Thursday, August 28, 2008

Perjumpaan Dengan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia


Perjumpaan dengan Rektor UPI Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata berlangsung dengan suasana yang cukup mesra dan penuh bersejarah, beliau menyatakan kesediaan UPI untuk menjalin persefahaman dengan UiTM dalam aspek pendidikan. Pertemuan ini berlangsung pada 25 Ogos 2008 di Pejabat Rektor, Universitas Pendidikan Indonesia. Mengikut ranking webometric Julai 2008 UPI berada ditangga 1291 daripada 5000 universiti di seluruh dunia.

No comments: