Wednesday, March 13, 2019

BUDAYA SYARIKAT/ORGANISASI oleh Prof. Dr Mohd Hassan Mohd Osman

BUDAYA SYARIKAT/ORGANISASI
+Budaya organisasi/syarikat sangat penting untuk kejayaan dan kesihatan keseluruhan syarikat, staf, dan pelanggan.
.
+Budaya organisasi/syarikat ditakrifkan sebagai kepercayaan asas, andaian, nilai dan cara berinteraksi yang menyumbang kepada persekitaran sosial dan psikologi unik sesebuah organisasi/syarikat.
.
+Budaya juga termasuk visi, nilai, norma, sistem, simbol, bahasa, andaian, kepercayaan, dan tabiat organisasi/syarikat (Needle, 2004).
.
+Budaya organisasi/syarikat mempamerkan cara usahawan menjalankan perniagaan serta menentukan identiti dan imej syarikat, ia juga membantu staf dan pelanggan membina persepsi terhadap syarikat/organisasi anda.
.
+Jenis Budaya syarikat/organisasi menentukan sama ada staf yang berbakat akan terus kekal di syarikat atau ber hijrah ke syarikat lain.

No comments: