Thursday, July 25, 2013

Nasihat Raja Ali Haji Kepada Para Pemimpin

Nasihat Raja Ali Haji (1808-1873)Jika anakanda jadi menteri, orang berilmu anakanda hampiri

Lawan mesyuarat lawan berperi, supaya pekerjaan jadi ugahari

Hendaklah perkasa adabnya wazir, di dalam kitab sudah terukir

Hendaklah jauhkan pekerjaan mungkir, supaya jangan jadi gelincir

...

Jika anakku menjadi Qadi, hendaklah mengikut salaf yang madhi

Adil dan insaf di dalam ardi, Allah dan Rasul supaya radhi

Hendaklah mesyuarat dengan ulama’, supaya hukuman tiada cuma

Rasuah dan sorong jangan diterima, supaya tuan beroleh nama

Kitab al-Fiqih hadis dan tafsir, hendaklah telaah serta berfikir

Jauhkan tamak loba dan kikir, keraskan makruf jauhkan mungkir

....

Ayuhai segala raja menteri, serta pegawai kanan dan kiri

Hendaklah jaga ingatkan negeri, perompak penyamun kempak pencuri

Kehidupan rakyat janganlah lupa, fakir miskin hina dan papa

Janganlah sekali tuan nan alpa, akhirnya bala datang menerpa

Beberapa negeri terkena bala, sebab perbuatan kepala-kepala

Kerana perbuatan banyak yang cela, datanglah murka Allah Ta’ala

...

Nasihat ayahanda anakanda fikirkan, khianat syaitan anakanda jagakan

Orang berakal anakanda hampirkan, orang yang jahat anakanda jauhkan

Setengah orang fikir keliru, tidak mengikut pengajaran guru

Tutur dan kata haru biru, kelakuan seperti hantu pemburu

Tingkah laku tiada kelulu, perkataan kasar keluar selalu

Tidak memikirkan aib dan malu, bencilah orang hilir dan hulu

Itulah orang akalnya kurang, menyangka dirinya pandai seorang

Takbur tidak membilang orang, ke sana ke mari pergi menggarang

Setengah yang kurang akal dan bahasa, tingkah dan laku bagai raksaksa

Syarak dan adat kurang periksa, seperti harimau mengejar rusa

Ke sana ke mari langgar dan rempuh, apa yang terkena habislah roboh

Sedikit marah hendak melupuh, inilah perbuatan sangat ceroboh

Anakanda jauhkan kelakuan ini, sebab kebencian Tuhan rahmati

Jika di bawa ke sana sini, tidaklah laku satu diwani

Jika memerintah lemah dan lembut, kepada tempat barang yang patut

Orang pun banyak suka mengikut, apa kehendak tidak tersangkut

Jika memerintah dengan cemeti, dengan perkataan pasti pasti

Sekalian orang bencilah hati, tiadalah suka berbuat bakti

Inilah nasihat ayahanda nan tuan, kepada anakanda muda bangsawan

Nafsu yang jahat hendaklah lawan, supaya anakanda jangan tertawan

Inilah akhir kalam tersurat, kepada medan ilmu mesyuarat

Amalkan dia janganlah berat, supaya tertolak segala mudarat.

No comments: