh di kalangan penduduk Senegal.

Ketika Baba Budan mengusahakan penanaman kopi, Ahmadou menjadi pencetus memberi nilai tambah kepada kopi.

Kini kopi ciptaannya yang dikenali sebagai Kopi Touba atau Cafe Touba - menjadi minuman yang satu-satunya menyebabkan jualan Nescafe di beberapa negara sekitar Senegal menurun!

Kopi Touba semakin digemari. Baik di Senegal mahu pun negara sekitar seperti Gabon dan Guinea-Bissau. Di Guinea-Bissau, kopi ini sudah menjadi minuman utama negara.

Ahmadou mencampurkan biji kopi dengan sejenis rempah di kenali sebagai GRAINS OF SELIM. Grains of Selim atau   Guinea pepper (buah kering dari pokok renek Xylopia aethiopica YANG  dikenali oleh penduduk tempatan dengan panggilan DJAR).

Saya tidak tahu sama ada herba ini boleh tumbuh atau tidak di negara kita. Jika Baba Budan berani mencuba menyemai kopi di benua baru lima kurun yang lalu, mengapa tidak kita cubakan biji Grains of Selim ini disemai di tempat kita.

Jika ia tak tumbuh, kita import saja buah rempah pelik ini untuk dicubakan sebagai produk baru kopi kita. Cafe Touba versi Malaysia.

Ini mengingatkan kepada kedudukan pengusaha kita yang  pandai menghasilkan produk hiliran kopi - sampai-sampai kita sebagai pengimport kopi boleh mengeksport semula produk kopi yang telah ditambah nilai menjadikan eksport kopi Malaysia melebihi nilai import.

Kita mengimport kopi dengan jumlah yang agak besar.  Dari berjumlah RM 51.59 juta pada tahun 1988 kepada lebih dari  RM 972.3 juta pada tahun 2013. Kenaikan purata tahunan jumlah import pula adalah sebanyak 17.8 %.

Namun ia diatasi oleh eksport bernilai RM 1.3 billion pada tahun 2013.

Ia adalah hasil tambah nilai. Kita mengeksport semula kopi mentah yang telah diolah.

Pada masa yang sama, pengeluaran kopi mentah tempatan terus berkurang dari tahun ke tahun untuk beberapa tahun kebelakangan.

Dari anggaran keluasan  7,500 ha pada tahun 2007 kepada separuh angka itu -  3,760 ha -  pada tahun 2013. Jumlah pengeluaran berkurang dari   21,213 tan  pada tahun 2007 kepada 14,739 tan pada tahun 2013. 

Menjadikan kita semakin bergantung kepada kopi import untuk menampung keperluan negara.

Saya terbaca -  Nor Amna A’liah Mohammad Nor dan Mohd Amirul Mukmin Abd. Wahab, dua orang penyelidik Mardi menerusi kertasnya bertajuk  ‘Exploring the Potentials of Coffee Industry in Malaysia’ - mencadangkan negara menambahkan keluasan penanaman kopi kepada 10,000 ha menjelang 2020. Bagi mengurangkan kebergantungan import.

Kepelikan kopi berbanding beras ialah, di kebanyakan tempat, semakin maju sesebuah negara,  purata penggunaan beras  semakin merosot. Sedang penggunaan kopi pula semakin meningkat.

Sekali lagi saya menunggu, di mana benih Grains of Selim?

Siapa pula pengilang Kopi Touba Ahmadou Bamba pertama Malaysia?

Jangan lupa royalti untuk saya, jika anda orangnya.

Husam Musa
Ahad, 7 April 2019

Saturday, April 6, 2019

Mana Manis Keledek Cilembu atau Keledek Jepun oleh YB Husam Musa

Mana Manis Keledek Cilembu atau Keledek Jepun?

Keledek Jepun atau Japanese Sweet Potato semakin mendapat tempat bagi pengguna Malaysia. Di kebanyakan pasar raya besar, terjual ubi keledek ini dengan harga yang jauh lebih lumayan.

Pasaraya Jaya Grocer mengiklankan harga se kg ubi ini pada RM22. Keledek kita, disebut  berharga  RM2.50 sekilogram di pasaran!

Jepun dianggarkan mengeluarkan 860,000 metrik tan Keledek Manis Jepun setiap tahun, dengan harga purata USD 9 se kg di pasaran dunia.

Pengeluaran Malaysia, mengikut statistik Jabatan Pertanian, adalah sekitar 50,000 tan keledek biasa. Bukan Keledek Manis Jepun.

Dengan jumlah pengeluaran itu, Jepun menduduki tempat ke 12 dalam ranking eksport keledek dunia.

Japanese Sweet Potato atau nama Jepunnya Satsuma-Imo, mendapat nama kerana rasanya luar biasa manis dan textur fiber atau serat yang lembut dan halus.

Bagaimana Jepun boleh menghasilkan ubi berkualiti dunia ini?

Saya terbaca sebuah buku yang mendakwa benih asal Satsuma-Imo  adalah dari Cilembu, Bandung, Indonesia! Bukan asal Jepun pun.

Wah! Ini sudah lebih!

Ia dibawa pulang ke Jepun oleh seorang tentera Jepun yang bertugas di Bandung semasa Perang Dunia Kedua. Ia kemudian ditanam di Jepun dan dikembangkan. Dengan kuasa perdagangan Jepun yang meluas, ubi itu masuk ke periuk atau oven kita di Malaysia. Menjadi makanan istimewa di restauran ternama. Enak sekali dimakan dengan daging steak.

Malangnya, ubi ini hanya menembu pasaran kita tetapi tidak ke kebun dan ladang-ladang kita.

Mungkin dengan anggapan, kita tidak mampu meniru mutu Jepun, sekalipun hanya keledek.

Sesiapa yang pernah melintasi Kampung Cilembu, Sumedang, Bandung, Jawa Barat Indonesia - sudah pasti terpandang gerai-gerai ubi keledek dan ubi kayu sepanjang jalan. Tapai ubi kayu tergantung di palang gerai, isinya kental dan rasanya sangat manis.

Di atas gerai pula, longgokan ubi keledek dua warna kulitnya. Merah perang dan kekuningan pucat. Ada yang mentah, dan tersedia juga yang sudah dipanggang dan boleh segera dimakan. Berduyun kereta berhenti di tepi jalan kerana singgah menikmati Ubi Cilembu asli.

Ubi Cilembu panggang dengan jelas menunjukkan jalur  dan tompok seakan gula melaka cair atau madu terdapat di dalam isi ubi ini.

Kali pertama saya menemuinya, saya menyangka ubi ini  dimasukkan air manisan. Rupanya, ia adalah kemanisan asli ubi ini dan perubahan isinya selepas dipanggang.

Ia dianggap ubi keledek termanis di dunia! Jauh lebih manis dari Japanese Sweet Potato.

Enaknya tidak tertandingkan. 

Tetapi apakan daya. Nasib Ubi Cilembu tidak seberuntung keturunannya yang tumbuh di Jepun. Selain rasa yang lebih isitimewa, sejarahnya juga lebih tua. Ia sudah dikenali sejak zaman Belanda, se awal 1914.

Selain itu, ubi yang juga dikenali sebagai Ubi Madu Cilembu, tidak pun dikenali oleh kebanyakan pengguna negara kita. Ia jauh ketinggalan dari cucu cicit bakanya Satsuma-Imo di pentas dunia.

Ini sudah tentu tidak adil. Tetapi kekuatan pasaran, promosi dan daya profesionalisma yang berbeza memberikan nasib yang berbeza.

Lalu, di mana kedudukan pekebun kita dalam isu ini?

Saya tertarik dengan penemuan oleh  Agustina Monalisa Tangapo menerusi kajian untuk tesis Phd beliau di  Institut Teknologi Bandung (ITB).

Rahsia kemanisan Ubi Madu Cilembu terletak pada MIKROBES!

Tesis bertajuk ‘Dinamika Populasi Bakteri Rhizosfer dan Endofit Pada Budidaya Ubi Jalar Cilembu’  berjaya merungkai misteri kemanisan madu sebuah ubi.

Dengan kuasa Allah, bakteria RIZOSFERA dan ENDOFIT yang kaya di bumi Cilembu telah bekerja secara senyap memberikan rezki kemanisan ubi yang luar biasa itu.

Mengikut Dr Augustina, jika bakteria ini dikembang biakkan di bumi yang lain juga, kemanisan Ubi Madu Cilembu tetap terhasil.

Mikrobes ini nampaknya perlu dihijrahkan segera ke Malaysia, khususnya Bacok, Kelantan untuk muncul  sebagai Jelapang Keledek Madu Malaysia pada masa akan datang!

Kita menunggu, siapa cepat.

Husam Musa
Sabtu, 6 April 2019

Tuesday, April 2, 2019

Team Building Jawatankuasa Penggerak Biro(JPB)Pasukan merupakan satu kelompok atau kumpulan pekerja yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sesuatu matlamat spesifik dalam organisasi. Anggota pasukan adalah terdiri daripada dua atau lebih pekerja yang saling bersandaran, berinteraksi dan bersepakat untuk melaksanakan strategi tertentu ke arah pencapaian matlamat bersama.

Secara mudahnya kerja berpasukan merujuk kepada sekumpulan pekerja dalam organisasi yang melaksanakan tugas secara berganding bahu antara satu sama lain dalam kumpulan tersebut dan sama-sama bergabung bagi mencapai matlamat kumpulan. Ahli-ahli pasukan akan berinteraksi rapat, berkongsi maklumat, membuat keputusan dan memikul tanggungjawab bersama bagi melakukan tugas yang ditetapkan dalam ruang-lingkup tugas dan kuasa yang diperturunkan.

Justeru, kerja berpasukan adalah gabungan kebolehan, kemahiran dan pengalaman yang dilakukan secara bersepadu untuk menghasilkan output kerja yang lebih tinggi dan segi kuantiti dan kualiti berbanding usaha yang dilakukan secara perseorangan. Oleh itu menerusi kerja berpasukan, organisasi dapat mengharapkan berlakunya peningkatan hasil yang maksimum berbanding dengan pertambahan kos dan sumber yang minimum. 

Selaras dengan itu, pada 20-31 hb. Mac 2019, Kolej Kediaman Delima menganjurkan program”Team Building  Jawatankuasa Penggerak Biro(JPB)” di Photon Valley Eco Resort, Hulu Langat. Objektif utama program ini ialah membina keserasian dalam berkerjasama dikalangan JPK dan JPB sebagai satu pasukan Kolej Kediaman Delima. Diantara aktiviti yang dijalankan dalam program ini ialah Latihan Dalam Kumpulan, water confident, masuk hutan dan pelbagai lagi.