Saturday, December 7, 2013

Nilai Budi Bahasa Dalam Masyarakat Melayu

Diantara nilai dan budi masyarakat melayu ialah :-

(a) Berhati-hati
(b) Merendah Diri
(c) Sabar
(d) Pemurah
(e) Tekun dan Rajin
(f) Cintakan Kebenaran
(g) Menunaikan Janji
(h) Muafakat
(i) Tolong-Menolong
(j) Perpaduan
(k) Menghormati Ibu Bapa
(l) Mematuhi Adat

Masyarakat Melayu tradisional begitu menghormati adat yang dianggap sebagai peraturan atau undang-undang hidup yang tidak bentulis. Oleh sebab kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya mereka mematuhinya untuk kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan masyarakat sejagat. Orang yang mematuhi adat yang baik dianggap sebagai berbudi mulia dan amat disanjung tinggi oleh masyarakat. Sebaliknya orang yang melanggar adat akan dicemuh. Peribahasa menjelaskannya seperti yang berikut:


Hidup dikandung adat
Mati dikandung tanah
Jangan mati adat
Adat sepanjang jalan
Cupak sepanjang betung

Kedudukan di atas tikar
Uratnya dari Melaka
Duduk kita atas tikar
Hendak membilang adat pesaka

Keduduk di dalam kuali
Uratnya sampai Melaka
Duduk kita dalam negeri
Elok membilang adat pesaka.


Penbilangan juga turut menghargai adat:M


(m) Menghormati Raja


Raja dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai payung negeri. Justeru itu mereka menghormati dan mematuhi titah perintah raja. Dalam sejarah masyarakat Melayu tradisional, rakyat sanggup mengorbankan jiwa dan raga kepada raja mereka demi mendaulatkan sempadan negeri daripada pencerobohan. Sebab itulah mereka pantang menderhaka kepada seseorang raja terutamanya raja yang adil. Hal ini dapat dilihat dalam peribahasa yang berikut:

Pantang Melayu menderhaka kepada raja.

Namun demikian penghormatan dan kepatuhan mereka kepada raja tidak dilakukan secara membuta tuli. Raja yang dihormati dan dipatuhi ialah raja yang adil dan mereka menolak raja yang zalim. Peribahasa yang berikut ini membuktikannya:-

Raja adil raja disembah
Raja zalim raja disanggah

Sesungguhnya sukar untuk menafikan tentang kekayaan khazanah dan perbendaharaan budaya Melayu dengan nilai budi bahasa yang bermutu tinggi. Daripada senarai nilai budi masyarakat Melayu yang sempat  diketengahkan jelas membuktikan bahawa sifat kebudimanan mereka begitu tinggi dan tidak
syak lagi mereka merupakan salah satu bangsa yang mempunyai tamadun yang disegani di dunia ini.

No comments: