Monday, October 13, 2008

Jadilah Mahasiswa dan Mahasiswi UiTM yang Berakhlak Mulia....!

Semua orang ingin bersahabat dengan orang yang berakhlak mulia, seorang lelaki inginkan seorang wanita yang berakhlak mulia sebagai pasangan hidupnya, seorang mahasiswa atau mahasiswi inginkan pensyarah yang berakhlak mulia sebagai gurunya, seorang ayah inginkan anak yang berakhlak mulia, seorang ibu inginkan anak yang berakhlak mulia, begitulah seterusnya. Rahsia risalah kenabian adalah akhlak. Rasululah diutuskan dimukabumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, justeru itu, kesempurnaan akhlak adalah asas kepada pembangunan insan dan modal insan.

Saya ingin menekankan persoalan mengenai akhlak pergaulan lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan dijadikan oleh Tuhan dengan sebaik-baik bentuk, kedua-duanya sama-sama manusia, namun terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam beberapa aspek. Contohnya dari segi fizikal, mental dan emosi. Lelaki lebih kuat, perempuan pula lebih lemah dan lembut. Kedua-duanya jika digabungkan boleh membina sinergi yang enigertik. Mereka saling lengkap melengkapi. Islam telah menetapkan salur galur dan batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, kita diajar untuk menjaga pandangan antara lelaki dan perempuan, kita juga diajar menjaga aurat dan tidak bersentuhan jika bukan muhrim. Inilah prinsip asas yang wajar dipegang dalam etika perhubungan antara mahasiswa dan mahasiswi. Jika prinsip ini tidak dipelihara dikuatiri kita boleh terjebak dalam lembah kemaksiatan yang akan merosakan generasi manusia seterusnya.

Sebagai Pegawai Pembangunan Pelajar Non-Resident saya selalu menerima aduan daripada Jawatankuasa Perwakilan Penduduk tentang akhlak mahasiswi dan mahasiswa NR UiTM, ada yang memberikan persepsi yang positif dan ada yang sebaliknya. Walaubagaimanapun, berdasarkan pemerhatian saya disekitar Shah Alam semasa menjalankan tugas sebagai PPPNR masih terdapat mahasiswa dan mahasiswi kita yang tidak menjaga adab dalam perhubungan lelaki dan perempuan sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Fenomena ini merisaukan saya kerana ia boleh menyebabkan masalah sosial yang lain seperti pergaulan bebas tanpa sempadan, kerosakan akhlak dan sebagainya berlaku.

Justeru itu, saya menyeru semua mahasiswa dan mahasiswi NR dan bukan NR supaya menjaga adab dalam perhubungan lelaki dan perempuan, jaga pandangan, jaga aurat dan jaga etika perhubungan sebagaimana yang dianjurkan agama.

No comments: