Monday, June 30, 2008

Pengalaman Dari Alam : Lima

"....asas kepada integriti, akauntabiliti dan kredibeliti ialah kita tahu apa yang kita lakukan dan kita tahu untuk apa kita lakukan sesuatu itu...."

Ahmad Rais Johari

No comments: