Wednesday, January 30, 2019

Pemimpin Yang Baik oleh Tan Sri Nordin Kardi

Seorang pemimpin yang baik, terutamanya peringkat negara, memadai dengan mempunyai dua sifat:

#Pertama, tanggung jawab
#Ke-dua, etika

Tanggung jawab dapat dilihat apabila ditunaikan kewajipan bertulis atau tidak bertulis yang diketahui atau boleh diketahui pihak awam secara terbuka.

Etika meliputi kesempurnaan tanggungjawab itu ditunaikan yang sebahagian besarnya diketahui oleh pemimpin itu dan selebihnya diketahui oleh awam.  Bukannya asal kerja tertunai.  Kesempurnaan tanggungjawab itu menyebabkan kelihatan keindahan daripadanya, yang demikian itu dipanggil estetika atau kehalusan tinggi.

No comments: