Monday, September 5, 2011

MENDEPANI TRANSFORMASI KETIGA DEMOKRASI

Posted on 7 July, 2011 04:35 by Saifuddin Abdullah in The Malaysian Insider

6 JULAI — Perkembangan politik mutakhir, sama ada di tanah air ataupun di seberang laut, menimbulkan beberapa persoalan tentang demokrasi. Ada yang mengungkapkan fenomena defisit demokrasi, iaitu perihal terhadnya partisipasi rakyat. Ada yang mengatakan dunia berada di zaman pasca-demokrasi, iaitu natijah daripada kecanggihan masyarakat moden. Manakala ada yang menyifatkannya sebagai krisis politik egalitarian.

Adakah zaman keemasan demokrasi telah berakhir, iaitu akibat arus globalisasi dan terhakisnya fungsi negara-bangsa?

Demokrasi masih sistem politik yang terbaik. Tetapi, untuk menambahkan kekuatannya dan mengurangkan kelemahannya, maka, kita perlu melakukan pemikiran-semula tentang demokrasi, iaitu cara kita berfikir dan berbuat atas nama demokrasi, malahan, tentang gagasan demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks ini, saya telah menyarankan agar kita melakukan sesuatu untuk mematangkan demokrasi negara ini. Ia selaras dengan salah satu daripada cabaran Wawasan 2020, iaitu mewujudkan masyarakat demokratik yang matang.

Saya telah mencadangkan pendekatan politik baru, yang antara lain, meliputi ‘kerangka governans baru’ dan ‘inovasi demokrasi’. Kedua-duanya merujuk kepentingan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam struktur dan proses membuat keputusan.

Pada masa yang sama, sebenarnya, kita sedang berhadapan dengan ‘transformasi ketiga demokrasi’, iaitu frasa yang digunakan Robert Dahl (1994), dalam tulisannya, “A Democratic Dilemma: Systems Effectiveness vs Citizen Participation”.

Menurut Dahl, ‘transformasi pertama demokrasi’ telah berlaku pada separuh pertama abad kelima sebelum Masehi, di Greece, di mana wilayah-wilayah yang tidak mengamalkan demokrasi, iaitu mengamalkan aristokrasi, oligarki, monarki, atau campuran antara ketiga-tiganya, telah berubah lalu mengamalkan demokrasi.

Demokrasi dilaksanakan dalam ruang lingkup negara-kota yang kecil. Institusi demokrasi yang utama ialah dewan perhimpunan di mana semua rakyat dapat berpartisipasi secara langsung. Ini dapat dilakukan kerana jumlah rakyatnya kecil sahaja.

Dalam ‘transformasi kedua demokrasi’, demokrasi telah bertukar daripada negara-kota yang kecil kepada peringkat negara-bangsa yang lebih besar. Partisipasi semua rakyat secara langsung tidak lagi praktikal kerana jumlahnya sudah besar. Apa yang menyebabkan transformasi kedua ini berjaya ialah idea dan amalan yang kini dianggap amat penting bagi demokrasi, iaitu perwakilan.

Akibat transformasi yang meliputi saiz dan bentuk demokrasi ini, maka, wujudlah institusi-institusi dan amalan-amalan demokrasi yang sedang kita laksanakan hari ini, seperti pilihan raya dan parlimen. Rakyat berpartisipasi dalam pilihan raya dengan memilih wakilnya untuk berhimpun di parlimen.

Kini, ‘transformasi ketiga demokrasi’ sedang berjalan. Modelnya belum begitu jelas. Tetapi, apa yang jelas ialah dua perkara. Pertama, rakyat, termasuk belia/mahasiswa dan wanita, mahu partisipasinya ditingkatkan dan diluaskan. Ini memerlukan inovasi demokrasi. Dan kedua, kerajaan tidak boleh lagi menggunakan kerangka lama, iaitu memerintah, tetapi perlu menggunakan kerangka baru, iaitu governans. Ini memerlukan kerangka governans baru.

Untuk membicarakan transformasi ketiga ini, Hubert Heinelt (2010) menulis buku Governing Modern Societies: Towards participatory governance. Ia menyorot keperluan diwujudkan sistem dan amalan demokrasi yang melampaui struktur kerajaan yang sedia ada. Ia menekankan soal governans yang bersifat partisipatori.

Heinelt mengemukakan lima perspektif. Pertama, governans bersifat partisipatori beroperasi dalam satu model yang terdiri daripada dunia-dunia demokrasi yang berbeza-beza, iaitu yang pelbagai norma governans dan makna demokrasinya.

Kedua, governans beroperasi di tengah-tengah sektor-sektor kepentingan yang berbeza-beza dan saling lengkap melengkapi, yang memerlukan legitimasi yang berbeza-beza juga, iaitu mengikut keperluan masing-masing sektor.

Ketiga, perlu digalakkan banyak diskusi dan debat tentang reformasi, inovasi dan transformasi demokrasi dan governans, iaitu berhubung soal legitimasi, keberkesanan, akauntabiliti dan sebagainya. Kita tidak sepatutnya menonjolkan perbezaan-perbezaan dalam perbincangan dan pendekatan tersebut atau menolaknya semata-mata kerana ketiadaan kata sepakat. Sebaliknya, kita patut menggunakan apa-apa yang baik dalam setiap perbincangan dan pendekatan tersebut sebagai saling lengkap melengkapi.

Keempat, perlu diwujudkan model baru geometri politik yang anjal. Mengikut model ini, struktur governans yang vertikal diapit oleh peranan masyarakat sivil yang diiktiraf. Ini menambahkan peluang yang luas untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan dan meningkatkan partisipasi rakyat di pelbagai peringkat melalui pelbagai amalan demokrasi.

Dan kelima, walaupun untuk mencapai matlamat bermasyarakat, beberapa peraturan dan norma diperlukan, tetapi, kewujudan kepelbagaian dan perbezaan perlu diraikan dan keseragaman politik dalam semua hal perlu dipersoalkan. Ini kerana matlamat dan keberhasilan politik ditentukan sendiri oleh mereka yang berpartisipasi dalamnya dan oleh orang lain yang menerima kesan daripadanya, manakala keputusan boleh berubah mengikut ruang dan masa yang bergantung pada konteksnya yang khusus.

Kesimpulannya, sistem-sistem demokrasi perlu dilihat sebagai bentuk-bentuk artikulasi, intermediasi dan pembuatan keputusan yang kompleks dan pelbagai.

Untuk menilai sejauhmana sesebuah kerajaan mengamalkan governans bersifat partisipatori, lima elemen perlu diambil kira, iaitu: keterbukaan dan mudah akses; mutu perbincangan yang diadakan; keberkesanan mencapai objektif yang dibincang bersama; saluran dengan ruang awam; dan kebersamaan dalam membuat dan melaksanakan keputusan dan tindakan.

Proses pembentukan model demokrasi terkini hasil daripada transformasi ketiga ini kelihatan bergerak dengan pantas. Sebahagian daripada kepantasannya itu disebabkan oleh faktor yang berada di luar domain demokrasi, tetapi memberikan dampak besar yang saling lengkap melengkapi, iaitu teknologi media baru.

Menurut Leah A. Lierouw (2011) dalam bukunya, Alternative and Activist New Media, media baru ditandai oleh tiga komponen utama, iaitu ‘artifak’ atau peralatan yang membolehkan dan memanjangkan kapasiti rakyat untuk berkomunikasi dan berkongsi; ‘amalan’ dan aktiviti komunikasi yang dilakukan rakyat dengan menggunakan artifak itu; dan ‘aturan’ sosial dan organisasi yang lebih luas yang bentuk oleh rakyat dengan mengoptimumkan artifak dan amalan tersebut.

Apabila aktivis demokrasi menggunakan media baru, terutamanya dengan mengintegrasikan artifak, amalan dan aturan itu hingga menjadi ‘gelanggang’ baru, seperti e-demokrasi, maka kepantasan transformasi ini menjadi semakin memuncak.

Transformasi ketiga demokrasi bergerak umpama sebuah keretapi laju. Kita ada empat pilihan. Pilihan pertama, ialah segera menaikinya dan mengemudinya ke arah dan dengan kelajuan yang kita ingini. Pilihan kedua, ialah lambat menaikinya lalu hanya sempat sekadar menjadi penumpang sahaja. Pilihan ketiga, ialah terlalu lambat menaikinya hingga ditinggalkannya. Dan pilihan keempat, ialah menghalangnya lalu mati dilanggarnya.

* Datuk Saifuddin Abdullah is deputy minister for higher education and Umno supreme council member.

* This is the personal opinion of the writer or publication. The Malaysian Insider does not endorse the view unless specified.

http://www.themalaysianinsider.com/sideviews/article/mendepani-transformasi-ketiga-demokrasi-saifuddin-abdullah/

No comments: