Wednesday, August 25, 2010

Jawatankuasa Telekomunikasi UiTM akan dimansuhkan - Pendaftar UiTM

Jawatankuasa Telekomunikasi UiTM yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal telefon yang dipengerusikan oleh Pendaftar UiTM akan dimansuhkan dan diserapkan dibawah tanggungjawab Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Fasiliti dan ICT) merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengguna dan Penilai Komputer, Prof. Dr. Ir. Abdul Rahman Omar.

Pendaftar UiTM berpendapat adalah wajar semua hal ehwal komunikasi diserapkan kepada Penolong Naib Canselor kerana UiTM dalam proses mengamalkan dan melaksanakan pengurusan komunikasi secara moden dimana voice, video dan data digabungkan dan dikawalselia oleh Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Fasiliti dan ICT).

Kemudahan seperti VoIP, tele-sidang dan unified communication akan digunapakai dalam sistem telekomunikasi UiTM pada tahun ini juga. Walaubagaimanapun ia tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Eksekutif Universiti yang akan bersidang dalam masa terdekat.