Tuesday, January 5, 2010

Direktori Aktif - Suatu keperluan mengikut HIPAA

Semua hospital yang menggunakan sistem maklumat berkomputer atau rekod maklumat berkomputer wajib mematuhi keperluan keselamatan yang ditetapkan oleh HIPAA. Maklumat pesakit adalah "private and confidential" justeru ia perlu bebas daripada godaman pengodan. Semua pengguna yang berhubung dengan sistem rangkaian boleh dikenali dan diketahui menggunakan aktif direktori. Ia juga memudahkan pentadbir rangkaian dan pentadbir sistem mengurus sistem ICT kerana semua device yang berhubung dan bersambung didalam rangkaian boleh dikawal dan dipantau.

No comments: