Monday, July 15, 2013

Ungkapan Kata Seorang Pemikir - Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas

“Ciri-ciri kesan Islam pada sejarah sesuatu bangsa harus dicari bukan pada perkara-perkara atau sesuatu yang zahir mudah ternampak oleh mata kepala, akan tetapi lebih pada perkara-perkara yang terselip tersembunyi dari pandangan biasa, seperti pemikiran sesuatu bangsa yang biasa terkandung dalam bahasa.”
― Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

No comments: