Thursday, January 28, 2016

Memahami Minda Bakal Naib Canselor Baru UiTM

Autonomi universiti mesti didasari oleh akauntabiliti, Tanpa sistem kerja yang betul dan tanpa proses kerja yang betul dan sistematik serta mantap dan selari dengan halutuju universiti, autonomi akan menyebabkan konflik dalaman dan luaran antara universiti dan stakeholder. Autonomi juga sewajarnya mempercepatkan proses membuat keputusan dan tindakan universiti.No comments: