Tuesday, April 17, 2012

10 Buku Yang Wajar Dibaca Untuk Jadi Pemimpin Melayu

Johan Jaafar mencadangkan sesiapa yang berhasrat untuk menjadi pemimpin wajar membaca, memahami dan menghayati kandungan 10 buah buku iaitu:-

1) Kitab Sejarah Malayu karangan Tun Sri Lanang
2) "Kitab Matla' al-Badrin wa Majma' al-Bahrain: Tempat Terbit Dua 2 Purnama, Berhimpun 2 Laut" (Sheikh Muhamad bin Ismail Daudi al-Fatani)
3) "Pemimpin Dalam Ungkapan Melayu" (Tenas Effendi).
4) "Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri" (Za'ba).
5) "Kurik Kundi Merah Saga: Kumpulan Pantun Lisan Melayu" (DBP).
6) "Natrah" (Fatini Yaacob).
7) "The Malay Dilemma" (Dr. Mahathir Mohamad)
8) "Jejak-jejak Di Pantai Zaman" (Ungku A. Aziz).
9) "Anak Mat Lela Gila" (Ishak Hj Muhammad).
10). Kamus Dewan (DBP).

No comments: