Tuesday, July 1, 2014

TUAN Ir Hj. JUNAIDI MUSLIM DILANTIK SEBAGAI PEMANGKU PENGARAH PEMBANGUNAN, UiTM, SHAH ALAM

Tuan  Ir. Hj. Junaidi Muslim telah  dilantik sebagai Pemangku Pengarah Pembangunan berkuatkuasa mulai 01 Julai, 2014 sehingga 31 Disember, 2014.Pihak warga Pembangunan ingin merakamkan ucapan tahniah serta mengucapkan ribuan terima kasih atas segala kerjasama yang telah diberikan oleh Ir. Hj. Ismail Mohd Kassim dalam menjalankan tugas sebagai Pemangku Pengarah Pembangunan mulai 01/01/2014 sehingga 30/06/2014.

Jutaan kemaafan dipohon jika sekiranya terdapat sebarang kesalahan atau kesilapan tingkah laku maupun tutur bicara dari pihak kami di sepanjang tempoh perkhidmatan beliau di Pejabat Pengarah Pembangunan.

segala urusan/surat menyurat bagi Pemangku Pengarah Pembangunan hendaklah dialamatkan kepada :-

Pejabat Pengarah Pembangunan
Universiti Teknologi MARA
40450 SHAH ALAM
Telefon : 03-5544 3333
Fax : 03-5544 2220

Sekian, harap maklum dan terima kasih.