Tuesday, April 2, 2019

Team Building Jawatankuasa Penggerak Biro(JPB)Pasukan merupakan satu kelompok atau kumpulan pekerja yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sesuatu matlamat spesifik dalam organisasi. Anggota pasukan adalah terdiri daripada dua atau lebih pekerja yang saling bersandaran, berinteraksi dan bersepakat untuk melaksanakan strategi tertentu ke arah pencapaian matlamat bersama.

Secara mudahnya kerja berpasukan merujuk kepada sekumpulan pekerja dalam organisasi yang melaksanakan tugas secara berganding bahu antara satu sama lain dalam kumpulan tersebut dan sama-sama bergabung bagi mencapai matlamat kumpulan. Ahli-ahli pasukan akan berinteraksi rapat, berkongsi maklumat, membuat keputusan dan memikul tanggungjawab bersama bagi melakukan tugas yang ditetapkan dalam ruang-lingkup tugas dan kuasa yang diperturunkan.

Justeru, kerja berpasukan adalah gabungan kebolehan, kemahiran dan pengalaman yang dilakukan secara bersepadu untuk menghasilkan output kerja yang lebih tinggi dan segi kuantiti dan kualiti berbanding usaha yang dilakukan secara perseorangan. Oleh itu menerusi kerja berpasukan, organisasi dapat mengharapkan berlakunya peningkatan hasil yang maksimum berbanding dengan pertambahan kos dan sumber yang minimum. 

Selaras dengan itu, pada 20-31 hb. Mac 2019, Kolej Kediaman Delima menganjurkan program”Team Building  Jawatankuasa Penggerak Biro(JPB)” di Photon Valley Eco Resort, Hulu Langat. Objektif utama program ini ialah membina keserasian dalam berkerjasama dikalangan JPK dan JPB sebagai satu pasukan Kolej Kediaman Delima. Diantara aktiviti yang dijalankan dalam program ini ialah Latihan Dalam Kumpulan, water confident, masuk hutan dan pelbagai lagi.

No comments: