Monday, November 9, 2009

One username, one password, One patient, one record, One Hardware Platform, Single common database.- Solve Integration Issues

Sistem aplikasi pengurusan maklumat pesakit yang dibangunkan untuk Fakulti Perubatan UiTM bakal menjadi benchmarking kepada perkhidmatan pusat kesihatan negara. Konsep satu pengguna satu katakunci memudahkan pengguna menggunakan aplikasi THIS. Konsep satu pesakit, satu rekod pula bertujuan untuk mempercepatkan carian maklumat pesakit disamping ia dapat mengelakan kecelaruan data dan rekod pesakit berlaku. Semua aplikasi THIS akan menggunakan UiTMedicalNet sebagai one single platform seperti lebuhraya untuk menghubungkan Kampus Selayang dan Kampus Sg. Buluh menggunakan single common database.

UiTMedicalNet - Dua Dalam Satu, Satu Dalam Dua, Dua Dalam Dua, Satu Dalam Satu.

Infrastruktur ICT yang menghubungkan Fakulti Perubatan Kampus Selayang dan Kampus Sg. Buluh ialah UiTMedicalNet. Dua kampus ini walaupun mereka berada dilokasi yang berbeza tetapi mereka berada di dalam satu rangkaian. Data pesakit di CTC Kampus Selayang boleh diakses dari CTC Kampus Sg. Buluh dan sebaliknya. Begitu juga maklumat pesakit dalam bentuk video, gambar dan suara. Maklumat ini boleh diakses selagi mana mereka get connected dengan UiTMNet.

UiTMNet : Infrastruktur konvergensi voice, video dan data UiTM - Sebuah Kerjasama Telekom Malaysia - UiTM Ke Arah Reseach University.

UiTM akan mempunyai infrastruktur ICT yang mampu membawa voice, video dan data diseluruh kampusnya menjelang 1 Jan 2010. Infrastruktur ini dinamakan UiTMNet yang akan menghubungkan semua kampusnya di 13 negeri di seluruh negara. Ia akan menjadikan UiTM sebagai pelanggan Telekom Malaysia Berhad yang mempunyai sistem rangkaian IPVPN (Metro-E) terbesar dikalangan IPTA di Malaysia.