Thursday, June 24, 2010

Teknologi Hijau Dalam ICT - Prof. Dr. Ir. Abd. Rahman Omar (Penolong Naib Canselor)

Prof. Dr. Ir. Abdul Rahman Omar, Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Fasiliti dan ICT) semasa mengadakan perjumpaan dengan ketua-ketua unit/bahagian di Pejabat Pembangunan mencadangkan supaya elemen teknologi hijau diterapkan didalam semua projek pembangunan yang dikendalikan oleh UiTM. Objektif utama menerapkan unsur-unsur teknologi hijau adalah untuk mewujudkan persekitaran yang mesra alam, mesra pengguna dan mewujudkan penjimatan tenaga dalam jangkasama pendek dan jangkamasa panjang.

Dalam industri ICT, berikut adalah beberapa garispanduan yang wajar dijadikan garis panduan untuk digunapakai oleh pengguna ICT di UiTM.

A. Setup Perisian (software) untuk pengkomputeran hijau (green computing)
 • Matikan background servis yang running di komputer tapi tidak bermanfaat. Bagi anda yang menggunakan linux dapat melihatnya menggunakan perintah System → Administration → System Monitor.
 • Jangan gunakan plug-in flash karena akan banyak memakan energi layar monitor.
 • Jika anda menggunakan Firefox or Sea Monkey, coba gunakan NoScript dan AdBlock Plus untuk mengurangi kandungan yang tidak di inginkan.
 • Gunakan virtualisasi daripada menggunaan hardware baru.
 • Mode power akan menentukan kadar penggunaan energi (Sleep mode – hemat 70% energi, Standby mode – hemat 90% energi, Hibernate mode – hemat 98% energi).
B. Pengkomputeran hijau untuk Komputer Peribadi
 • Gunakan laptop kerana laptop hanya memerlukan 10% energy yang digunakan desktop.
 • Flat screen dapat menjimatkan 30-70% energi berbanding monitor CRT.
 • Matikan komputer jika tidak digunakan.
 • Matikan monitor, jangan menggunakan screen saver.
 • Pilih peralatan hardware berlogo energy star.
 • Gunakan power supply yang lebih effisien.
C. Pengkomputeran hijau untuk Laptop

Gunakan power saving setting
 • Kurangi penggunaan backlight
 • Atur layar dan harddisk sleep/off setelah beberapa minit tanpa penggunaan
 • Matikan bluetooth dan wifi ketika tidak digunakan
 • Lepas kad MMC, SD, USB Flash apabila tidak digunakan
 • Kecilkan volume suara dan kontras layar
 • Kurangkan penggunaan IrDA (infrared) atau serial communication, karena ia banyak energi
(Diadaptasi daripada artikel Pak Onno di url :
http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Beberapa_Tip_Praktis_untuk_nge-Green)