Monday, September 7, 2009

Malaysian Health Informatics Association (MHIA) - Tan Sri Dato' Dr. Abu Bakar Suleiman dilantik sebagai Presiden semula bagi sesi 2009/10

Secara rasminya saya telah menjadi ahli persatuan informatik kesihatan malaysia pada 5 september 2009. Saya menghadiri AGM persatuan tersebut pada 5 september 2009 bertempat di Board Room, Bukit Jalil Golf & Country Resort. Tan Sri Dato' Dr. Abu Bakar Suleiman dilantik semula sebagai presiden dan Dato' Dr. Jai Mohan mengekalkan jawatan Timbalan Presiden. Semasa ucapannya Tan Sri Dato' Dr. Abu Bakar Suleiman menekankan betapa MHIA perlu berperanan secara aktif diperingkat tempatan dan global kerana MHIA mewakili Malaysia sebagai persatuan yang bernaung dibawah International Medical Informatic Association. MHIA disarankan untuk berkerjasama dengan industri dalam bidang informatik kesihatan terutamanya yang melibatkan standard, polisi dan halatuju health informatic di Malaysia.

Saya berazam untuk terlibat secara aktif didalam MHIA dan menyumbangkan sesuatu yang bermakna kepada MHIA khususnya dan negara amnya. Secara kebetulan, UiTM dalam proses untuk melaksanakan projek Total Healthcare Information System (THIS) dan saya terlibat secara terus dengan projek ini. Sesuatu yang memeranjatkan saya apabila dimaklumkan bahawa data elektronik di Hospital Selayang jika dibawa ke Hospital Sg. Buluh, sistem THIS Hospital Sg. Buluh tidak boleh membaca data elektronik tersebut, begitu juga sebaliknya. Maksudnya sistem THIS sediada tidak bersepadu diantara satu hospital dengan hospital yang lain.