Tuesday, November 4, 2008

Aktiviti Akademik UiTM Sesi Dis 2008 - Mei 2009


AKTIVITI

TARIKH

TEMPOH

1

Pra-Pendaftaran Kursus – Pelajar

24/10-10/11/08

18 hari

2

Konsolidasi/Analisis Data Pra Pendaftaran – PSMB

11/11/08

1 hari

3

Penyediaan jadual waktu kuliah (ICReSS) – Jawatankuasa Jadual Waktu (JJW)

12/11-16/12/08

34 hari

4

Keputusan Peperiksaan OKTOBER 2008 diumumkan

18/12/08


5

Jana kursus-kursus ‘outstanding’ – PSMB

19/12/08

1 hari

6

Konsolidasi/Analisis Data untuk pengemaskinian jadual waktu kuliah – PSMB

20/12/08

1 hari

7

Pengemaskinian jadual waktu kuliah - JJW

21-22/12/08

2 hari

8

Pendaftaran kursus online e-PJJ

20/12/08 – 21/1/09

32 hari

9

Pendaftaran kursus semi-automatik pelajar lama clear-cut – KP/AR/EO (Pilot Screen – EC dan AC)

21-22/12/08

2 hari

10

Pendaftaran Pelajar IPSis

13/12/08

-

11

Pendaftaran Pelajar PLK (lama)

22/12/08

-

12

Pendaftaran kursus secara online (termasuk tambah dan gugur kursus) – Pelajar

23/12/08 - 25/1/09

34 hari

13

Penjanaan bil akhir (selepas selesai add/drop) pelajar ePJJ

22/1/09

1 hari

14

Pembayaran yuran pelajar ePJJ

23-31/01/09

8 hari

15

Penjanaan bil yuran pelajar PLK/SML

26-27/1/09

2 hari

16

Pembayaran yuran pelajar PLK/SML

29/1 – 9/2/09

7 hari

17

Pengesahan pendaftaran kursus - Pelajar

27/1 – 9/2/09

14 hari

18

Pendaftaran pelajar baru lepasan SPM/STPM/ Matrikulasi

20-22/12/08

3 hari

19

Penjanaan Pelan Pengajian Pelajar Baru lepasan SPM/STPM/Matrikulasi – PSMB

21-24/12/08

4 malam

20

Pendaftaran Semi-Automatik Pelajar Baru lepasan SPM/STPM/ Matrikulasi– KP/AR/OE

26-31/12/08

4 hari

21

Pendaftaran pelajar baru lepasan diploma

27/12/08

2 hari

22

Penjanaan Pelan Pengajian Pelajar Baru lepasan diploma – PSMB

27-28/12/08

2 malam

23

Kemaskini Bahagian Semasa Pelajar Baru Lepasan Diploma – KP/AR/EO

29-31/12/08

3 hari

24

Kuliah

30/12/08 – 25/1/09

4 minggu

25

Kemaskini Pengecualian Kredit (PC) dalam sistem

2-16/1/09

14 hari

26

Pengesahan (Validasi) Pendaftaran Kursus

27/1 -9/2/09

2 minggu

28

Cuti Pertengahan Semester

26/1 – 1/2/09

1 minggu

29

Kuliah

2/2 – 12/4/09

10 minggu

30

Cuti Ulangkaji

13-19/4/09

1 minggu

31

Peperiksaan Akhir

20/4 – 10/5/09

21 hari

32

Cuti Semester

11/5 - 5/7/09

7 minggu

33

Pendaftaran Intersesi secara Online

11/3 – 11/5/09

9 minggu

34

Kuliah Intersesi

18/5 – 19/6/09

5 minggu

35

Keputusan Peperiksaan APRIL 2009 diumumkan

5/6/09

-

36

Pendaftaran Peperiksaan Khas secara Online

6 – 15/6/09

10 hari

27

Peperiksaan Intersesi dan Peperiksaan Khas

22-24/6/09

3 hari

Segalanya Konspirasi Yahudi (Goyem)...?

YAHUDI PENCETUS REVOLUSI SEDUNIA

Suatu dokumen yang didedahkan oleh professor Nylos di Rusia pada tahun 1905M merupakan rancangan jangka panjang Illuminati sebagaimana yang dijelaskan oleh Mayer Rothschild kepada rakan-rakannya di Frankfurt pada tahun 1773. (Lihat: Halak Wa Dinar Amerika Muntazar. Hlm. 3–38) Rancangan yang telah diprogramkan ialah membiayai dan menguasai Gerakan Revolusi sedunia oleh pemodal elit antarabangsa yang berpengaruh yang tidak pernah taat kepada sebarang negara, sebaliknya menggugat semua negara. Satu carta “World Supra Government atau Kerajaan Tertinggi Sedunia” menunjukkan organisasi-organisasi lain yang dikuasai oleh kapitalis antarabangsa bekerjasama dengan CFR (Council Foreign Relations) yang terdiri dari kumpulan organisasi Anglo-Amerika yang merancang untuk mendirikan satu Kerajaan sedunia. (Lihat: None Dare Call It Conspiracy. Hlm. 88. Gary Allen)

Bank of England yang ditubuhkan pada 1694 atas desakan para pemodal bank antarabangsa agar Raja England meminjam wang darinya. Dimiliki oleh badan swasta dan diberi kebenaran mencetak wang bagi pihak kerajaan Britain sehingga menerima faedah atas semua wang yang dicipta daripada tangan yang kosong. (Lihat: The Enemy Within the Empire. Hlm. 3. Eric Butler) Walaupun Bank of England dimilik-negarakan pada tahun 1945, namun ia adalah penipuan, helah dan strategi untuk memperkuat kedudukan keluarga Rothschild agar dapat mencengkam ekonomi Britain kerana terpaksa menggunakan hanya mata wang yang dikeluarkan oleh Rothschild (Perkataan “Rothschild” dari perkataan Jerman bermaksud “Baju Besi” yang dimunculkan pada kurun ke 18M. Iaitu gelaran untuk sebuah keluarga Yahudi yang mendapat perlindungan khusus dari kerajaan Jerman) melalui Bank of England.

Walaupun pelbagai usaha telah dibuat untuk mengekang kuasa Bank Simpanan Bersekutu (FRB), namun pada hakikatnya FRB telah menguasai kerajaan dan mengawal semua urusan di dalam kongres dan mengawal semua perhubungan antarabangsa. Ini boleh memusnahkan kerajaan mengikut kehendak (kuasa) FRB. (Lihat: The Most Secret Science. Hlm. 54. E. Robert Archibald)

Pada hakikatnya yang berkuasa (Jawatankuasa yang menguasai perbendaharaan kerajaan Britain) di England adalah golongan pemodal elit Yahudi antarabangsa. Mereka berada di Bandar London menguasai pentadbiran yang dikuasai antara dua belas sehingga empat belas pentadbir. (Lihat: Descent Into Slavery. Hlm 41. Des Griffin. Oregon USA, Emissary Publication. 1980. Edisi 1988)

Dengan kecekapan tipu helah, pemodal-pemodal Bank Yahudi Antarabangsa berjaya menubuhkan The Federal Reserve Bank of Amerika atau Bank Simpanan Persekutuan Amerika pada 23 Disember 1913. Melalui bank ini mereka berjaya menguasai ekonomi Amerika Syarikat. (Lihat: Descent Into Slavery. Hlm 41. Des Griffin. Oregon USA, Emissary Publication. 1980. Edisi 1988) Wang satu dollar Amerika Syarikat yang dipenuhi logo lambang gerakan Yahudi menunjukkan bahawa Amerika Syarikat dikuasai oleh Yahudi. Dengan kejayaan Yahudi ini, mereka menguasai ekonomi dan politik di dalam dan di luar Amerika sehingga memberi kesan buruk kepada politik antarabangsa.

Pada tahun 1773M mereka telah menubuhkan “Grand Orient Freemasonary” di Eropah yang bermatlamat untuk menggunakan pergerakan Revolusi Sedunia untuk menganjurkan rancangan sulit mereka berasaskan ideology Talmud (Zionisme) untuk merealisasikan perjanjian Tuhan Yehova yang termuat di dalam Kitab Talmud agar Yahudi menguasai dunia dengan cara memusnahkan bangsa-bangsa lain (Goyem) untuk kemudahan dan keselesaan Yahudi “Umat yang terpilih”.

MENGUASAI EKONOMI BRITAIN MELALUI PENIPUAN

Keluarga Rothschild bangsa (keturunan) Yahudi menguasai ekonomi Britain melalui (Bursa Saham London), iaitu dengan membuat penyusunan strategi Stock Exchange London pada tahun 1815M setelah berlakunya peperangan besar antara Wellington (tentera Inggeris) dengan Napoleon (Perancis). Semasa kemuncak peperangan Nathan Mayer Rothschild menjual semua saham (consul) untuk memberi gambaran bahawa tentera Wellington akan menerima kekalahan yang mengakibatkan harga consul akan jatuh dengan teruk ke paras 5 sen setiap dollar. Nathan secara diam-diam membeli semula semua consul yang ada dengan harga yang paling rendah, kerana melalui perisiknya yang terbaik dia telah tahu bahawa tentera Wellington sebenarnya akan memenangi peperangan. (Lihat: Descent Into Slavery. Hlm 41. Des Griffin. Oregon USA, Emissary Publication. 1980. Edisi 1988)

Setelah berita kemenangan tentera Wellington sampai ke Bursa Saham London, harga saham (consul) melambung naik dan Nathan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Melalui kekuatan ekonominya di England, maka keluarga Rothshild mencengkam dan memperkuatkan pengaruh ekonominya di seluruh Eropah sehingga ke waktu-waktu berikutnya. (Lihat: Descent Into Slavery. Hlm 32-44. Des Griffin. Oregon USA, Emissary Publication. 1980. Edisi 1988)

Apabila dikaji lebih mendalam mengenai persoalan Yahudi antarabangsa, pengkaji akan menemui kenyataan bahawa yang memainkan peranan dan kepentingn besar di Eropah adalah pemodal bank Yahudi antarabangsa, iaitu secara rahsia mereka memberi keputusan terhadap semua kerajaan-kerajaan. Begitu juga seluruh bumi Soviet telah ditewaskan melalui inisiatif pemodal-pemodal bank Yahudi Amerika dan di Eropah yang masih wujud hingga pada masa sekarang. (Lihat: Israel Our Duty Our Dilemma. Hlm. 155. Theodere Winston Pike) Di Amerika Syarikat pula yang paling berkuasa ialah Council Foreign Relations yang ringkasnya CFR atau Majlis Perhubungan Luar Negeri). Ia merupakan badan yang diurus dan dikuasai oleh para pemodal elit Yahudi antarabangsa.

YAHUDI MENGUASAI EKONOMI AMERIKA & DUNIA

Pada tahun 1988 para pemodal elit (Yahudi) antarabangsa (seperti Rothschild Bank of London, Berlin, Lazard Brothers Bank of Hamburg, Amsterdam, Lehman Brothers Bank of New York dan pemilik Goldman Sachs Bank of New York) telah berjaya menguasai ekonomi Amerika Syarikat melalui dua belas Bank Simpanan Persekutuan (Federal Reserve Banks). (Lihat: The Most Secret Science. Hlm. 54-56. Archibald E. Roberts. Edisi 1988) Kongres Amerika Syarikat telah meluluskan Akta Simpanan Persekutuan (Federal Reserve Act) pada 23 Disember 1913 yang memberi kuasa kepada 12 Bank Persekutuan untuk mencetak wang dollar Amerika Syarikat. Akta ini adalah suatu penipuan besar yang bertentangan dengan Perlembagaan Amerika Syarikat, kerana kebenaran mencetak wang hanya diberikan kepada Agensi Kerajaan sahaja. (Lihat: The Most Secret Science. Hlm. 54-56. Archibald E. Roberts. Edisi 1988) Anehnya, tidak ada jaminan sebarang harta atau apa-apa pun yang dilabur oleh para pemilik Bank Persekutuan sebagai modal untuk mencetak wang Amerika kecuali tinta (dakwat) dan kertas sahaja. (Lihat: The Most Secret Science. Hlm. 54-56. Archibald E. Roberts. Edisi 1988)

Adapun perancang utama (master mind) yang merangkakan kegiatan Bank Simpanan Persekutuan adalah Alfred Rothschild (Yahudi) dari London. (Lihat: The Most Secret Science. Hlm. 56. Archibald E. Roberts. Edisi 1988) Pada bulan Jun 1982 faedah yang dibayar bagi hutang negara Amerika ialah sebanyak US$ 1 trillion kepada Bank Persekutuan ialah sebanyak US$ 100 billion setiap tahun. (Lihat: The Most Secret Science. Hlm. 52. Archibald E. Roberts. Edisi 1988)

Ingatlah bahawa Amschel Rothschild memberi amaran!:

Let me issue and control a nation’s money and I care not who writes it’s laws”. Bermaksud: “Izinkan saya mengeluarkan dan menguasai wang negara dan saya tidak akan peduli siapa yang menentukan undang-undang kewangan”.

Logiknya apabila Yahudi telah menguasi sistem kewangan Amerika, maka Yahudi akan menguasai seluruh Amerika Syarikat bermula dari pegawai eksekutifnya, kongres, seluruh bahagian ketenteraan, media massa, pendidikan, undang-undang dan semua kegiatan Amerika Syarikat. Oleh itu, hanya Yahudi yang boleh menentukan siapakah yang layak diangkat menjadi Presiden dan boleh dijatuhkan oleh mereka sebagaimana yang telah berlaku.

Setelah parti komunis Bolshevik mengambil alih dan kuasa di Soviet Rusia pada tahun 1918M ternyata 90% pegawai-pegawai pemerintah di Rusia dikuasai oleh Yahudi dari New York, Jerman, England dan negara-negara Eropah. Kerana 447 orang ialah Yahudi, 30 Rusia, 34 Letts, 22 Armenian, 12 Jerman dan 8 bangsa-bangsa lain. (Lihat: The Secret Power Behind Revolution: Free Masonery And Judaisme: Vinconte Leon de Poncis. Hlm. 199) Kenyataan ini terjadi sama seperti yang telah dirancangkan oleh pemodal Elit Zionist antarabangsa dari Amerika, Jerman dan England.

Sebenarnya orang-orang yang menjadi tulang belakang gerakan Komunis Rusia bukanlah para buruh yang tertindas, tetapi adalah pergerakan para elit antarabangsa yang ingin menindas dan menghambakan suatu bangsa dan Kerajaan Beraja Kristian yang terbesar di Asia. (Lihat: The Secret Power Behind Revolution: Free Masonery And Judaisme: Vinconte Leon de Poncis. Hlm. 199) Semua bentuk media massa utama antarabangasa di Barat dimiliki oleh kumpulan sulit ini. Semuanya yang berkaitan dengan pergerakan Komunis dan Sosialis dirahsiakan dan ditutup dari pengetahuan orang ramai.