Thursday, January 31, 2013

MAMPUKAH Lakukan Yang Terbaik? - En. Alias Taib, Pengarah PPF.


Bertemu lagi, saya dan para staf yang di kasihi dalam Buletin PPF Bilangan 03 di tahun 2013. Sebagaimana yang kita semua perlu buat diawal bicara iaitu mengucapkan kesyukuran tidak terhingga pada Allah SWT yang masih memberikan kita semua kesempatan untuk meneruskan kehidupan dan melunaskan tanggungjawab kita pada agama, UiTM yang kita banggakan, keluarga, masyarakat dan negara . Selawat dan salam buat junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW serta para sahabat yang telah memberikan kita mewarisi dua nikmat terbesar iaitu nikmat Islam dan Iman.

Di keluaran yang lalu, saya telah kongsikan bersama anda semua mengenai tujuh langkah untuk memastikan kita semua sentiasa berada di jalan yang benar ( right track). Semua maklum bahawa bidang Pengurusan Fasiliti ( FM) bermula di sekitar 70 an dan 80 an di Eropah. Bahangnya mula terasa sekitar tahun 90an di UiTM khasnya dan Malaysia.

Melihat prospek FM menjelang tahun 2020. FM akan berkembang dengan lebih pesat lagi. FM menyokong iaitu merancakkan ekonomi seperti di Malaysia. Dahulu bidang popular tertumpu pada disiplin seperti Jurutera (Kejuruteraan), Arkitek ( Senibina), Doktor (Perubatan) . Namun senario ini pasti akan berlaku perubahan yang lebih besar kerana FM berkembang pesat sehingga ke peringkat Projek Penswastaan iaitu Kampus PFI. Pejabat Pengurusan Fasiliti merupakan sangga atau jabatan yang menyokong semua aspek pembelajaran, penyelidikan, pengajaran di UiTM . 

Penjenamaan UiTM Kampus Lestari Taman Ilmu Kita Bersama bakal direalisasikan setelah aspek pengurusan anggaran perbelanjaan ( Kos operasi, Kos output), perolehan, proses kontrak, kawalan kos, latihan kompentasi berterusan dan sentiasa di tambahbaik , peningkatan kualiti penyeliaan, pemantauan, pemeriksaan keberkesanan dan peningkatan tahap kepuasan hati pelanggan . Kita perlu berpijak di bumi yang nyata tapi dengan sudut pandang masa depan (future) lebih jauh , kreatif , inovatif , mempunyai ciri – ciri kualiti perkhidmatan yang menepati, pada penggunaan kos yang amat efektif dengan harapan mewujudkan tempat kerja selamat, semangat kerja, pengetahuan, kemampuan dan keupayaan yang baik dan menepati sebagamana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Risiko tetap ada. Hanya Pengurus FM yang bersedia memberikan komitmen menyeluruh tanpa mengenepikan dispilin/kepakaran sediada akan berjaya berenang sehingga ke penamat. Percayalah apa yang kita capai adalah berdasarkan apa yang kita percaya. Kekuatan akal, kekuatan peribadi dan kekuatan fizikal adalah ramuan kejayaan seorang pekerja dan kecemerlangan organisasinya.

(Dipetik daripada Buletin PPF keluaran Bil. 3 2013)

No comments: