Saturday, May 28, 2011

QUTBAH WIDA - QUTBAH WIDA BAGINDA RASULULLAH SAW

Wahai Manusia,
Sepertimana kamu menggangap bulan
ini dan kota ini sebagai suci, maka
anggaplah jiwa dan harta setiap orang
muslimin sebagai amanah yang suci.
Kembalikan harta kamu yang
diamanahkan
kepada kamu
kepada pemiliknya yang HAK.


Janganlah kamu menyakiti sesiapa pun
agar orang lain tidak menyakiti kamu pula.
Ingatlah sesungguhnya kamu akan
menemui
Tuhan kamu, dan dia PASTI
akan membuat
perhitungan diatas
amalan kamu


Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu
segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan
mulai sekarang.

-Khutbah pada 9hb Zulhijjah tahun 10 Hijrah di lembah Gunung Arafah-

No comments: