Wednesday, October 9, 2013

Kitab Durr al-Fara'id Karangan Ar-Raniri - Dosa-Dosa Besar Menurut Nuruddin Ar-Raniri

Durr al-Fara'id adalah karya terjemahan Nuruddin al-Raniri (m.1068 H/1658 M) terhadap buku Sharh al-UAqa'id al-Nasafiyyah karangan Sabd al-Din Masbud ibn bUmar al-Taftazani (m 791 H/1387 M). Dalam Durr al-Fara'id karangan al-Raniri ini, beliau memperincikan jenis dosa-dosa kecil dan besar. Tujuan beliau adalah jelas iaitu untuk mendidik masyarakat supaya mengambil berat akan hal-hal tersebut. 

Antara dosa-dosa yang disenaraikan oleh al-Raniri adalah:

(1). Menyekutukan Allah. 
(2). Membunuh manusia. 
(3). Menukas perempuan solehah dengan zina. 
(4). Berzina. 
(5). Lari dari perang sabilillah dengan kafir.
(6). Makan harta anak yatim 
(7). Durhaka kepada dua ibubapa yang Islam 
(8). Berpaling dari yang sebenarnya tatkala ihram haji 
(9). Makan riba ganda berganda 
(10). Mencuri 
(11). Minum arak, tuak atau apa saja yang memabukkan  
(12). Liwat . 
(13). Merampas harta orang. 
(14). Saksi dusta. 
(15). Berbuka puasa siang Ramadan tanpa darurat. 
(16). Memukul sesama Islam 
(17). Bersumpah palsu. 
(18). Memutuskan kasih sayang dengan keluarga. 
(19). Melebihkan dan mengurangkan dalam timbangan. 
(20). Mendahulukan atau mengemudiankan sembahyang daripada waktunya. 
(21). Mengada-adakan hadis Nabi saw dengan disengaja. 
(22). Memaki sahabat Nabi saw. 
(23). Menjual pegawai kepada raja yang zalim 
(24). Tidak mengeluarkan zakat. 
(25). Meninggalkan amar makruf dan nahi munkar. 
(26). Menanamkan (mengumpulkan) lelaki serta perempuan pada satu tempat. 
(27). Melupakan al-Quraan sesudah dipelajarinya.
(28). Membakar sekalian yang bernyawa ketika masih hidupnya. 
(29). Menahan diri daripada panggilan suami dengan tiada sesuatu sebab. 
(30). Menghina ilmu.
(31). Menghina ulama. 
(32). Makan babi. 
(33). Riya. 
(34). Ammarah. 
(35). Dendam. 
(36). Dengki.
(37).Takbur diertikan membesarkan diri, merendahkan orang. 
(38). Khuyalac, diertikan melenggang-lenggang dengan menilik-nilik dirinya. 
(39). Nifaq, diertikan mulut dengan hati bersalahan. 
(40). Mencari kecelaan orang. 
(41). Menggemari (berlebihan) pada yang seni-seni. 
(42). Tamak. 
(43). Takut menjadi papa. 
(44). Melihat pada orang kaya dengan membesarkannya kerana kayanya. 
(45). Menghina orang papa kerana papanya.
(46). Memperindahkan diri, memegahkan dunia, membesarkan diri dengan dunia, kasih akan puji. 
(47). Mencari aib orang, lupa akan aib diri. 
(48). Melupakan segala nikmat Allah. 
(49). Meninggalkan syukur. 
(50). Tidak redha akan qadak Allah. 
(51). Makan dan menipu orang. 
(52). Sangat kasih dan menghendaki dunia. 
(53). Jahat sangka kepada sesama Islam. 
(54). Redha akan kehidupan dunia. 
(55). Dilalaikan oleh pekerjaan dunia. 
(56). Melupakan Allah.
(57). Melupakan akhirat. 
(58). Membinasakan ilmu. 
(59). Meninggalkan amal ilmu. 
(60). Mensia-siakan hak ulama. 
(61). Meringan-ringankan ulama dan membaharukan suatu resam yang jahat, meninggalkan resam agama Islam. 
(62). Kasih kepada sekalian yang zalim dan yang fasiq. 
(63). Mensia-siakan nikmat orang yang berbuat baik. 
(64). Meninggalkan mengucap salawat kepada nabi saw tatkala mendengar orang menyebut nama beliau. 
(65). Membinasakan matawang perbelanjaan. 
(66). Makan atau minum pada bejana emas atau perak.
(67). Melupakan al-Qurcan atau satu ayat atau satu huruf daripadanya. 
(68). Buang air besar atau kecil pada jalan orang. 
(69). Tiada menyucikan kencing atau najis dari badan atau kainnya. 
(70). Membuka aurat. 
(71). Mandi telanjang
(72). Menjadi imam yang dibenci oleh makmum. 
(73). Memutuskan atau tiada membetulkan saf ketika sembahyang. 
(74). Mendahulukan imam ketika menjadi makmum dalam sembahyang. 
(75). Melihat ke langit ketika sembahyang. 
(76). Menjadi kubur sebagai masjid, tawaf pada kubur, memasang pelita pada kubur, menjadikan kubur seperti berhala, sembahyang menghadap kubur, menyembah kubur. 
(77). Berlayar atau pergi barang ke mana-mana seorang diri (bagi perempuan). 
(78). Kembali dari perjalanan kerana sebab tanda-tanda dari binatang (mempercayai mitos, khurafat). (79). Melangkah bahu orang dalam masjid pada jumaat. 
(80). Duduk sama tengah pada keliling manusia (?) 
(81). Perempuan memakai kain tipis, maka kelihatan tubuhnya. 
(82). Melebihkan panjang kain, sekalian pakaian dan tangan baju. 
(83). Berjalan menilik-nilik diri. 
(84). Mencelup rambut dan janggut dengan warna hitam tanpa sebab perang sabilillah. 
(85). Menampar-nampar pipi. 
(86). Melebihkan leher baju. 
(87). Duduk-duduk di atas kubur. 
(88). Perempuan menziarahi kubur. 
(89). Perempuan mengiringkan jenazah. 
(90). Melambat-lambatkan pengeluaran zakat ketika telah sampai wajibnya. 
(91). Menagih hutang dengan keras kepada orang yang berhutang, sedang ia mengetahui bahawa yang berhutang itu dalam keadaan muflis atau papa. 
(92). Membenarkan atau membuat tangkal lain daripada alQurcan, hadis dan doa. (93). Orang kaya meminta sedekah kerana tamak.
(94). Tiada mahu memberi air, sedang ia banyak mempunyainya. 
(95). Tiada memberi korban sedang ia berkemampuan. 
(96). Menjual kulit korban. 
(97). Membuat rumah lebih daripada keperluan, kerana takbur. 
(98). Melambatkan upah atau tiada memberi upah pada yang berhak sesudah dikerjakannya. 
(99). Melihat kepada perempuan yang helat dengan shahwat. 
(100). Mengumpat. 
(101). Diam dari mendengar orang mengumpat. 
(102). Bergurau-gurau berlebihan dan mengajuk-ngajuk Mukmin. 
(103). Makan dalam jamuan orang sampai kenyang dengan tiada diketahui dan rida yang menjamu. (104). Tiada memberikan hak isteri yang wajib baginya. 
(105). Perempuan keluar dari rumahnya dengan memakai bau-bauan dan perhiasan jika diizin oleh suaminya sekalipun. 
(106). Perempuan minta talak kepada suami. 
(107). Memaki orang mukmin. 
(108). Menyuruh orang merdeka berkhidmat kepadanya seperti dijadikan sahaya (hamba). 
(109). Menyuruh sahayanya diluar had kemampuannya. 
(110). Memukul orang Islam atau kafir yang jinak (zimmi) dengan tiada hukum syarak.
(111). Mencari-cari perbuatan orang yang berdosa, yang tiada kufur dalamnya, dan dituntutnya. Mencela orang yang teraniaya, sedang ia kuasa menolongnya.
(112). Menuntut supaya orang yang kena had atau diat yang ditentukan dalam syarak supaya dilepaskan
(113). Meninggalkan mengkhitan lelaki
(114). Melarangkan orang memberi salam.
(115). Tidak membuat pertahanan negeri dari serangan orang kafir.
(116). Kasih kepada orang yang berdiri kerana membesarkan dan memuliakannya. 
(117). Lari daripada wabak ketika musimnya. 
(118). Berbanyak sumpah, jika benar sekalipun. 
(119). Bersuluk yang di dalamnya ada kecelaan orang (yang dicela). 
(120). Meninggalkan taubat daripada dosa besar.

(Sumber : Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation Wan Mohd Nor Wan Daud & Khalif Muammar 119 27(2) (2009): 119-146 Kerangka Komprehensif Pemikiran Melayu Abad ke-17 Masihi Berdasarkan Manuskrip Durr al-Fara'id Karangan Sheikh Nurudin al-Raniri)

No comments: