Friday, April 24, 2009

Intergrated IQ,EQ dan SQ Menjana Intergrated Intelligence.

IQ, EQ dan SQ yang bersepadu akan menghasilkan kepintaran bersepadu dimana ia akan melahirkan manusia yang mempunyai hubungan yang baik dengan alam, hubungan yang baik sesama manusia dan hubungan yang akrab dengan Tuhan.

Segala Yang Hidup Memiliki Frekuensi.

Elektron mengelilingi proton
Proton mengelilingi neutron
Neutron menjadi pusat
Berpaksi suatu energi

Bulan mengelilingi bumi
Bumi mengelilingi Matahari
Matahari mengelilingi galaksi
Berpaksi suatu energi

Semua mengikuti orbit
Berjalan berulang-ulang
Tenggelam dan terbit
Menjadi frekuensi berulang

Minda mengelilingi Tubuh
Tubuh mengelilingi Jiwa
Jiwa mengelilingi hati
Hati yang tulusuci

Ahmad Rais Johari
Kolej Delima
UiTM

Hijrah - Suatu Perjuangan Jihad Menuju Kecemerlangan Abadi

Hari ini adalah hari terakhir seorang sahabat saya, saudara Afzal Haq berkerja di UiTM sebagai Penjaga Jentera Elektrik. Beliau meninggalkan UiTM kerana mendapat tawaran yang lebih baik menjawat jawatan sebagai eksekutif Fasiliti di UMW. Alasan yang beliau berikan ialah beliau ingin berhijrah dan menyambut seruan Tun Abdullah Badawi mantan Perdana Menteri Malaysia, yang pernah mencadangkan supaya orang kerajaan pergi ke sektor swasta dan sebaliknya. Beliau berazam untuk memberikan perkhidmatan terbaik di UMW dengan berbekalkan segala kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang beliau perolehi setelah 10 tahun berkhidmat di Pejabat Penyelenggaraan (kini Pejabat Fasiliti) UiTM.

Beliau berhijrah untuk mendapatkan kepuasan berkerja kearah kecemerlangan abadi dan kepuasan diri. Pada beliau, ia adalah suatu perjuangan untuk diri beliau dan keluarga beliau ke arah sesuatu yang lebih baik.