Friday, June 5, 2009

Ar-Rahman dan Ar-Rahim - Sumber Titik Pertemuan Membangunkan 1Malaysia

Asas kepada pembinaan 1 Malaysia yang diilhamkan oleh Y.A.B Perdana Menteri kita, Dato' Seri Najib Tun Razak, adalah meletakan semua rakyat Malasia tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan untuk membangunkan negara Malaysia secara bersama dengan menyerap sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai asas perpaduan bangsa malaysia dalam merialisasi misi dan visi 2020 yang pernah diilhamkan Tun Dr. Mahatdhir Mohammad. Beliau menyeru semua rakyat Malaysia berganding bahu bersama beliau membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan GLOKAL, acuan bertaraf global bercirikan lokal, bangsa Malaysia maju.