Friday, October 11, 2019

Pertapakan British di Borneo Utara

Akhir abad ke-19 dikenali sebagai zaman imperialisme baru. Pada zaman itu kuasa-kuasa besar berlumba-lumba untuk menguasai tanah jajahan di luar Eropah, khususnya di benua Afrika dan Asia. Borneo Utara juga tidak terlepas daripada persaingan tersebut. Zaman itu memperlihatkan persaingan antara British, Sepanyol dan Belanda untuk menguasai Borneo Utara wilayah Kesultanan Sulu. Bagaimanapun persaingan itu berakhir dengan kemenangan British. Pihak Sepanyol mengiktiraf hak British ke atas Borneo Utara apabila termeterainya Protokol Madrid pada tahun 1885.

Belanda mengiktiraf Borneo Utara sebagai wilayah naungan British apabila termeterainya Konvensyen London pada tahun 1891. Bagaimanapun kerajaan British berjaya memerintah Borneo secara tidak langsung melalui Kompeni Berpiagam Borneo Utara yang mendapat konsesi daripada Sultan Brunei (1877) dan juga Sultan Sulu (1878), melalui Piagam yang ditandatangani pada tahun 1881 dan Perlindungan (1888).

No comments: