Monday, April 27, 2009

Journal of Knowledge Nusantara - Bandung #2

Etika Usahawan Muslim - Pemerhatian di PDT.
  1. Amanah sehingga dipercayai dan lahir kredibiliti
  2. Jujur
  3. Komitmen 100 peratus.
  4. Penambahanbaikan berterusan sehingga kesempurnaan
  5. Kreatif dan Inovatif
  6. Tidak takut saingan
  7. Bangkitkan potensi terbaik dalam diri melalui pengurusan kalbu.
  8. Mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya.
  9. Berzakat bila beroleh keuntungan

No comments: