Monday, November 9, 2009

UiTMedicalNet - Dua Dalam Satu, Satu Dalam Dua, Dua Dalam Dua, Satu Dalam Satu.

Infrastruktur ICT yang menghubungkan Fakulti Perubatan Kampus Selayang dan Kampus Sg. Buluh ialah UiTMedicalNet. Dua kampus ini walaupun mereka berada dilokasi yang berbeza tetapi mereka berada di dalam satu rangkaian. Data pesakit di CTC Kampus Selayang boleh diakses dari CTC Kampus Sg. Buluh dan sebaliknya. Begitu juga maklumat pesakit dalam bentuk video, gambar dan suara. Maklumat ini boleh diakses selagi mana mereka get connected dengan UiTMNet.

No comments: