Tuesday, June 15, 2010

Bermulanya sebuah permulaan baru yang penuh harapan

Bulan ini menyaksikan berlakunya beberapa rombakan dalam struktur kepimpinan organisasi di UiTM. Prof. Dato' Dr. Nasuddin Othman diganti oleh Prof. Dato' Dr. Abdullah sebagai Timbalan Naib Canselor HEPA, Pn. Zuraida Hj. Yahya mengantikan En. Alias Taib sebagai Pengarah Pejabat Pengurusan Fasiliti, En. Alias Taib mengantikan En. Che Izam Abu Noh sebagai Pengarah Pejabat Pembangunan, En. Che Izam Abu Noh dilantik sebagai Timbalan Pengarah Pusat Sistem Maklumat Bersepadu manakala Prof. Dr Abd. Rahman Omar dilantik menjadi Penolong Naib Canselor mengantikan Dato' Mohd. Salleh. Tuan Haji Tamzil pula dipertangungjawabkan mengawalselia semua projek PFI pembinaan kampus baru UiTM di Pejabat Pembangunan.

Semoga UiTM lebih cemerlang dan gemilang dengan rombakan kepimpinan baru ini dalam mengharungi cabaran dekad 2010an. Semestinya warga UiTM mengharapkan mereka konsisten melaksanakan penambahbaikan berterusan dengan menyumbang segala keupayaan (effort), kebolehan (ability) dan sikap (attitude) terbaik serta mengutamakan kecekapan (efficient) dan keberkesanan (effective) sekaligus mencapai iltizam UiTM sebagai universiti bertaraf dunia menjelang 2020 sebagaimana anjuran Naib Canselor dalam amanat tahun baru yang disampaikan beliau baru-baru ini.