Sunday, June 29, 2008

Pengalaman Dari Alam : Empat

"....pada hakikatnya jiwa semua manusia adalah sempurna, jiwa manusia cenderung kepada kebenaran yang haq tetapi faktor persekitaran dan luaran yang berasaskan nafsu serakah tanpa sempadan dan bertuankan syaitan berwatak manusia menjadikan kesempurnaan jiwa manusia itu tercemar, terhakis dan akhirnya menghilang......."

Ahmad Rais Johari

No comments: