Sunday, February 26, 2012

Mutiara Kata

Bukti yang paling jelas tentang ketajaman akal fikiran seseorang ialah apabila ia dapat mempernyatakan apa yang dia mahu dan kehendaki dengan secara ringkas, jelas dan bernas.

No comments: