Thursday, April 1, 2010

Perancangan Strategik Pejabat Pembangunan - Che Izam Abu Noh

Dalam ceramah beliau pagi tadi, Pengarah Pejabat Pembangunan menekankan konsep 3P iaitu Place, People dan Process, Prinsip 5W + 2H dan Plan Do Check Action. Semua staf Pejabat Pembangunan di semua peringkat perlu memahami konsep ini dan menghayati 100% konsep tersebut untuk membolehkan kita maju kehadapan.