Tuesday, February 19, 2019

Ibnu Sina

Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu ‘Al-Husain ibnu ‘Abd Allah ibn Hasan ibnu ‘Ali ibn Sina. Ibnu Sina dilahirkan di Afsyna dekat Bukhara pada tahun 980 M dan meninggal pada tahun 1037 M dalam usia 58 tahun. Jasadnya dikebumikan di Hamadzan. Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan, ketika Khilafat Abbasiyah mengalami kemunduran dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan khilafah tersebut mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri. Ibnu Sina dibesarkan di daerah kelahirannya. Ia belajar al-Qur’an dengan menghafal dan belajar ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti astronomi, matematik, fizik, logik, perubatan, dan ilmu metafizik. Sebelum mencapai usia 16 tahun, beliau sudah menguasai ilmu kedoktoran, sehingga banyak orang yang datang kepadanya untuk berguru. Beliau menguasai ilmu kedoktoran ini secara teori dan praktikal (Aan Rukmana, 2013:22). Ibn Sina terkenal sebagai anak yang memiliki kepandaian sangat luar biasa (chil prodigy). Pendidikan Ibn Sina bersifat ensiklopedik mulai dari tata bahasa, geometri, fizik, perubatan, hukum, dan teologi. Pengetahuan yang pertama kali ia pelajari adalah membaca al-Qur’an, setelah itu ia melanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam seperti Tafsir, Fiqh, dan Usuluddin (Abuddin Nata, 2003 :62).

No comments: