Wednesday, June 10, 2009

Syair Hamzah Fansuri - Part XVIII


1. Raja Haqq dengan adanya
Da'im bermain dengan hambanya
Olehnya nyata dengan asmanya
Terlalu ghalib dengan mukanya

2. Iya itu raja yang raya
Bernama wahid yang kaya
Pertipu dan banyak daya
Da'im berlindung di dalam saya

3. Hikmatnya berbagai-bagai
Menjadi ibu dan bapai
Olehnya iya tahu memakai
Itulah banyak orang terlalai

4. Sifatnya akan katanya
Menjadi padang segala hambanya
Olehnya sangat nyata rupanya
Terlalu gaib asal mulanya

5. Bertudung terlalu rajin
Berbunyi diluar kain
Kainnya itu bukannya lain
Dengan dirinya ia bermain

6. Sekali muda dan sopan
sekali tua beruban
Uzlatnya berbulan-bulan
Mencari tuhan di dalam hutan

7. Sekali menjadi sufi
Sekali menjadi syawqi
Sekali menjadi ruhi
Gusar dan masam di atas bumi

8. Sekali pandai dan utus
Sekali lapar dan kurus
Sekali menjadi yunus
Di dalam ikan terlalu lurus

9. Sekali menjadi dagang
sekali kawan berladang
Sekali hartanya alang-alang
Da'im berlayar dihujung karang

10. Sekali bernama guruh
Sekali bernama suluh
Sekali menjadi musuh
Da'im mengharu didalam tubuh

11. Sekali menjadi kurban
Sekali menjadi 'uryan
Sekali menbawa burhan
Di bumi Mekah dan ayat al-Quran

12. Sekali menjadi thalib
Sekali menjadi gaib
Sekali menjadi ta'ib
Di dalam dunia terlalu galib

13. Ia itu raja yang fa'iq
Bernama sultan yang khaliq
Lagi la ma'syuq lagi ia 'asyiq
Dengan dirinya da'im Ia natiq

14. Cahayanya terlalu nyarak
Dengan rupanya kita yang banyak
Ia juga takir dan arak
Jangan kau cari jauh hai anak

15. Hamzah Fansuri terlalu ghafil
Kau sangka mahbub mu berha'il
Da'im kau cara jalan yang batil
Di manakan dapat lekas kau wasil