Wednesday, September 25, 2019

Perjanjian Pangkor, 1874

Pada bulan November 1873, Gabenor Harry Ord digantikan Andrew Clarke. Gabenor baru ini berpendapat negeri-negeri Melayu dapat diamankan dengan campur tangan Inggeris. Tumpuan usahanya ditumpukan ke Perak. Langkah pertama yang diambil ialah mengatur gencatan senjata antara kongsi-kongsi gelap bertelagah.

Selepas itu Andrew Clarke mencadangkan kepada besar-pembesar Perak supaya berjumpa dengan beliau di Pangkor bagi berunding untuk menyelesaikan masalah mereka. Muda Abdullah dengan segera menjawab pelawaan tersebut menjemput Inggeris menghantar seorang penasihat dengan syarat beliau dilantik sebagai sultan. Satu rundingan telah diadakan atas kapal Pluto pada hari Sabtu, 17 Januari 1874. Turut sama di rundingan tersebut ialah Andrew Clarke, Raja Muda Abdul Bendahara, Laksamana, Menteri Larut, Syahbandar, Temenggung  Raja Mahkota dan Datuk Sagor. Sultan Ismail dan Raja Yusuf turut  hadir. Pada 20 Januari termeterailah Perjanjian Pangkor.

Syarat- syarat perjanjian:

1. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak.

2. Raja Bendahara Ismail yang sekarang bertindak selaku Pemangku Sultan dibenarkan memakai gelaran Sultan dan diberi bayaran pencen serta menguasai sebuah daerah yang diperuntukkan kepadanya.

3. Semua pembesar yang dilantik semasa Raja Bendahara menerima alat kebesarannya diiktiraf.

4. Kuasa yang diberikan oleh Almarhum Sultan kepada Orang Kaya Menteri Larut diiktiraf.

5. Semua pelantikan dan hasil negeri akan dipungut atas nama sultan.

6. Sultan akan menerima dan menyediakan tempat tinggal yang sesuai untuk seorang pegawai British yang dikenali sebagai residen. Nasihat residen mesti diperoleh dan dilaksanakan dalam semua perkara melainkan dalam hal agama dan adat istiadat Melayu.

7. Pembesar Larut akan menerima seorang penolong residen yang mempunyai kuasa seperti residen dan hanya patuh kepada perintah residen.

8. Pembiayaan residen dan pegawai-pegawainya akan ditentukan oleh kerajaan Negeri-Negeri Selat dan akan diambil daripada hasil negeri Perak.

9. Pendapatan yang akan diterima oleh sultan, bendahara, menteri dan pembesar-pembesar yang lain akan diambil daripada hasil negeri.

10. Kutipan dan kawalan atas semua hasil dan pentadbiran negeri dibuat dengan nasihat residen.

11. Pulau Pangkor dan Dinding diserahkan kepada British.

12. Sungai Krian akan menjadi sempadan di antara Seberang Prai (British) dengan Perak.

13. Bagi mewujudkan keamanan di Perak satu peraturan segera akan dibuat di bawah kawalan dan nasihat seorang atau lebih  pegawai British. Pegawai ini akan menentukan kedudukan lombong, jentera, bayaran pampasan atas kerosakan dan sebagainya. Keputusan pegawai tersebut adalah muktamad.

14. Menteri Larut akan membiayai semua penyiasatan dan pemulihan keamanan di Perak. Perjanjian Pangkor dibuat secara tergesa-gesa untuk memenuhi keperluan Inggeris. Ini bagi mempercepatkan campur tangan di Perak. Bagaimanapun kuat kuasa perjanjian ini tidaklah dijalankan dengan serta-merta. Misalnya residen hanya tiba di Perak sembilan bulan kemudian. Namun begitu penolong residen sudah pun menjalankan tugasnya di Larut.

Perjanjian Inggeris-Belanda, 1824

Persaingan antara Inggeris-Belanda di Kepulauan Melayu menarik perhatian pegawai-pegawai tinggi di Eropah untuk menyelesaikannya di meja rundingan. Perjanjian ini memberi kesan besar kepada perkembangan Negeri-Negeri Selat dan negeri-negeri lain  di Tanah Melayu.

Syarat-syarat penting perjanjian dapatlah diringkaskan seperti berikut:

(a) Belanda bersetuju menyerahkan kepentingannya di India dan Melaka kepada Inggeris.

(b) Pihak Inggeris bersetuju menyerahkan kepentingannya di Bangkahulu dan Sumatera kepada Belanda.

(c) Belanda mengiktiraf pertapakan Inggeris di Singapura tetapi Inggeris tidak dibenarkan meluaskan pengaruh ke Pulau Karimun dan pulau-pulau di selatannya.

(d) Belanda berjanji tidak akan campur tangan di Tanah Melayu atau membuat sebarang perjanjian dengan pemerintah-pemerintah tempatan.

(e) Belanda perlu memberi layanan perdagangan yang baik kepada pedagang Inggeris dan begitulah sebaliknya.

(f)  Pemerintah anak negeri dibenarkan membuat hubungan secara bebas dengan kedua-dua kuasa dan sesama pemerintah tempatan.

(g) Hutang Belanda kepada Inggeris  dikira langsai dengan pembayaran 100,000 paun.

Sunday, September 22, 2019

SEJARAH RINGKAS KUALA LUMPUR

Kuala Lumpur - Pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Masjid Jamek Kuala Lumpur (1909) kelihatan di unjuran tanah

Penemuan dan pembukaan Kuala Lumpur ada berkait rapat dengan Raja Abdullah bin Raja
Jaafar, adik kepada Raja Jumaat bin Raja Jaafar. Raja Jaafar Bin Raja Haji (Bapa Raja Jumaat dan Raja Abdullah ialah Yang Dipertuan Muda Riau ke VI (1805 - 1832) Raja Jumaat dilantik oleh Sultan Muhammad Selangor sebagai wakil baginda di Lukut (dulu wilayah Selangor tetapi sekarang sebahagian Negeri Sembilan) dan membuka lombong bijih timah pada 1830 dan menjadi kaya. 

Sultan Muhammad (1826-1857) Sultan ke III Selangor yang berkerajaan di Kuala Selangor memberitahu Raja Jaalar bahawa Lukut adalah jajahan takluk Negeri Selangor dan melantik Raja Jumaat Bin Raja Jaffar sebagai Ketua Wilayah Lukut dan mewakili baginda dalam semua urusan tadbir termasuk memungut cukai lombong bijih. Raja Jumaat dibantu oleh adiknya Raja Abdullah.

Pada tahun 1850an Sultan Muhammad, Raja Jumaat dan Raja Abdullah telah pergi ke Melaka bersabit urusan sumber kewangan dari Tauke Cina dan saudagar Eropah bagi membiayai dan menerokai lombong bijih timah baru dengan memudiki Sungai Klang. Pada ketika itu Raja Sulaiman, anak Sultan Muhammad menjadi wakil Sultan di wilayah Lembah Sungai Kelang tetapi tidak pernah menunjukkan minat untuk melombong bijih timah.

Pada tahun 1857, Raja Abdullah bersama 87 kuli lombong dari Lukut telah memudiki Sungai
Kelang dan sampai ke pertemuan sungai Gombak dengan Sungai Klang. Mereka telah mendarat ditempat yang sekarang ini dikenali sebagai Benteng.

Pada keseluruhan kawasan itu belum bernama tetapi disebabkan dipenuhi dengan lumpur maka dikenali sebagai Lumpur. Raja Abdullah telah membelanjakan wang yang begitu banyak untuk membiayai lombong-lombong yang baru di buka di Ampang dan sekitar Kuala Lumpur. Pada masa yang sama ramai orang Melayu keturunan Mandiling, Riau, Bangkahulu dan Rawa datang
berniaga membuka kedai makan, jahitan di Benteng dan Ampang.

Kumpulan kaum Melayu ini diketuai oleh Sutan Puasa keturunan Mandiling. Manakala Raja Abdullah terpaksa melantik dikalangan pelombong-pelombong Cina seorang ketua sebagai wakil kerana bilangan kuli lombong telah berlipatkali ganda ramainya dan ketua mereka yang bergelar Kapitan Cina yang pertama ialah Hiu Siew (1860 - 1862) dari suku Hakka perlantikannya disokong oleh Sutan Puasa.

Kapitan Cina ke II Liu Ngim Keng (1862 -1868) juga dari suku Hakka. Liu Ngim Keng ialah yang bertanggungjawab mengajak Yap Ah Loy ketika itu menjadi Kapitan Cina Sungai Ujung untuk datang menjadi pembantunya di Kuala Lumpur. Yap Ah Loy juga dari suku kaum Hakka berbadan tegap dan pendek. Beliau juga berasal dari Negeri China datang ke Tanah Melayu ketika berusia 17 tahun.

Yap Ah Loy menjadi Kapitan Cina Kuala Lumpur ke III (1868 - 1885) berusia 33 tahun lantikan dari Sultan Abdul Samad dengan sokongan Raja Abdullah. Keistimewaan Yap Ah Loy ialah kepakarannya membuat batu bata. Brickfield mendapat namanya kerana di sanalah Yap Ah Loy mempunyai kilang serta padang jemuran batu bata.

Sejak itu Kuala Lumpur banyak mempunyai bangunan diperbuat dari batu bata. Tempat pertama dibangunkan ialah di Benteng yang sekarang ini dikenali sebagai Medan Pasar. Kapitan Cina seterusnya ialah Yap Ah Shak (1885) dan terakhir ialah Yap Kwan Seng (1885-1902)

Pada tahun 1867 - 1873 telah berlaku pergolakan kuasa di limbangan Sungai Kelang antara Raja Mahadi bin Raja Sulaiman dengan Tengku Kudin (Putera Sultan Kedah berkahwin dengan puteri Sultan Abdul Samad Selangor) Viceroy of Selangor dan pertelingkahan ini membuka jalan untuk campur tangan British dan pada 1874 mereka berjaya menerapi kuasa pentadbiran Kerajaan Selangor.

Pada tahun 1880 British memindahkan urusan tadbirannya dari Klang ke Kuala Lumpur. G.Davidson ialah Resident British pertama di Selangor. Pembangunan Kuala Lumpur menjadi lebih tersusun dan sistematik ketika Frank Swettenham menjadi Resident Selangor pada tahun 1882. Pada 1896 Kuala Lumpur menjadi pusat tadbir Negeri-Negeri Melayu Bersekutu kerana ia terletak di tengah-tengah empat buah Negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor.

Sir Frank Swettenham menjadi Resident General pertama dan tinggal di Carcosa. (sekarang Carcosa Sri Negara, Hotel Mewah) 1896 - Air paip pertama di Kuala Lumpur dan mendapat bekalan air dari kolam air di Ampang.

Tahun ini juga akhbar The Malay Mail buat kali pertama dicetak di Kuala Lumpur sebanyak 200 naskah dijual dalam Bahasa Inggeris. Tahun 1900 penduduk Kuala Lumpur berjumlah lebih kurang 30,000 orang.

Pada tahun 1948 Persekutuan Tanah Melayu di tubuhkan menggantikan Malayan Union yang
ditentang sekeras-kerasnya oleh orang Melayu pada tahun 1946. Kuala Lumpur dipilih menjadi pusat tadbir. Bila Tanah Melayu Merdeka pada 31 Ogos 1957 Kuala Lumpur seterusnya menjadi Ibu Negara.

Pada 1 Februari 1972 Kuala Lumpur naiktaraf dari Majlis Perbandaran menjadi Dewan Bandaraya. Pada 1 Februari 1974 Kuala Lumpur menjadi Wilayah Persekutuan dan terkeluar dari jajahan taaluk Negeri Selangor.

Semasa menyambut Merdeka pada tahun 1957 penduduk Kuala Lumpur ketika itu hanya 300,000 orang dan setelah 50 tahun Merdeka penduduknya telah meningkat kepada 2,000,000 orang. Kini sedikit demi sedikit beban tanggungjawab Kuala Lumpur sebagai Ibu Negara dipindahkan ke Putrajaya dalam bidang pentadbiran kerajaan, malah Kuala Lumpur kini menumpukan usaha untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat perdagangan dan komersial rantau Asia Pasifik.

Semoga rencana di atas dapat dijadikan dasar untuk memperingati nama Raja Abdullah Bin
Raja Jaafar sebagai orang yang mula-mula menemui (founder) tempat di tebing persimpangan Sungai Gombak dengan Sungai Kelang yang tidak lama kemudian di tempat yang sama didirikan bandar KUALA LUMPUR - Berilah penghormatan kita kepada orang yang sepatutnya menerima penghargaan itu dengan tidak memandang kaya miskin.

Sekian. (Para terakhir di atas adalah dari katahati Haji Buyong Bin Adil- Sejarawan terkenal.)

Saturday, September 21, 2019

Wawasan 2020 - Mampukah kita menjadikan ia suatu realiti?

Cabaran pertama -  ialah mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. la mesti menjadi negara yang aman, berintegrasi diperingkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni dan bekerjasama.

Cabaran kedua - ialah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada, dengan apa yang dicapai, gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecermerlangan, sedar semua kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain.

Cabaran ketiga - yang sering kita hadapi adalah usaha mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman matang, demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.

Cabaran keempat - ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, yang mana warganegaranya kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika paling tinggi.

Cabaran kelima yang selalu kita alami ialah untuk mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, yang mana rakyat Malaysia pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudyaaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama, meletakkan kesetiaan mereka kepada negara.

Cabaran keenam - ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamaddun saintifik dan teknologi masa depan.

Cabaran ketujuh - ialah untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang dan pada tahun-tahun akan datang, akan menjadi generasi terakhir warganegara kita yang tinggal di negara yang di gelar "membangun". Matlamat utama yang kita tujui ialah Malaysia yang menjadi negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Cabaran kelapan - ialah cabaran untuk memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Ini adalah masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, yang mana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi, Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi dan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum.

Cabaran kesembilan - ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.

Friday, September 13, 2019

Vision 2020 - Tun Dr Mahathir Mohamad


During the late 1980's Malaysia was experiencing an average growth rate of 8 percent a year. There was a need to articulate this growth and set an ultimate target, hence the idea of Vision 2020 was born. The late Tan Sri Dr Noordin Sopiee of the Institute of Strategic and International Studies developed a blueprint that defined our country's path to social, economic and political development.

"As a doctor, I am attracted to the optometric measurement of vision. 2020 indicates 100 percent vision in both eyes, as it implied a clear idea of where we wanted to go and what we wanted by the year 2020."

To reach Vision 2020, our economy will have to grow at seven percent per annum over a projected period of 30 years and we had to increase the people's annual per capita income to about US$16,000. I presented the Vision 2020 Paper at the first meeting of the Malaysian Business Council on February 8, 1991. Our development, I said had to be more than just economic.

We had to become a nation that was both politically sophisticated, socially and culturally advanced but without losing our spiritual and moral values. We needed to first establish a single united Malaysian nation. Though born of different races, all Malaysians had to see themselves as nationals of one and the same country.

Different though we were in our origins, ours was a common destiny. Economic wise, we needed to develop a strong and diversified economy that would be fully competitive and dynamic, capable of withstanding and perhaps prospering in difficult times. That meant encouraging the growth of a strong middle class, not just economically but in broad social terms.

Information technology was an area we needed to focus on to fuel the country's development. We also needed to create innovative products that we could update regularly so as not to be left behind with dated technology. Without research, we would never discover anything new that might contribute to our wealth.

Malaysia's route to becoming a developed nation was to be achieved according to our own way, with distinctive ethical and moral values intact. We would chart our own journey and become a developed country in our own cultural mould. Over the years, I would repeatedly emphasise that we believe in establishing a fully caring and sharing society, one that is ferociously dynamic but not rapacious. We wanted a society with a human face and a big human heart.

Our people have to be proud of being Malaysians, proud of their country and its achievements. They had to stand tall in the eyes of the world, through among themselves, they also had to always remain modest about their own social and economic status. Ultimately we realised that there could be no modern economy, society or technology unless there were truly modern people at the heart and core of this new Malaysia. New buildings, systems and industries are not enough, the missing part was people. Malaysians, through education and science need to find their way forward while retaining their Asian values and human identities.

If you look at KLIA or Petronas Twin Towers, you will see great manifestations of that brave new Malaysian modernity. They form the tangible and undeniable testimony of what we are capable of. I hope that in time we would be able to transform ourselves in similarly powerful and impressive ways in order to make the Vision 2020 dream come true. 

Malayan Emergency 1950 - 1960


The Malayan Emergency was declared on 18 June 1948 after three estate managers were murdered in Perak, northern Malaya, by guerrillas of the Malayan Communist Party (MCP), an outgrowth of the anti-Japanese guerrilla movement which had emerged during the Second World War. Despite never having had more than a few thousand members, the MCP was able to draw on the support of many disaffected Malayan Chinese, who were upset that British promises of an easier path to full Malayan citizenship had not been fulfilled. The harsh post-war economic and social conditions also contributed to the rise of anti-government activity.

The Malayan government was slow to react to the MCP at first and did not appoint a director of operations to counter the insurgency until March 1950. The new director planned to address the underlying economic, social and political problems facing the Chinese community while at the same time bringing government control to the fringe areas where the MCP received much of its support. Before this plan was fully implemented, however, the situation deteriorated further with the assassination of the British High Commissioner in October 1951. The attack galvanised British resolve to meet the threat posed by the MCP, and the Malayan government, in turn, stepped up counter-insurgency measures. Prolonged operations were undertaken against the communists in an effort to destroy their base of support in local communities and to drive them into the jungle, where it would be difficult for them to receive supplies from supporters.

Australia's involvement in the Emergency began in 1950 with the arrival of RAAF aircraft and personnel in Singapore. Dakotas from 38 Squadron were deployed on cargo runs, troop movements and paratroop and leaflet drops in Malaya, while six Lincoln bombers of 1 Squadron provided the backbone of aerial operations. As the capacity of army and police units operating against the communists improved, however, the need for air power decreased, and by 1952 Lincolns were increasingly used as part of combined air-ground assaults against the communists. One of the major military successes of the conflict was one such coordinated operation in July 1954, east of Ipoh in Perak state. In Operation Termite, as the exercise was known, five RAAF Lincolns and six from a Royal Air Force squadron made simultaneous attacks on two communist camps, followed by paratroop drops, a ground attack and further bombing runs ten days later. The operation destroyed 181 camps and killed thirteen communists; one communist surrendered. 

By October 1955, when the 2nd Battalion, Royal Australian Regiment (2 RAR), arrived in Penang, the outcome of the Emergency was no longer in doubt, although a lengthy "mopping up" stage followed, largely undertaken by Australian troops. After several false starts 2 RAR crossed to the mainland in January 1956 to begin anti-communist operations. Over the next 20 months, as part of 28 Commonwealth Brigade, 2 RAR participated in a variety of operations, mainly in Perak, one of the main areas of communist activity. Their work consisted of extensive patrolling, watching for contacts

in the rubber plantations and mounting a perimeter guard on the New Villages, settlements which the government had established to provide infrastructure and services in outlying areas in the hope of denying the guerrillas access to their support base.

Contacts were rare, however, and the battalion had a mixed record, killing two communists in an ambush on 25 June 1956 but losing three of its own troops. 2 RAR left Malaya in October 1957 and was replaced by 3 RAR in the same month. After six weeks of training in jungle warfare 3 RAR began driving the insurgents into the jungle in Perak and Kedah, separating them from food and other supplies. Early successes for the battalion confirmed the growing ascendancy of the security forces over the communists, and by April 1959 one of the main communist centres, Perak, was declared secure. By late 1959 operations against the communists were in their final phase and many communists had crossed Malaya's northern border into Thailand. 3 RAR left Malaya in October 1959 to be replaced by 1 RAR. Although operating in the border region 1 RAR made no contact with the enemy and were forbidden to move into Thailand, even when the presence and location of communists was known.

As the threat continued to dissipate, the Malayan government offically declared the Emergency over on 31 July 1960, though 1 RAR remained in Malaya until October the following year, when 2 RAR returned for a second tour. In August 1962 the battalion was committed to anti-communist operations in Perlis and Kedah, completing its tour in August 1963. In addition to air and infantry forces, Australia also provided artillery and engineering support, and an air-field construction squadron built the main runway for the air force base at Butterworth. Ships of the Royal Australian Navy also served in Malayan waters, and Australian ships had occasion to fire on suspected communist positions in 1956 and 1957. Australian ground forces in Malaya formed part of Australia's contribution to the Far East Strategic Reserve, which was set up in April 1955 primarily to deter external communist aggression against countries in south-east Asia, especially Malaya and Singapore. Lasting 13 years, the Malayan Emergency was the longest continuous military commitment in Australia's history. Thirty-nine Australian servicemen were killed in Malaya, although only 15 of these deaths occurred as a result of operations, and 27 were wounded, most of whom were in the army. 

Wednesday, September 11, 2019

Sejarah Ringkas DAP

Pada tahun 1965, sekumpulan rakyat Malaysia yang berpegang kepada prinsip "Malaysian Malaysia" - hak dan peluang saksama untuk setiap warganegara tanpa mengira kaum dan agama - telah duduk berbincang untuk menubuhkan sebuah parti politik. Mereka berpegang kepada prinsip dan ideologi sosialisme demokratik bagi membezakan perjuangan daripada parti-parti yang ada pada masa itu yang begitu eksterim di pihak kiri dan kanan.

Bagi kumpulan ini yang mana pengerusi penajanya adalah Dr Chen Man Hin, mereka tidak mahu dikaitkan dengan ideologi dan politik komunis yang dianggap terlalu ekstrim dan pada masa yang sama mereka juga menolak politik kaum yang diamalkan oleh UMNO dan Perikatan. Setelah berbincang, mereka mengemukakan permohonan untuk menubuhkan sebuah parti yang bemama Parti Tindakan Demokratik (DAP) yang diajukan kepada Pendaftar Pertubuhan pada 10 Oktober 1965.

Mereka terpaksa menunggu selama enam bulan sebelum permohonan diluluskan untuk menubuhkan DAP secara rasmi pada 18 Mac 1966. Tetapi proses menunggu itu tidak disia-siakan begitu sahaja. Apabila kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Rahang di Negeri Sembilan yang dimenangi oleh Perikatan dalam pilihan raya umum (PRU) 1964 dikosongkan, Dr Chen bertanding sebagai calon bebas pada 11 Disember 1965. Beliau mencatatkan kemenangan besar dalam pilihan raya kecil (PRK) itu dengan memperolehi 3,576 undi iaitu majoriti 1,538 undi dalam pertandingan tiga penjuru di mana Perikatan mendapat 2,038 dan Front Sosialis 1,231 undi. Ini bererti kejayaan pertama DAP sebelum diluluskan pendaftaran adalah merampas kerusi milik Perikatan. 

Walau pun ia adalah menerusi pertama dimenangi dalam satu PRK, DAP sebenamya sudah mempunyai satu kerusi Parlimen yang dimenangi oleh C.V. Devan Nair yang bertanding atas lambang Parti Tindakan Rakyat (PAP) yang berpusat di Singapura dalam PRU 1964 sewaktu Singapura masih bersama Malaysia. Nair yang memilih untuk menetap di Kuala Lumpur selepas Singapura disingkirkan dari Malaysia telah dipilih sebagai Setiausaha Agung DAP dengan kerusi Parlimen Bangsar, Kuala Lumpur apabila parti diluluskan pendaftaran pada 18 Mac 1966. 

Antara matlamat perjuangan DAP yang digariskan atas landasan Malaysian Malaysia adalah:

1. Berjuang menerusi cara-cara berperlembagaan dalam menubuhkan satu masyarakat bercorak sosialisme demokratik di Malaysia;

2. Memajukan dan melindungi kekuatan dan kemerdekaan negara Malaysia;

3. Memelihara negara Malaysia yang demokratik berasaskan hak mengundi dewasa sejagat rakyat Malaysia;

4. Menghapuskan ketidakseimbangan ekonomi dan peluang dalam sistem sedia ada; menubuhkan satu susunan ekonomi yang memberikan peluang pekerjaan kepada seluruh rakyat dan pulangan ekonomi setimpal dengan usaha dan kemahiran mereka; memastikan kehidupan yang memuaskan dan keselamatan sosial kepada golongan tua dan kurang upaya; dan

5. Menyemai semangat perpaduan negara, beramanah dan berdikari di kalangan rakyat Malaysia dan menggalakkan mereka dengan perasaan untuk berikhtiar dalam mewujudkan satu masyarakat yang makmur, stabil dan saksama.