Friday, October 4, 2013

Dilemma Diantara 'Memenangi Hati dan Minda Mahasiswa' dan "Membentuk Hati dan Minda Mahasiswa"

Saya tertanya-tanya kepada diri saya sendiri, disatu pihak, universiti perlu memenangi hati dan minda mahasiswa, di satu pihak lain, universiti perlu membentuk hati dan minda mahasiswa supaya menjadi orang yang kompeten dalam bidangnya dan berakhlak mulia. Jika kita ingin memenangi hati dan minda mahasiswa, kita hanya perlu menuruti setiap kehendak dan keperluan mahasiswa daripada perkara yang sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya, jika itu dapat kita laksanakan maka hati dan minda mahasiswa dapat kita menangi tetapi outputnya kita tidak membina dan membentuk hati dan minda mahasiswa yang berjati diri, kompeten dalam bidang yang mereka ceburi, bertaqwa, beriman dan berakhlak mulia. Demikian juga sebaliknya. Persoalannya, universiti perlu mengikut kehendak mahasiswa atau mahasiswa perlu mengikut kehendak universiti. Disini dilemma yang memerlukan hikmah untuk kita bertindak. 

No comments: