Monday, December 19, 2011

Memperkasa Pelajar Luar Kampus - Ucaputama Y.Bhg. Dato Prof.Mohd. Noh Dalimin

Prof. Dato Dr. Mohd. Noh Dalimin, Naib Canselor, Universiti Tun Hussain Onn(UTHO)semasa menyampaikan ucaputama dalam seminar Pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan 2011 di Royale Bintang sebentar tadi menegaskan bahawa semua universiti di Malaysia sewajarnya memberikan perhatian sewajarnya terhadap kebajikan mahasiswa NR atau pelajar tanpa asrama di universiti masing-masing.

Pendekatan yang kreatif dan inovatif perlu dilaksanakan oleh pihak Hal Ehwal Pelajar untuk menarik minat mahasiswa tanpa asrama menyertai program yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat dimana mahasiswa tinggal supaya mewujudkan suasana harmoni di antara masyarakat dan mahasiswa.

(bersambung)

No comments: