Wednesday, June 25, 2008

Convergence Voice, Video & Data : Ke Mana Halatuju UiTM?

Seperti yang telah saya sebutkan dalam post "UiTM dihatiku:Fasa Dua" UiTM mengamalkan pengurusan ICT cara traditional. Maksudnya voice, video dan data diurus oleh Jabatan yang berlainan, berasingan dan berbeza. Telefon(voice) diurus dan diselenggara oleh Pejabat Pengurusan Fasiliti(PPF), audiovisual diurus dan diselenggara oleh Institut Pengurusan Kualiti(ILQAM) manakala data diurus dan diselenggara oleh Pusat Sistem Maklumat Bersepadu (PSMB).

Jika anda ingin memohon talian telefon di UiTM anda perlu mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Telekomunikasi UiTM, jika anda ingin membeli peralatan alat pandang dengar anda perlu mendapat kelulusan Jawatankuasa Alat Pendang Dengar UiTM dan jika anda perlu internet pula anda perlu mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Penilaian dan Penggunaan Komputer (JPPK) UiTM. Begitulah lebih kurang cara ICT diurus di UiTM.

Menurut seorang pensyarah dalam bidang pengurusan teknologi, beliau berpendapat teknologi perlu diurus dengan berkesan untuk memanfaatkan penggunaan teknologi secara optimum kepada pengguna. Kita perlu memahami substance teknologi, justeru, pada pendapat saya UiTM perlu menyemak, mengkaji dan menilai semula mekanisme governan ICT sediada di UiTM supaya ia selari dengan perkembangan teknologi ICT pada masa kini.

Jika tidak kita akan semakin jauh ketinggalan. Telah tiba masanya UiTM mengamalkan cara pengurusan teknologi ICT secara moden dimana voice, video dan data telah digabungkan didalam satu insfrastruktur. Itulah yang diistilahkan sebagai converge network dan unified communication system. Dari situlah datangnya VoIP.