Wednesday, November 21, 2012

Pengurusan Projek yang dilaksanakan secara PFI

Pada pendapat saya, PFI adalah salah satu tatacara perolehan kerajaan, cara untuk kita mengurus projek PFI adalah sama sebagaimana kita mengurus projek DE( Direct Expenditure). Semua prosedur teknikal seperti RFI, kelulusan material di tapak bina dan sebagainya adalah serupa sebagaimana kita mengurus project design and build.

No comments: