Tuesday, July 15, 2008

Pengalaman Dari Alam : Lapan

".....usahawan yang berjaya kebanyakannya mempunyai kredibiliti, integriti dan akauntibiliti yang tinggi..."